Clicks1.5K
Peter(skala)
34

Biskupi si kopú vlastné hroby, vyzývajú ku očkovaniu

Sledujte, ktorý biskup má zdravotné problémy a zistíte, že sú následkom očkovania. Až niektorí z nich zomrie, uvidíte ako vyjde na povrch, že to bolo z očkovania. Najprv v médiach (maistreamu) budu tvrdiť, že to je z niečoho iného, ale nakoniec vyjde pravda na javo, že to bolo z očkovania.

Biskupi neberú vážne varovania
vedcov, zdravotnikov, osobné svedectvá poškodených ľudí z očkovania, či úmrtia nasledkom očkovania a preto ešte stále vyzývajú ku očkovaniu.

Až ked na nich padne trest za ich opovrhovania, za ich znesvätenia svätokrádežného prijímania Eucharistie, potom zistia, že sa hlboko mýlili, ale pre mnohých už bude neskoro.

tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116008
Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

"Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska."
Anton Čulen
Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie požaduje ponuku eticky prijateľných vakcín, úctu k človeku a jeho dôstojnosti, rešpektovanie výhrady svedomia a dôvody jednotlivcov vylučujúce možnosť očkovania
Caesar
Pani biskupi v sluzbach Zleho?
A nesleduju nahodou ludí, ktorí zomreli po vakcíne?
warez
Tragedia
Freddy Gargamel
Fakt by ma zaujímalo, aké % kléru vôbec ešte verí v Boha... z toho ako sa správajú predpokladám, že neveľké.
Je to vidno aj z toho, ako strašne sa boja smrti... celí poondiati z nejakého vírusu... Veď idú k svojmu milovanému Pánovi, ktorému celý život celým srdcom slúžia... a čo vidíme - zúfalstvo a panika...
Už väčšiu paniku majú páni biskupi azda len z toho, že by prišli o svoju komfortnú, …More
Fakt by ma zaujímalo, aké % kléru vôbec ešte verí v Boha... z toho ako sa správajú predpokladám, že neveľké.
Je to vidno aj z toho, ako strašne sa boja smrti... celí poondiati z nejakého vírusu... Veď idú k svojmu milovanému Pánovi, ktorému celý život celým srdcom slúžia... a čo vidíme - zúfalstvo a panika...
Už väčšiu paniku majú páni biskupi azda len z toho, že by prišli o svoju komfortnú, zabezpečenú existenciu, ak by si to rozhádzali so svetskou vrchnosťou... Ale povedzme si to otvorene - boli predtým zase až takí odlišní? Nesprávajú sa takto už po stáročia, väčšina z nich? Ale vtedy (hádam, dúfam) aspoň mali ešte nejakú vieru.
dominikguzman
Ťažko to povedať, lebo do sŕdc vidí len Boh, a preto len Boh ich môže v tomto súdiť, my môžeme len posudzovať na základe ich skutkov, a ich skutky nevypovedajú o viere, ale ako píšeš, skôr o zúfalstve a panike. Ale nemyslím si, že to bolo takto vždy. Povolanie ku kňazstvu mohli mať v úprimnej viere a ochote slúžiť, nasledovať Krista, a nie zaobstarať si pohodlný život. Ono keď si človek niečo …More
Ťažko to povedať, lebo do sŕdc vidí len Boh, a preto len Boh ich môže v tomto súdiť, my môžeme len posudzovať na základe ich skutkov, a ich skutky nevypovedajú o viere, ale ako píšeš, skôr o zúfalstve a panike. Ale nemyslím si, že to bolo takto vždy. Povolanie ku kňazstvu mohli mať v úprimnej viere a ochote slúžiť, nasledovať Krista, a nie zaobstarať si pohodlný život. Ono keď si človek niečo nepestuje, potom to vädne a upadá, aj vieru je potrebné si pestovať. Rôzne skúšky ju posilňujú. Ale skúška tiež dokáže vieru zničiť, ak sa človek neoprie počas nej o Božiu milosť. Je dosť možné, že pre niečo stratili vieru, alebo veľmi silno oslabili.
Freddy Gargamel
Určite sa to postupom času zhoršuje, dnešná neblahá situácia nevznikla zo dňa na deň. A tiež platí, podobne ako v politike, že čím vyššie na rebríčku hierarchie, tým biednejšie charakterové vlastnosti a tým viac intríg, kariérizmu a boja o moc. Tých výnimiek veľa nebude.
Marieta Ria
