KAHLENBERG
Firma z dekadentného "Štokholmu", na tom nie je nič divné, ale je to na zaplakanie.

"Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi." (Lukáš 23,28)