Libor Halik
Cez očkovanie v roku 2032 bude 80% narodených chlapcov autistami. Polovica detí a 80% chlapcov: Přepis titulků videa: V Kalifornii najväčšia epidémia osýpok (spalniček) za 15 rokov. Vírus do hl.správ. Epidémiu vystopovať
Niekto sa nakazil osýpkami v zahraničí, navštívil Disneyland a možno kýchal…
Osýpky pochodujú naprieč USA…
Vôbec to nevyzerá tak, že by táto epidémia ustupovala. Tento rok je …More
Cez očkovanie v roku 2032 bude 80% narodených chlapcov autistami. Polovica detí a 80% chlapcov: Přepis titulků videa: V Kalifornii najväčšia epidémia osýpok (spalniček) za 15 rokov. Vírus do hl.správ. Epidémiu vystopovať
Niekto sa nakazil osýpkami v zahraničí, navštívil Disneyland a možno kýchal…
Osýpky pochodujú naprieč USA…
Vôbec to nevyzerá tak, že by táto epidémia ustupovala. Tento rok je už viac prípadov, než bolo v roku…
V roku 2014 sa výskyt strojnásobil na 644 prípadov osýpok v 27 štátoch USA.
titulky: „Epidémia sa šíri. Desiatky prípadov osýpok sú spojené s Disneylandom v Kalifornii.“
Vďačíme za to všetko v podstate proti-očkovaciemu hnutiu, pretože rodičia nedávajú svoje deti očkovať?
Áno, myslím, že áno, viete…
Zákon, ktorý zakáže výnimky z povinného očkovania detí, sa dostal na jednanie v kalifornskom Senáte.
Pracujeme na právnej úprave, ktorá zruší výnimky z povinného očkovania na základe osobného presvedčenia.
Myslím, že teraz už vidno, prečo je tak dôležité zaviesť povinné očkovanie…
Kolujú určité nepresné údaje o vakcínach, založené
hlavne na istej britskej štúdii, ktorá spája očkovanie s autizmom.
Stále počúvame, že vakcíny spôsobujú autizmus, hoci to bolo vyvrátené.
Opakovane a dôkladne vyvrátené.
Možno ste počuli, že očkovanie spôsobuje autizmus u 1 zo 110 detí.
Hovadina! Úplná blbosť! Nespôsobuje!
Zákon o povinnom očkovaní detí bol schválený s podporou oboch hlavných politických strán.
Každé dieťa musí mať povinné očkovania pred nástupom na štátnu či súkromnú školu či škôlku.
Vrelo odporúčam každému, aby sa pozrel na vedu, na fakty, CDC vám môže poskytnúť dobré informácie,
Dajte svoje deti zaočkovať. (CDC = Centers for Disease Control = Stredisko pre potláčanie chorôb)
www.slobodavockovani.sk www.svobodavockovani.cz www.rizikaockovania.sk
Čakal som dlhý čas, aby som vám porozprával svoj príbeh, a chcem ho povedať pravdivo.
Podieľal som sa na zavádzaní miliónov daňových poplatníkov
ohľadne možných nežiaducich účinkov očkovania.
Klamali sme o vedeckých zisteniach.
Nemožno viac veriť CDC v otázkach bezpečnosti vakcín.
Nemôžeme im veriť, že sú poctiví.
Nemožno zveriť CDC kontrolu nad sebou samým.
Iba pár zamyslení.
Dr. William W. Thompson, skúsený vedec Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA
ZAOČKOVANÍ (VAXXED): od zatĺkania po katastrofu
Preklad: Petra Korektúra prekladu: Marián Titulky: BuG.ToM
Haló...
Sedel som za svojím stolom na Simpsonovej univerzite, na ktorej som učil, a
zavolal mi Dr. William Thompson.
Brian, my sa dobre nepoznáme.
Neviem, ako toto všetko dopadne.