Uvidiac obrázok biskupov z leta, som si myslela, že je to návrat k téme z ich oznámenia, že sú zaočkovaní - (viď správa z 23.6. tohto roku - teraz tam už svieti iný obrázok - ihly v ramene). To je neuveriteľné... keď pociťujeme najväčší nátlak - hotový teror zo strany vládnych predstaviteľov, tak sa pridávajú aj otcovia biskupi!! Namiesto toho, aby veriacich bránili, postavili sa proti …More
Uvidiac obrázok biskupov z leta, som si myslela, že je to návrat k téme z ich oznámenia, že sú zaočkovaní - (viď správa z 23.6. tohto roku - teraz tam už svieti iný obrázok - ihly v ramene). To je neuveriteľné... keď pociťujeme najväčší nátlak - hotový teror zo strany vládnych predstaviteľov, tak sa pridávajú aj otcovia biskupi!! Namiesto toho, aby veriacich bránili, postavili sa proti segregácii a násiliu zo strany mocných, oni sa vo veľkom štýle pridávajú na ich stranu! Kde je slobodná vôľa, ktorú dal Všemohúci každému z nás? Žiadne rešpektovanie výhrady vo svedomí... Na jednej strane propagácia a výzvy k očkovaniu (experimentálnymi, neschválenými vakcínami - génovou modifikáciou, vyvinutou na báze bunk. línií premyslene a selektívne potratených detí!!) a na druhej strane vydávanie dišpenzov na účasť na sv. omši - najprv Košice, potom Banská Bystrica... nakoniec Bratislava. Tá Bratislava, ktorá má najviac zaočkovaných a teda by mala byť na tom najlepšie, či nie?? (Však aj pri schvaľovaní segregačného zákona sa p. Záborská vyjadrila, že je to pre to, aby nemuseli už nikdy byť kostoly zatvorené - a koľko k tomu chýba??) Veriacim odobrujú zostať doma, veď aj to je dôvod, keď sú vystrašení!! To svet nevidel, aby dôvodom neísť na sv. omšu bolo to, že ja som vystrašený - to je neuveriteľné! Je jednoduchšie toto si povedať a nič nemusím. Veď oni vyrábajú online covid veriacich... a mnohí si na to už privykli a už ich nenapadne ísť na nedeľnú sv. omšu - zapnú YT, či fb a sú v pohode... My už tu máme normálne dišpenz od Božích prikázaní - toto je už do neba volajúce!!
dominikguzman
Dôvodom neísť na svätú omšu, že je niekto vystrašený, a čo dôvod podávať Pána Ježiša Krista do rúk? Oni nemusia dávať dišpenz už, celú kopu ľudí vyhnali z kostolov tým, že sa poklonili nariadeniam. Kto má ešte chodiť do kostola na takú omšu, kde sa musí spisovať pri vstupe, hoci inde to nevyžadujú, katolíci sú čo, superprenášačmi, len v kostole sa to prenáša, a potom ešte sa domáhať sv. …More
Dôvodom neísť na svätú omšu, že je niekto vystrašený, a čo dôvod podávať Pána Ježiša Krista do rúk? Oni nemusia dávať dišpenz už, celú kopu ľudí vyhnali z kostolov tým, že sa poklonili nariadeniam. Kto má ešte chodiť do kostola na takú omšu, kde sa musí spisovať pri vstupe, hoci inde to nevyžadujú, katolíci sú čo, superprenášačmi, len v kostole sa to prenáša, a potom ešte sa domáhať sv. prijímania na jazyk, za čo by ťa spoluveriaci najradšej ukameňovali a kňaz ťa napomenie, lebo nie si poslušná a prijímanie sa dáva len na ruku? Kňazom a biskupom treba vysvetľovať čo to je? Že to nie je po premenení už len kus oplátky? Veria tí kňazi ešte v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii? Veď keby verili, ako by si toto boli dovolili. Veď najprv máme milovať Boha, a potom blížneho ako seba samého. Moja láska k Bohu nemôže vychádzať z lásky k inému človeku, ale láska k inému človeku má prameniť z lásky k Bohu, veď v Písme máme jasne tú postupnosť danú, najprv Boh, ak miluješ Boha, budeš konať skutky lásky, lebo ho miluješ. Ale ako môžeš Bohu preukazovať lásku, keď ho zneucťuješ? Veď to je ako pri odchode z domu povedať manželke, že ju milujem a potom si kúpiť prostitútku a ísť s ňou do hotela. Jedno sa s druhým vylučuje. Ak nemáš v úcte ani chrám, v ktorom sídli Boh, ani Jeho Telo, potom je tvoja tzv. láska k blížnemu ničím viac, než nejakou sociálnou službou, ktorej chýba aj ukazovateľ lásky, pretože láska môže byť spotvorená. A