JEZUS: To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się zwodzić

JESUS: That is the greatest curse inflicted upon humanity by Satan and because of man’s weakness he falls for the lies

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 11 sierpnia 2014 roku, godz. 19.36

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest zalany nową formą duchowości, którą stanowi wiara w nadrzędną istotę – tę, którą nazywają chrystusem – ale tu nie chodzi o Mnie, Jezusa Chrystusa.

Szatan w postaci Lucyfera, nazywany królem światłości, jest ubóstwiany nie jako zły byt, ale jako ten, który wykonuje czyn dla Boga. Ta ideologia jest popierana przez tajne sekty, które przygotowują się do zniszczenia chrześcijaństwa. Wielu zostanie wciągniętych do okultystycznych i magicznych praktyk, ponieważ pożądają ekscytacji. Gdy już zostaną wciągnięci, staną się pionkami, z czasem opętanymi przez złego ducha.

Wielu ludzi jest pozbawionych duchowej satysfakcji i pragną pokoju. Jakakolwiek ideologia, która twierdzi, że przyniesie im samozaspokojenie, pokój, spokój i głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, będzie dla nich atrakcyjna. Wielu jednak będzie czuło wstręt, by pójść za Mną, Jezusem Chrystusem, bo społeczeństwo skazało Mnie na pobyt we wnętrznościach ziemi. Uspokoją się jednak, gdy zostaną nakarmieni fałszywą doktryną, według której wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest kłamstwo, bo do Boga można przyjść jedynie przeze Mnie, Jego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa.

Ja Jestem Jedno w Tym, Który stworzył wszystkie rzeczy. Jest tylko jeden Bóg, a Ja, Jezus Chrystus, Jestem Słowem, które stało się Ciałem po to, by cała ludzkość znów mogła odzyskać jedność. Beze Mnie nigdy nie będziecie mogli się spełnić ani w tym, ani w przyszłym życiu.

Powiedzą ludziom, że najważniejszym celem jest dążenie do wolności – wolności za wszelką cenę. A prawdziwe oddawanie czci Bogu oznacza utracenie swojej zdolności do służenia jedynie własnym interesom i, jako takie, chrześcijaństwo zostanie znienawidzone, bo będzie postrzegane jako przeszkoda w wolności osobistej. Służyć Bogu, jakiemukolwiek Bogu, stanie się celem wielu ludzi poszukujących Prawdy.

Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg – w Swojej nieskończonej Sprawiedliwości – zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i wśród potężnych, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się zwodzić kłamstwom, które płyną z ust nikczemników.

Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna droga do Boga. Żadna inna droga, niezależnie od tego, jak błyskotliwie może być wam przedstawiona, nie może prowadzić do Ojcatylko ta, która wiedzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-postrzegane-jako-przeszkoda-w-wolnosci-osobistej