Ty máš syna autistu a ja sa teraz strašne hanbím, keď stretávam rodiny s autistickými deťmi.
Zúčastnil som sa na tomto probléme.
Môj syn Steven sa narodil vo februári 1998.
Steve, ako robí krava?
Havko, áno, je to havko...
2 týždne po očkovaní v 15 mesiacoch úplne stratil reč. Úplne stratil očný kontakt.
Zdvihli sme ho a bol celý ochabnutý.
Vtedy CDC začínalo pracovať na výskume ohľadom vakcín a autizmu.
Ako vedec som mal vyše 60 technických a vedeckých článkov zverejnených vo významných medzinárodných časopisoch.
Spojil som sa so CDC a bol som voči ich štúdiám hlboko kritický.
CDC sa rozhodlo, že vedec, ktorý so mnou bude v tejto veci komunikovať, bude Dr. William Thompson.
Pretože som mu dýchal na chrbát a nepáčilo sa mu, čo som hovoril o jeho štatistikách,
dostal som v roku 2004 list od právnika CDC o tom, že mi už viac nie je dovolené kontaktovať CDC.
A to trvalo až do roku 2014.
Vtedy mi Dr. Thompson povedal: „Brian, ak ma budeš počúvať a ak urobíš, čo ti poviem,
ručím ti, že získaš prístup k cenným údajom. Chcel by som ťa nimi sprevádzať krok za krokom.“
Dr. Thompson nevedel, že ho nahrávame, a to pri žiadnom z telefonátov, použitých v tomto filme.
Chcem byť tvojim zdrojom. Chcem ti byť užitočným. Chcem, aby si mal niekoho vnútri systému.
Roky som sa snažil preraziť nepriestrelnú stenu CDC a zistiť, čo nie je v poriadku.
CDC vrátilo výskum späť v čase o 10 rokov.
Keďže CDC nie je transparentné, stratili sme 10 rokov výskumu,
pretože CDC je v súčasnosti ochromené vo všetkých otázkach, čo nejak súvisia s autizmom.
Som licencovaná klinická psychologička a certifikovaná behaviorálna analytička.
Doreen Granpeesheh, PhD., BCBA — zakladateľka Strediska pre autizmus a príbuzné choroby
V roku 1978 bol výskyt autizmu okolo 1 prípadu na 15.000 detí. Bola to veľmi zriedkavá porucha.
Pracovala som na klinike UCLA (University of California, Los Angeles), čo bola vtedy jediná známa klinika,
ktorá sa venovala deťom s autizmom.
A mali sme možno tak 6 až 10 detí, s ktorými sme pracovali.
Niekedy začiatkom 90. rokov, krátko po tom, čo som otvorila CARD (Stredisko pre autizmus a príbuzné poruchy),
bol nárast autizmu tak vysoký a tak rýchly, až som mala pocit, že toto už nikdy všetko nestihnem.
Z pohľadu oficiálnej diagnostiky sa pri autizme zameriavame na nedostatky v dvoch oblastiach.
Prvou je sociálna komunikácia a interakcia. Požadujeme, aby tu boli prítomné 3 špecifické príznaky,
ako je žiadna sociálno-emocionálna interakcia, žiadna neverbálna komunikácia,
čo znamená napr. žiaden očný kontakt, žiadne rozvíjanie vzťahov.
Druhá požadovaná množina príznakov je prítomnosť stereotypného, opakujúceho sa určitého správania,
a to sú veci, ako napr. mávanie rukami, kolísanie sa, trvanie na dodržiavaní rovnakých rutín.
Jedným z nových príznakov je prítomnosť zmyslovej nerovnováhy.
Ak dieťa nie je schopné správne cítiť veci tak ako my ostatní, napr. nepočuje tak, ako počujeme my,
môže to byť označené za príznak autizmu.
Ak máte 5 príznakov, 2 v oblasti
opakujúceho sa správania a 3 v oblasti nedostatkov v sociálnej komunikácii,
tak dostanete diagnózu tzv. poruchy autistického spektra (ASD).