presne to je na tom príklade s vakcínami, tá spotvorená láska, zavraždenie toho najbezbrannejšieho tvora, aby si mohla zachrániť iných. To je ako okradnúť bohatého, lebo keď je bohatý, automaticky musí byť aj darebák a zlý človek, a dať jeho majetok chudobným, hoci ten bohatý sa mohol skutočne zaujímať o chudobných a robiť dobro pre nich. Komu sa chce chodiť do kostola, keď celý kostol sa stal výsmechom Bohu a zneúctením? Viac miestom strachu a nenávisti, než lásky a duchovného obrodenia a posilnenia? Nenávisti k Bohu aj k blížnemu, nie lásky, lebo to už nie je láska. Ak niekoho miluješ, neubližuješ mu a ani netúžiš ubližovať, ale si ho vážiš a strážiš.
Marieta Ria
Je to strašné, je to urážka Všemohúceho Boha, čo sa tu deje... dobre si to vystihol - ako mám robiť "skutky lásky" pre blížneho, keď týmto zneucťujem Toho, ktorý je darcom života, dokonca biskupi, ako nasledovníci apoštolov, sa podieľajú na tejto skaze a zotročovaní vlastného národa... Oni nabádajú svojich kňazov, aby konali tú "správnu" osvetu! To oni sú kňazmi, aby ľuďom nanucovali očkovací …More
Je to strašné, je to urážka Všemohúceho Boha, čo sa tu deje... dobre si to vystihol - ako mám robiť "skutky lásky" pre blížneho, keď týmto zneucťujem Toho, ktorý je darcom života, dokonca biskupi, ako nasledovníci apoštolov, sa podieľajú na tejto skaze a zotročovaní vlastného národa... Oni nabádajú svojich kňazov, aby konali tú "správnu" osvetu! To oni sú kňazmi, aby ľuďom nanucovali očkovací preparát, za ktorý nikto nenesie zodpovednosť, ktorý sa testuje na bežných ľuďoch a nevie sa o jeho dlhodobých následkoch - o tých krátkodobých sa už presviedčame na vlastné oči, len tí naši duch. pastieri asi majú na nich beľmo), alebo na to, aby sprostredkúvali živého Boha, vysluhovali sviatosti a viedli zverený ľud k Bohu a k záchrane nesmrteľnej duše?
Ako môže byť odobrené očkovanie tým, že sa dal zaočkovať pápež - veď on nie je odborník na virológiu, ani vedec, ktorý by sa tomu venoval! Koľko ľudí zviedli z cesty touto argumentáciou!! Ľudí, ktorí im verili - kde je tu slobodná vôľa - tú máme od Boha, prečo nám ju berú - veď sme stvorení na obraz Boží... myslím, že to tu spomínala Johanika, tak prečo nám podsúvajú prijatie zla pofidérnych vakcín? Pre nich má byť pánom BOH, nie farmafirmy... Veď oni nie sú Lengvarský, ktorý robí to, čo povie Pfizer! Postupne na to samotní kňazi doplácajú... zaočkovaný kňaz vo farnosti má covid, prečo asi?? Ale pred pár mesiacmi som z farského mailu dostala odpoveď, že oni sa konšpiráciami nezaoberajú... a či ja neuznávam Magistérium ohľadne očkovania(??) Akosi to očkovanie nezaberá... ale to je určite len hoax! Kam sa hrabalo za komunistov Pacem in terris?
Počúvala som kázeň z Trnavskej novény, kde o. biskup hovoril o servilite... tá teda sedí na to, čo predvádzajú oni sami dnes!
dominikguzman
Mne sa páči, že keď vstupujeme do adventného obdobia, tak máme čítania o príchode Pána Ježiša a konci sveta. Teraz tie čítania z knihy Machabejcov sú fakt výborné, lebo hovorím, že udalosti sa opakujú, keď pozorne počúvaš alebo čítaš, čo tam v tej knihe je, tak môžeš nájsť krásnu paralelu s dneškom. V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosynov a zviedli mnohých; hovorili: „Poďme, uzavrime …More
Mne sa páči, že keď vstupujeme do adventného obdobia, tak máme čítania o príchode Pána Ježiša a konci sveta. Teraz tie čítania z knihy Machabejcov sú fakt výborné, lebo hovorím, že udalosti sa opakujú, keď pozorne počúvaš alebo čítaš, čo tam v tej knihe je, tak môžeš nájsť krásnu paralelu s dneškom. V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosynov a zviedli mnohých; hovorili: „Poďme, uzavrime zmluvu s národmi, čo sú okolo nás. Veď ako sme sa od nich začali odlučovať, stíhalo nás všelijaké nešťastie.“

