Anton Čulen
71.3K

Čo hovorí Písmo Sväté o homosexualite? Homosexualita je modloslužba

Čo hovorí Písmo Sväté o homosexualite? Homosexualita je modloslužba Už v knihe Genezis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu.…
Agent0
Ano ! Ale pre tieto pisane Božie pravdy pride čas, a je blízko, kedy bude Biblia ZAKÁZANÁ....
Anton Čulen
Treba stále prosiť o Božiu milosť, aby sme vytrvali v dobrom až do konca.
Agent0
Přesně tak...
U.S.C.A.E.
čo katolíkov neohrozí zasa sa to zdá čudné ale katolíkmi to nesmie otriasť lebo nie Cirkev je z Písma ale Písmo je z Cirkvi no tak sa viac primkneme k ústnemu podaniu vyjadrenému mimo iné vo vyznaniach a obradoch
U.S.C.A.E.
potraty a sodomia sú ale proti prirodzenému zákonu tak môžu Bibliu zakazovať aj 100x tieto zlá nie sú zlá preto že to tak stojí v Biblii to že sú to zlá sa dá dokázať mimo nej ono to má paradoxne výhodu nič nepomôže žonglovať s textami Biblie.
Metod
Homosexualita je hriech, zvrátenosť!
Anton Čulen
Písmo Sväté nazýva smilstvom aj modloslužbu: „Lenže oni neposlúchali ani svojich sudcov, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im.“ (Sdc 2, 17). Teda jedno aj druhé je smilstvo a jedno aj druhé je zároveň aj modloslužba. Homosexualita je podľa Písma Svätého najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.