Prelomová správa: Len pred pár hodinami Britský lekársky časopis (BMJ = British Medical Journal)
urobil niečo. čo je u vedeckých časopisov veľmi zriedkavé.
Obvinil výskumníka Dr. Andrewa Wakefielda z vysloveného podvodu.
17.V.1995 mi zavolala istá matka a porozprávala príbeh svojho dieťaťa, ktoré upadlo do autizmu po očkovaní.
A ja som jej povedal: „Ako vám môžem pomôcť? Veď o autizme neviem nič! Asi ste vytočila nesprávne číslo.“
A ona na to: „Nie, pán doktor, volám vám, lebo moje dieťa má strašné žalúdočn o- črevné ťažkosti a nikto to neberie vážne.“
Bol som akademickým gastroenterológom, pracoval som vo výskume a zaujímal som sa obzvlášť o Crohnovu chorobu
a ulceróznu kolitídu — zápalové ochorenie čreva. O autizme som nevedel vôbec nič.
Keď som študoval na lekárskej fakulte, autizmus bol tak zriedkavý, že nás o ňom vôbec neučili.
Následne sme si vypočuli množstvo príbehov, ktoré boli veľmi podobné. Medicína je o rozpoznaní vzorcov.
A tu sa objavoval jasný vzorec.
Naša skupina, vedená vtedy svetovo najlepším detským gastroenterológom prof. Johnom Walker-Smithom, rozhodla,
že tieto deti si zaslúžia podrobné vyšetrenie.
Bill Gates: Ukázalo sa, že Dr. Wakefield použil úplne sfalšované údaje, na nich založil falošný článok, a ten mu
časopis Lancet umožnil zverejniť.
Všetky ostatné štúdie, ktoré sa potom urobili, neukazujú žiadnu súvislosť.
Zas a znovu. Je to teda úplná lož, ktorá už zabila tisícky detí.
Zistili sme a ako prví sme popísali túto súvislosť medzi čímsi, čo sa javilo byť novým typom zápalu čreva,
a úpadkom do autizmu u dovtedy normálne sa vyvíjajúcich detí.
U väčšiny z týchto detí nastal (podľa rodičov) úpadok do autizmu po očkovaní proti osýpkam (spalničkám), príušniciam a ružienke (zarděnkám).
Tento príbeh je možno neobľúbený v kruhoch verejného zdravotníctva, ale našou úlohou bolo podať ho presne,
aby mohol viesť k ďalšiemu skúmaniu. A to náš článok aj výslovne uviedol:
„Táto práca nepotvrdzuje súvislosť medzi MMR vakcínou a popísaným syndrómom. Na virologických štúdiách, ktoré by mohli
objasniť túto otázku, sa pracuje.“ Treba vykonať ďalší výskum. To bolo záverom nášho článku.
Ako investigatívny medicínsky novinár som strávil ostatných 7 rokov prácou
na jednej z najlepších lekárskych talk-show na svete.
Vieme, že v medicíne bolo veľmi veľa štúdií, ktoré hovoria, že vakcíny nespôsobujú autizmus,
ale mal som s tým ten problém, že tisíce rodičov rozprávajú stále ten istý príbeh:
„Moje dieťa dostalo vakcínu,“ (zvyčajne šlo o MMR vakcínu)
„a v tú noc, alebo na ďalší deň dostalo horúčku a keď horúčka pominula, stratilo reč, prestalo chodiť.“
„V podstate upadlo do toho, čo poznáme pod názvom autizmus
a už sa z toho nikdy nespamätalo.“ Lekárov kedysi učievali, aby načúvali svojim pacientom.
Bol to základný kameň medicíny, ako ju poznáme. Ale nedávno sa niečo zmenilo.
Pacient už vraj dnes nevie, o čom hovorí.