Návrh sa im pozdával; niektorí z ľudu sa rozhodli ísť ku kráľovi a ten im dal plnú moc zavádzať pohanské mravy.

V Jeruzaleme postavili telocvičňu s pohanskými zvykmi: prirábali si predkožky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi, zapredali sa im a páchali zlo. Kráľ Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráľovstvo, že všetci musia splynúť v jeden národ, každý musí opustiť svojrázne zvyky. Rozkazu kráľa Antiocha sa podrobili všetky národy; aj mnohým Izraelitom sa zapáčila jeho bohoslužba: obetovali modlám a znesväcovali sobotu.

Pätnásteho dňa v mesiaci Kasleu roku stoštyridsiateho piateho kráľ postavil na oltár ohavnú modlu. Aj po judejských mestách nastavali oltárov; pred bránami domov a po námestiach pálili kadidlo. Ak našli knihy zákona, trhali ich a pálili. U koho sa našla kniha zmluvy a kto sa riadil zákonom, toho podľa kráľovho nariadenia zabili.

Ale mnohí v Izraeli vydržali a rozhodli sa, že nebudú jesť nič nečisté. Radšej volili smrť, ako by sa mali poškvrniť jedlami a potupiť svätú zmluvu. Tak zomierali.

A veľmi veľký hnev doľahol na Izrael.
U.S.C.A.E.
a vôbec nech podpíšu aktualizovaný supremačný akt a nebudú musieť robiť tieto tančeky RKC na Slovensku je už aj tak v područí svetskej moci budú to mať aj oficiálne 😊 rovno budú vyhlasovať nám nadriadená hygienickosť Ioanem Mikas vyhlásila toto toto a toto už sa nebudú musieť hrať na to ako ich to strašne mrzí 😊 a to neplatí len o RKC u nás
Marieta Ria
Hovorím, že Pacem in terris sa môže červenať... na takúto spoluprácu sa neťahajú!
dominikguzman
Dobre, že spomínaš to Pacem in terris, to bol dobrý výsmech, pretože takto bola nazvaná encyklika pápeža Jána XXIII. Minule som postrehol podobnú zhodu niečo s Františkom a našimi biskupmi, ale teraz si neviem spomenúť, nepríde mi na rozum.
dominikguzman
Alebo to ani nemuselo byť s Františkom, ale nejakým iným pápežom, myslím názov nejakého dokumentu od pápeža.
Marieta Ria
@Branislav Balasič Ak narážate na to, že som povedala, že pápež nie je virológ - za tým si stojím. Ako môže označovať za skutok lásky vakcínu, experimentálnu látku, genetickú modifikáciu, ktorá stále nie je schválená - teraz prebieha 3. fáza klinického testovania - ktorá potrvá do roku 2023! (pritom o nej hovorí, ako o schválenej a bezpečnej!) Samotný výrobca za ňu nenesie zodpovednosť! Vy by …More
