Bos016
3765

7 sierpień - Święto Boga Ojca. Różaniec do Boga Ojca

Sierpień należy do Ojca. Wyjątkowe objawienie i „różaniec do Boga Ojca” Wedle tego, co miała usłyszeć siostra Eugenia, Bogu Ojcu zależy przede wszyst…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego 2000 święty Papież Jan Paweł II ogłosił rok 1999 „rokiem Boga Ojca”. Wówczas to treść objawień siostry Ravasio zyskała sobie wielką popularność.
Wtedy także – w ramach nadesłanych diecezjom „materiałów duszpasterskich” – zaproponowano „Różaniec do Boga Ojca”, który choć nie wywodzi się z objawień siostry, to dobrze oddaje ich ducha i może stać …More
,,W ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego 2000 święty Papież Jan Paweł II ogłosił rok 1999 „rokiem Boga Ojca”. Wówczas to treść objawień siostry Ravasio zyskała sobie wielką popularność.
Wtedy także – w ramach nadesłanych diecezjom „materiałów duszpasterskich” – zaproponowano „Różaniec do Boga Ojca”, który choć nie wywodzi się z objawień siostry, to dobrze oddaje ich ducha i może stać się ważną praktyką dla tych, którzy pragną rozwijać w sobie duchowość dziecka Bożego.

A odmawia się go tak:

W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na dużym paciorku: Zdrowaś, Maryjo…
Na małych paciorkach (10 razy): Ojcze nasz…

Chwała Ojcu…
Wezwanie: Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.
Modlitwa: Aniele Boży, Stróżu mój…
Ma on także swoje tajemnice, które należy rozważać i kontemplować:
Tajemnica I – Triumf Boga Ojca w ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje nam Zbawiciela.
Tajemnica II – Triumf Boga Ojca w fiat Maryi w Zwiastowaniu.
Tajemnica III – Triumf Boga Ojca w tak Jezusa w ogrodzie Getsemani.
Tajemnica IV – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.
Tajemnica V – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.''

Ks. Michał Lubowicki.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Gdy zakończył się wspomniany uprzednio proces kanoniczny w diecezji, jego wyniki przesłano do Rzymu. Niedługo potem matka Eugenia została wezwana przez Święte Oficjum. Przypomniano jej i podtrzymano poprzedni zakaz, a także nakazano zniszczyć wszelkie egzemplarze zapisu objawień, grożąc ekskomuniką za niespełnienie tego polecenia „co do linijki”.
Wizjonerce zabroniono także rozmawiać na ten …More
,,Gdy zakończył się wspomniany uprzednio proces kanoniczny w diecezji, jego wyniki przesłano do Rzymu. Niedługo potem matka Eugenia została wezwana przez Święte Oficjum. Przypomniano jej i podtrzymano poprzedni zakaz, a także nakazano zniszczyć wszelkie egzemplarze zapisu objawień, grożąc ekskomuniką za niespełnienie tego polecenia „co do linijki”.
Wizjonerce zabroniono także rozmawiać na ten temat z kimkolwiek – nawet ze spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Nakazano jej także złożyć natychmiastową dymisję z pełnionej funkcji matki generalnej zgromadzenia.
Jeśli wydawało się, że gorzej być nie może, to – owszem – mogło być. Po kilku latach (w 1953 roku) władze kościelne zmusiły siostrę Eugenię do opuszczenia zgromadzenia, sugerując, że może założyć jakieś nowe. Tak też się stało.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Życie siostry Eugenii było burzliwe. Wiele wycierpiała. Cztery miesiące spędziła nawet w więzieniu, oskarżona niesłusznie o to, jakoby nowo założone zgromadzenie było w rzeczywistości przykrywką do wyłudzania ogromnych sum pieniędzy. Siostra Eugenia zmarła w roku 1990.''