apredsasatoci
Čo je fakt nepochopiteľné, toto zhadzujú piloti na svoje ženy, deti, blízkych, na seba!
Človek sa zbláznil!
Hermenegild
Jeho myslenie a celú bytosť ovládol diabol. Ale všetko má v rukách Stvoriteľ.