@Branislav Balasič Ak narážate na to, že som povedala, že pápež nie je virológ - za tým si stojím. Ako môže označovať za skutok lásky vakcínu, experimentálnu látku, genetickú modifikáciu, ktorá stále nie je schválená - teraz prebieha 3. fáza klinického testovania - ktorá potrvá do roku 2023! (pritom o nej hovorí, ako o schválenej a bezpečnej!) Samotný výrobca za ňu nenesie zodpovednosť! Vy by ste si kúpili čo i len vysávač, ktorý by nemal záruku a po prvom použití Vás môže ohroziť na živote? Oni nevedia o dlhodobých následkoch - prof. Krčméry povedal, že to uvidíme o 5 rokov, čo bude. Ako mi niekto môže vnucovať takýto preparát? mRNA látky doteraz neboli NIKDY použité na ľuďoch a zvieratá po nich kapali! Toto má byť záchrana pri ochorení, ktoré má úmrtnosť 0,2 až 0,4 %? Prečo sa nerobil takýto humbug pred rokmi pri chrípkových nákazách? U nás sa bežne očkovalo okolo 4 až 5 % ľudí a mnoho ľudí, ktorí mali mnohé vážne diagnózy (srdcovo-cievne, cukrovka...) aj podľahli. Ročne u nás zomieralo na ňu 800 až 1200 ľudí. Len sa o tom každý deň nehovorilo v médiách. Na rakovinu zomrie denne zhruba 80 ľudí - počujete o tom z médií? To čo sa umiera len na covid?? A keď sa bavíme o očkovaní - toto nie je to klasické očkovanie, ktorými sme si prešli vo svojom detstve a mladosti všetci - že sa vpravil oslabený patogén do tela a to si vytvorilo protilátky. Toto, čo je teraz prezentované ako vakcína (mimochodom od 1.9. t .r. bola zmenená definícia vakcíny, lebo už to oči klalo) je to už len preparát na ochranu zdravia - imunita sa nám vytratila! Pamätáte si, že by sa niekedy očkovalo uprostred sezóny, po nej, alebo cez leto? Teraz je to jedno. Vždy sa zvažovalo, či nie sú kontraindikácie, každému to nebolo odporúčané. Dnes?? Môžete sa očkovať aj na železničnej stanici, najnovšie aj v chráme(!!) to je jedno - a že nepoznajú Váš zdravotný stav? - nevadí, všetci sa môžu!! Toto považujete za zodpovedné?

Pán Boh dal každému rozum a slobodnú vôľu! A tú mi nemôže zobrať nik. A voči takejto pofidérnej látke, ktorá stála za odobratím iného života, života, ktorý požehnal Boh, mám výhradu vo svojom svedomí a nikdy ju neprijmem. Najvyšší ma už zachránil veľakrát a môj život je v Jeho rukách. FIAT

a ešte jeden citát zo stránky LZZ:
... V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že
„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin" “ 49.

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu50 a Pápež Pius XII.
„odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu"“ 51.

Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tri kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú

2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu

3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi). Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

A oni nielen mlčia nad tým, čo sa deje, ale ešte vyzývajú k očkovaniu a pretláčajú ho za každú cenu a nariaďujú to i kňazom!

Oni majú mať starosť o spásu našich nesmrteľných duší,
nie robiť reklamu farmafirmám a "zachraňovať" len tento pominuteľný život! Podieľať sa na segregácii vlastných ovečiek, ktoré im boli zverené!

