Maja 21
21.4K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Kłamstwo pochodzi od szatana! Szatan jest ojcem kłamstwa! Nie słuchajcie szatana i nie wierzcie w jego kłamstwa!
Tylko Prawda wyzwala!