A títo rodičia boli so svojimi príbehmi odpísaní, akoby nemali vôbec poňatia o tom, čo sa vlastne deje s ich deťmi.
Mám 2 deti a každý, kto má deti, vie, že prvorodičia sú prehnane
precitlivení na čo i len najmenšie čkanie, zakašľanie, zasmrkanie.
Takže povedať, že rodič si nevšimol, že dieťa má ťažkosti a zrazu si rok po jeho narodení uvedomil,
že má autizmus, to mi nedáva zmysel.
A preto som sa na to chcel pozrieť a zistiť,
kde je ten problém v komunikácii medzi medicínou, vedou a skutočnými rodičmi.
Nevedela som sa dočkať svojho materstva.
Pamätám si presne, ako sme sa pred svadbou rozprávali, aké dôležité budú deti v našom živote.
Chcel som mať najskôr dcéru, potom syna. Plánovali sme 4 deti.
Budeme tí najdokonalejší rodičia, akí môžu byť. Narodila sa Bella a bol to úžasný zážitok.
Bella bola anjelsky dokonalým dieťaťom, dosahovala všetky vývojové míľniky.
S Billym som otehotnela dosť rýchlo.
Lara, povedz Billymu: „Ahoj“! „Ahoj!“
A tak sme mali krásne dievča a chlapca. Život bol úžasný.
Takže v 2, 4 a 6 mesiacoch dostal Billy normálne detské očkovanie.
Po poslednej vakcíne bol trocha prechladnutý, usmrkaný, kašľal, tak ja, perfektná matka,
som bežala k doktorovi, či je v poriadku, či mu nemám niečo dať…
„Áno, musíte mu dať antibiotiká, aby sme sa uistili, že tam nebude infekcia.“
Nezabrali. Vrátili sme sa k lekárovi. „Treba viac antibiotík. Len v tom pokračujte.“
Pamätám si, že mi volala mama a ona je taký homeopatický hipík.
Libor Halik
U väčšiny z týchto detí nastal úpadok do autizmu po očkovaní proti osýpkam (spalničkám), príušniciam a ružienke (zarděnkám). TITULKY K VIDEU: V Kalifornii najväčšia epidémia osýpok (spalniček) za 15 rokov. Vírus do hl.správ. Epidémiu vystopovať
Niekto sa nakazil osýpkami v zahraničí, navštívil Disneyland a možno kýchal…
Osýpky pochodujú naprieč USA…
Vôbec to nevyzerá tak, že by táto epidémia …More
U väčšiny z týchto detí nastal úpadok do autizmu po očkovaní proti osýpkam (spalničkám), príušniciam a ružienke (zarděnkám). TITULKY K VIDEU: V Kalifornii najväčšia epidémia osýpok (spalniček) za 15 rokov. Vírus do hl.správ. Epidémiu vystopovať
Niekto sa nakazil osýpkami v zahraničí, navštívil Disneyland a možno kýchal…
Osýpky pochodujú naprieč USA…
Vôbec to nevyzerá tak, že by táto epidémia ustupovala. Tento rok je už viac prípadov, než bolo v roku…
V roku 2014 sa výskyt strojnásobil na 644 prípadov osýpok v 27 štátoch USA.
titulky: „Epidémia sa šíri. Desiatky prípadov osýpok sú spojené s Disneylandom v Kalifornii.“
Vďačíme za to všetko v podstate proti-očkovaciemu hnutiu, pretože rodičia nedávajú svoje deti očkovať?
Áno, myslím, že áno, viete…
Zákon, ktorý zakáže výnimky z povinného očkovania detí, sa dostal na jednanie v kalifornskom Senáte.
Pracujeme na právnej úprave, ktorá zruší výnimky z povinného očkovania na základe osobného presvedčenia.
Myslím, že teraz už vidno, prečo je tak dôležité zaviesť povinné očkovanie…
Kolujú určité nepresné údaje o vakcínach, založené
hlavne na istej britskej štúdii, ktorá spája očkovanie s autizmom.
Stále počúvame, že vakcíny spôsobujú autizmus, hoci to bolo vyvrátené.
Opakovane a dôkladne vyvrátené.
Možno ste počuli, že očkovanie spôsobuje autizmus u 1 zo 110 detí.
Hovadina! Úplná blbosť! Nespôsobuje!
Zákon o povinnom očkovaní detí bol schválený s podporou oboch hlavných politických strán.
Každé dieťa musí mať povinné očkovania pred nástupom na štátnu či súkromnú školu či škôlku.
Vrelo odporúčam každému, aby sa pozrel na vedu, na fakty, CDC vám môže poskytnúť dobré informácie,
Dajte svoje deti zaočkovať. (CDC = Centers for Disease Control = Stredisko pre potláčanie chorôb)
www.slobodavockovani.sk www.svobodavockovani.cz www.rizikaockovania.sk
Čakal som dlhý čas, aby som vám porozprával svoj príbeh, a chcem ho povedať pravdivo.
Podieľal som sa na zavádzaní miliónov daňových poplatníkov
ohľadne možných nežiaducich účinkov očkovania.
Klamali sme o vedeckých zisteniach.
Nemožno viac veriť CDC v otázkach bezpečnosti vakcín.
Nemôžeme im veriť, že sú poctiví.
Nemožno zveriť CDC kontrolu nad sebou samým.
Iba pár zamyslení.
Dr. William W. Thompson, skúsený vedec Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA
ZAOČKOVANÍ (VAXXED): od zatĺkania po katastrofu. Proočkovaní: od zatloukání ke katastrofě.
Preklad: Petra Korektúra prekladu: Marián Titulky: BuG.ToM
Haló...
Sedel som za svojím stolom na Simpsonovej univerzite, na ktorej som učil, a
zavolal mi Dr. William Thompson.
Brian, my sa dobre nepoznáme.
Neviem, ako toto všetko dopadne.
Ty máš syna autistu a ja sa teraz strašne hanbím, keď stretávam rodiny s autistickými deťmi.
Zúčastnil som sa na tomto probléme.
Môj syn Steven sa narodil vo februári 1998.
Steve, ako robí krava?
Havko, áno, je to havko...
2 týždne po očkovaní v 15 mesiacoch úplne stratil reč. Úplne stratil očný kontakt.
Zdvihli sme ho a bol celý ochabnutý.
Vtedy CDC začínalo pracovať na výskume ohľadom vakcín a autizmu.
Ako vedec som mal vyše 60 technických a vedeckých článkov zverejnených vo významných medzinárodných časopisoch.
Spojil som sa so CDC a bol som voči ich štúdiám hlboko kritický.
CDC sa rozhodlo, že vedec, ktorý so mnou bude v tejto veci komunikovať, bude Dr. William Thompson.
Pretože som mu dýchal na chrbát a nepáčilo sa mu, čo som hovoril o jeho štatistikách,
dostal som v roku 2004 list od právnika CDC o tom, že mi už viac nie je dovolené kontaktovať CDC.
A to trvalo až do roku 2014.
Vtedy mi Dr. Thompson povedal: „Brian, ak ma budeš počúvať a ak urobíš, čo ti poviem,
ručím ti, že získaš prístup k cenným údajom. Chcel by som ťa nimi sprevádzať krok za krokom.“
Dr. Thompson nevedel, že ho nahrávame, a to pri žiadnom z telefonátov, použitých v tomto filme.
Chcem byť tvojim zdrojom. Chcem ti byť užitočným. Chcem, aby si mal niekoho vnútri systému.
Roky som sa snažil preraziť nepriestrelnú stenu CDC a zistiť, čo nie je v poriadku.
CDC vrátilo výskum späť v čase o 10 rokov.