Beda pastierom, ktorých vlci chvália!!
Marieta Ria
Keď pre Vás nič neznamenajú slová pápeža Piusa XII., či sv. Jána Pavla II., že potrat je vždy zlo! A tie deti boli premyslene a selektívne vybrané a potratené na tento účel. Tak ma nepresviedčajte, že to tak nebolo... naštudujte si materiály o týchto pokusoch a testoch a potom niečo hovorte! Vidieť, že ste tu krátko, lebo tých materiálov je tu kvantum...
Čo mi poviete, že to bol nejaký vzdialený…More
Keď pre Vás nič neznamenajú slová pápeža Piusa XII., či sv. Jána Pavla II., že potrat je vždy zlo! A tie deti boli premyslene a selektívne vybrané a potratené na tento účel. Tak ma nepresviedčajte, že to tak nebolo... naštudujte si materiály o týchto pokusoch a testoch a potom niečo hovorte! Vidieť, že ste tu krátko, lebo tých materiálov je tu kvantum...
Čo mi poviete, že to bol nejaký vzdialený potrat a keď už sa stal (ako pán Kramara)... áno? TAKTO TO NEFUNGUJE - realitu som Vám opísala, aj dala zdroje. Keď tomu Vy neveríte, to neznižuje ohavnosť tohto vývoja! Aká je Vaša predstava - že niekto potratil dieťa a z neho vyrobil vakcínu?? Tak potom s Vami títo manipulátori nemajú veľkú robotu. Z tých detí boli za živa (čiže boli mučené!!) odoberané bunky, ktoré boli základom línií, na ktorých sa vyvíjala vakcína, niektoré iné vakcíny sa zase na nich testovali - link LZZ som Vám dala! Mnohé tieto potraty sa udiali cisárskym rezom, aby nedošlo ku kontaminácii pôrodným cestami!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Len to,že väčšina je zaočkovaných,ale všetci ich dávajú pre verejnosť,že to sú nezaočkovaní ležia v nemocnici a umierajú a to oni za to môžu aby všade to bolo cenzurované a mi budeme trpieť a kvôli nim tiež,že vypúšťajú zo seba z tých experimentov časovanú bombu biologickú zbraň tak tiež možme sa nakaziť.
johanika
Nedal nám Boh slobodnú vôľu pri vážnejších veciach? Akým právom nám biskupi tento vzácny dar od Boha, berú?
Apropo, nikto nevidí, že najviac prípadov covidu je v oblastiach odkiaľ sa najviac zaočkovaných ľudí zúčastnili návštevy pápeža (Orava, Kysuce, Spiš... )? Nebola to práve táto udalosť, kde sa zaočkovaní nekotrolovali, hoci boli neskôr zistení pozitívni na covid, ktorá to u nás rozbehla?
Bratia a sestry
škoda aj čítať tie ich vyhlásenia, dúfam že v nedeľu bude normálna kázeň a nie svetonázor
Július7
Bolo by dobré vedieť, koľkí z tých biskupov sú slobodomurári. ale počet najskor nebude malý..
Coburg
Mali šancu, aj pre Slovensko, ale nezasvätili sa Panne Márii, ani Slovensko. A boli k tomu vyzývaní.
Metod
Nepochopiteľné, že vysvätený si dá do tela pečať 666, vstupenku do pekla!
Nina Rajtíková
Zapredanci...
majina1
dominikguzman .... Keby verili v živého Krista, tak by za neho aj zomreli a nepritakavali by zvrhlej fašistickej svetskej moci a neplnili by ich príkazy, radšej by zomreli za Krista, ale naši cirkevnici asi v živého Krista neveria a myslia si, že môžu plniť aj svetské rozkazy a tiež byť aj s Kristom. Pýtam sa vás opravdiví veriaci dá sa to?
dominikguzman
Veď som napísal, že nemajú dostatok viery. Je polutovaniahodne, že takýto ľudia zastávajú post biskupa. Inak by neurobili to, čo urobili, lebo pre biskupa a kňaza má byť na prvom mieste spása ľudí a večný život, nie pozemský život a zdravie. Ale vidíme, že Cirkev prerobili skôr na nejakú sociálnu službu, nič iné sa konštatovať nedá.
Hermenegild
A diabol si mädlí ruky a sa raduje, ako odfinkol Sedembolestnú v Šaštíne a valí si to po Slovensku
od jedného biskupa k druhému a tí mu zobú z paprče, tak ako sú donútení veriaci prijímať.
dominikguzman
A čo iné majú urobiť, keď sa už oni sami dali zaočkovať, keď Bergoglio podporuje očkovanie. Nechcel by som byť na ich mieste, lebo sa ocitli medzi dvoma mlynskými kameňmi, a žiaľ, na tom človek vidí, že biskupom chýba dostatok viery, keďže sa postavili na stranu fašistických nariadení a vakcín, ktorých výroba je spojená s vraždou. Na zle sa budovať dobro nedá. Veľmi dobre vedia, že keby sa …More
A čo iné majú urobiť, keď sa už oni sami dali zaočkovať, keď Bergoglio podporuje očkovanie. Nechcel by som byť na ich mieste, lebo sa ocitli medzi dvoma mlynskými kameňmi, a žiaľ, na tom človek vidí, že biskupom chýba dostatok viery, keďže sa postavili na stranu fašistických nariadení a vakcín, ktorých výroba je spojená s vraždou. Na zle sa budovať dobro nedá. