Clicks447

Čakajte Pričiňujúc sa

21. septembra 2021 - Ježišove slová aj k nám

Čakajte Pričiňujúc sa na to, že Moje Slová sa Naplnia, v Mojom Určenom Čase. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ako to bolo Prisľúbené, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. To Predpovedané sa teraz stále viacej Odkrýva. Môžete Očakávať, že sa To Udeje. Čakajte Trpezlivo a Príčinlivo. Ja Plne Riadim. Moja Vôľa bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Máte mnohé, za čím môžete hľadieť do budúcnosti.

Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú, Moji Milovaní. Môžete Očakávať, že Moje Prisľúbenia sa Naplnia. Robievam to, Čo Som Sľúbil, pretože toho som Schopný a som vždy Verný a Dôveryhodný. Očakávajte ich Pričiňujúc sa. Majte Pravú Vieru vo Mňa, v to Kto Som a v to Čo Dokážem Urobiť a Nepochybujte. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Stále Robím to, čo je Nemožné, Neočakávané, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné. Nemením Sa. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu pre tento Čas. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie. Buďte v Očakávaní a čakajte Pričiňujúc sa, keď Idem Pred vami, aby som pokrivené miesta spravil priamymi, drsné miesta hladkými a aby som vám Otváral Dvere podľa Môjho Plánu a Účelu. Dôverujte Môjmu Plánu a Nasledujte Ma, Moju Cestu, ako vás Usmerňujem a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Milujem vás a Starám sa o vás, Moji Milovaní. Ste Milovaní.

Môžete Odo Mňa Očakávať, že Prídem v Určenom Čase, s Veľkou Mocou a Veľkou Slávou. Čakajte Pripravujúc sa na Mňa. Ja Som Kráľ kráľov, Pán pánov a Boh bohov. Som Ten, Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde, v Určenom Čase. Neoneskorujem Svoj Príchod, ako tomu mnohí Veria, ale Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci, pretože Koniec to oznámi. Buďte vždy Prichystaní a čakajte Pričiňujúc sa. Nebudete Sklamaní, pretože Ten Deň Príde. Máte mnoho, za čo byť Vďační. Chváľte Ma a Radostne čakajte Pričiňujúc sa. Máte Moje Uistenie. Predpovedané sa teraz Odkrýva, stále viac a viac. Všetko je to Biblické.

youtube.com/watch?v=EmaPhPxcX3k
Public domain