Keďže CDC nie je transparentné, stratili sme 10 rokov výskumu,
pretože CDC je v súčasnosti ochromené vo všetkých otázkach, čo nejak súvisia s autizmom.
Som licencovaná klinická psychologička a certifikovaná behaviorálna analytička.
Doreen Granpeesheh, PhD., BCBA — zakladateľka Strediska pre autizmus a príbuzné choroby
V roku 1978 bol výskyt autizmu okolo 1 prípadu na 15.000 detí. Bola to veľmi zriedkavá porucha.
Pracovala som na klinike UCLA (University of California, Los Angeles), čo bola vtedy jediná známa klinika,
ktorá sa venovala deťom s autizmom.
A mali sme možno tak 6 až 10 detí, s ktorými sme pracovali.
Niekedy začiatkom 90. rokov, krátko po tom, čo som otvorila CARD (Stredisko pre autizmus a príbuzné poruchy),
bol nárast autizmu tak vysoký a tak rýchly, až som mala pocit, že toto už nikdy všetko nestihnem.
Z pohľadu oficiálnej diagnostiky sa pri autizme zameriavame na nedostatky v dvoch oblastiach.
Prvou je sociálna komunikácia a interakcia. Požadujeme, aby tu boli prítomné 3 špecifické príznaky,
ako je žiadna sociálno-emocionálna interakcia, žiadna neverbálna komunikácia,
čo znamená napr. žiaden očný kontakt, žiadne rozvíjanie vzťahov.
Druhá požadovaná množina príznakov je prítomnosť stereotypného, opakujúceho sa určitého správania,
a to sú veci, ako napr. mávanie rukami, kolísanie sa, trvanie na dodržiavaní rovnakých rutín.
Jedným z nových príznakov je prítomnosť zmyslovej nerovnováhy.
Ak dieťa nie je schopné správne cítiť veci tak ako my ostatní, napr. nepočuje tak, ako počujeme my,
môže to byť označené za príznak autizmu.
Ak máte 5 príznakov, 2 v oblasti
opakujúceho sa správania a 3 v oblasti nedostatkov v sociálnej komunikácii,
tak dostanete diagnózu tzv. poruchy autistického spektra (ASD).
Prelomová správa: Len pred pár hodinami Britský lekársky časopis (BMJ = British Medical Journal)
urobil niečo. čo je u vedeckých časopisov veľmi zriedkavé.
Obvinil výskumníka Dr. Andrewa Wakefielda z vysloveného podvodu.
17.V.1995 mi zavolala istá matka a porozprávala príbeh svojho dieťaťa, ktoré upadlo do autizmu po očkovaní.
A ja som jej povedal: „Ako vám môžem pomôcť? Veď o autizme neviem nič! Asi ste vytočila nesprávne číslo.“
A ona na to: „Nie, pán doktor, volám vám, lebo moje dieťa má strašné žalúdočn o- črevné ťažkosti a nikto to neberie vážne.“
Bol som akademickým gastroenterológom, pracoval som vo výskume a zaujímal som sa obzvlášť o Crohnovu chorobu
a ulceróznu kolitídu — zápalové ochorenie čreva. O autizme som nevedel vôbec nič.
Keď som študoval na lekárskej fakulte, autizmus bol tak zriedkavý, že nás o ňom vôbec neučili.
Následne sme si vypočuli množstvo príbehov, ktoré boli veľmi podobné. Medicína je o rozpoznaní vzorcov.
A tu sa objavoval jasný vzorec.
Naša skupina, vedená vtedy svetovo najlepším detským gastroenterológom prof. Johnom Walker-Smithom, rozhodla,
že tieto deti si zaslúžia podrobné vyšetrenie.
Bill Gates: Ukázalo sa, že Dr. Wakefield použil úplne sfalšované údaje, na nich založil falošný článok, a ten mu
časopis Lancet umožnil zverejniť.
Všetky ostatné štúdie, ktoré sa potom urobili, neukazujú žiadnu súvislosť.
Zas a znovu. Je to teda úplná lož, ktorá už zabila tisícky detí.
Zistili sme a ako prví sme popísali túto súvislosť medzi čímsi, čo sa javilo byť novým typom zápalu čreva,
a úpadkom do autizmu u dovtedy normálne sa vyvíjajúcich detí.
U väčšiny z týchto detí nastal (podľa rodičov) úpadok do autizmu po očkovaní proti osýpkam (spalničkám), príušniciam a ružienke (zarděnkám).
Tento príbeh je možno neobľúbený v kruhoch verejného zdravotníctva, ale našou úlohou bolo podať ho presne,
aby mohol viesť k ďalšiemu skúmaniu. A to náš článok aj výslovne uviedol:
„Táto práca nepotvrdzuje súvislosť medzi MMR vakcínou a popísaným syndrómom. Na virologických štúdiách, ktoré by mohli
objasniť túto otázku, sa pracuje.“ Treba vykonať ďalší výskum. To bolo záverom nášho článku.
Ako investigatívny medicínsky novinár som strávil ostatných 7 rokov prácou
na jednej z najlepších lekárskych talk-show na svete.
Vieme, že v medicíne bolo veľmi veľa štúdií, ktoré hovoria, že vakcíny nespôsobujú autizmus,
ale mal som s tým ten problém, že tisíce rodičov rozprávajú stále ten istý príbeh:
„Moje dieťa dostalo vakcínu,“ (zvyčajne šlo o MMR vakcínu)
„a v tú noc, alebo na ďalší deň dostalo horúčku a keď horúčka pominula, stratilo reč, prestalo chodiť.“
„V podstate upadlo do toho, čo poznáme pod názvom autizmus
a už sa z toho nikdy nespamätalo.“ Lekárov kedysi učievali, aby načúvali svojim pacientom.
Bol to základný kameň medicíny, ako ju poznáme. Ale nedávno sa niečo zmenilo.
Pacient už vraj dnes nevie, o čom hovorí.
A títo rodičia boli so svojimi príbehmi odpísaní, akoby nemali vôbec poňatia o tom, čo sa vlastne deje s ich deťmi.
Mám 2 deti a každý, kto má deti, vie, že prvorodičia sú prehnane
precitlivení na čo i len najmenšie čkanie, zakašľanie, zasmrkanie.
Takže povedať, že rodič si nevšimol, že dieťa má ťažkosti a zrazu si rok po jeho narodení uvedomil,
že má autizmus, to mi nedáva zmysel.
A preto som sa na to chcel pozrieť a zistiť,
kde je ten problém v komunikácii medzi medicínou, vedou a skutočnými rodičmi.
Nevedela som sa dočkať svojho materstva.
Pamätám si presne, ako sme sa pred svadbou rozprávali, aké dôležité budú deti v našom živote.
Chcel som mať najskôr dcéru, potom syna. Plánovali sme 4 deti.
Budeme tí najdokonalejší rodičia, akí môžu byť. Narodila sa Bella a bol to úžasný zážitok.
Bella bola anjelsky dokonalým dieťaťom, dosahovala všetky vývojové míľniky.
S Billym som otehotnela dosť rýchlo.
Lara, povedz Billymu: „Ahoj“! „Ahoj!“
A tak sme mali krásne dievča a chlapca. Život bol úžasný.
Takže v 2, 4 a 6 mesiacoch dostal Billy normálne detské očkovanie.
Po poslednej vakcíne bol trocha prechladnutý, usmrkaný, kašľal, tak ja, perfektná matka,
som bežala k doktorovi, či je v poriadku, či mu nemám niečo dať…
„Áno, musíte mu dať antibiotiká, aby sme sa uistili, že tam nebude infekcia.“
Nezabrali. Vrátili sme sa k lekárovi. „Treba viac antibiotík. Len v tom pokračujte.…