VRÁTÍTE SE K NEKVAŠENÝM CHLEBŮM

Poselství Ježíše ze dne 15. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

Moji milovaní lidé:
Miluji vás a žehnám vám. Jste zřítelnice mého oka.
Přicházím k mým dětem, abych jim přinesl obrácení…
JAKO PROSEBNÍK LÁSKY PŘEDSTUPUJI PŘED KAŽDÉHO Z VÁS. CHCI POHLÉDNOUT DO OČÍ KAŽDÉMU A TÍMTO ZPŮSOBEM ZJISTIT, KDO MNE ZAPŘE…
OTEVŘETE MI DVEŘE LIDSKÉ VŮLE, ABYCH VÁM MOHL POMOCI A VY SE MOHLI ZMĚNIT!

Děti, které z vás Mi otevřou dveře svých srdcí, aby se mohly stát mými důstojnými útočišti?
Abyste mohly být mými anděly přivedení do fyzických útočišť, která se nacházejí po celé Zemi a kde musíte žít v naprostém bratrství, je nutná změna života.
NAŠE SVATÁ SRDCE JSOU ÚTOČIŠTĚM PRO MŮJ LID, kde se rozmnožuje víra, naděje, láska, vytrvalost a láska, aby můj lid mohl vytrvat uprostřed silných a pro lidstvo překvapivých událostí, které lidstvo zastihnou v době Velkého soužení.

Můj lide, neblahý pokrok vědecké inteligence, která pomocí atomové energie byla použita ke zničení samotného člověka, sama byla a je rozsudkem této síly.
NEJVĚTŠÍ DAR, KTERÝ MŮJ OTEC DAL ČLOVĚKU, JE DAR ŽIVOTA A LIDSKÉMU STVOŘENÍ NENÍ DOVOLENO S NÍM DISPONOVAT.
Lidstvo žije ve válce a v neustálém nebezpečí tváří v tvář aroganci a nevědomosti těch, kteří stojí v čele vlád. Chtějí zastavit válku, ale mé děti trpí dál, třebaže jsou nevinní. Ti, kdo slouží ďáblu, mají vyšší zájmy a nedovolí zastavení války, i kdyby připravili o život vlastní lidi, aby proti vybranému národu poštvali ostatní národy.
Takový je osud lidstva: lidé půjdou jako ovce na porážku, vedou je k utrpení a kopím pýchy Mi znovu otevírají bok [Jan 19, 34].
Moji lidé, můj milovaní lidé, poslouchejte Mě a nenechejte se zastavit:
PŘIPRAVTE SE TAK DOBŘE, JAK JEN MŮŽETE. Kdo se nedokáže připravit, tomu zajistím prostředky k přežití.
PŘIPRAVTE SE! BEZ ODKLADU…
Podívejte se, jak Slunce ovlivňuje Zemi a přináší závažné události, které postihují celou planetu a také mé děti. Některé sopky, kterých se mé děti obzvlášť obávají, vybuchnou. Země se bude silněji otřásat a horko a zima budou extrémní.

OBRAŤTE SE!

UKONČETE SOUPEŘENÍ A SVÁRY MEZI VÁMI, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE STOJÍ PŘI MNĚ.
Buďte více mými než ďábla, protože nemůžete sloužit dvěma pánům [Mt 6, 24-34]. Buďte mými dětmi.
Modlitby Mne těší, jsou-li upřímné, jsou-li pronášeny kajícími dětmi, které chtějí duchovně růst, aby splynuly s Boží vůlí.
Nedělejte si starosti s tím, co se vám stane. Starejte se jen tehdy, když k vám zkoušky nepřijdou. Zkoušky jsou znamením, že jste si zvolili cestu, která vede ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se, britská koruna bude velmi brzy v novinových titulcích. Národy touží po nezávislosti.

Modlete se, děti moje, modlete se za Střední Ameriku, která se třese. Chile, Francie a Itálie se budou třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, velké společnosti vyrábějící potraviny pro lidstvo upadají, cesta dodávek potravin bude odkloněna.

Modlete se, mé děti, modlete se, elita sílí a ekonomika upadá; řídí lidstvo ke svým cílům.
VRÁTÍTE SE K NEKVAŠENÝM CHLEBŮM A BUDETE SE ŽIVIT SKROMNĚ. UDRŽUJTE SHROMÁŽDĚNOU VODU V ZÁSOBĚ.
Buďte pozornými lidmi s pevnou vírou. Buďte bdělí, abyste nebyli oklamáni.
Modlete se svatý růženec a přijímejte Mě v mém Těle a Krvi v řádně připravené eucharistii. Buďte experty na lásku.
PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ, MOJE DĚTI, uvědomte si, že budete konfrontovány se svými činy a skutky. Čiňte pokání!
Moji lidé:
TVÁŘÍ V TVÁŘ SKLÍČENOSTI, NEJISTOTĚ A STRACHU, KTERÉ VÁS MOHOU BRZY PROVÁZET, BUĎTE STVOŘENÍMI, KTERÉ VĚŘÍ V MOU LÁSKU K MÝM DĚTEM.
NEDÁM VÁM KAMENÍ MÍSTO CHLEBA.

Nebojte se, má Matka vás chrání, nebojte se.
Zůstávám s každým z vás.
Žehnám vám a posílám vám své anděly, aby šli před vámi a otevřeli vám cestu.
Žehnám vám, mé děti. Ať vás obklopí můj pokoj.
Váš Ježíš
Jozef Jozef Tkáč shares this
9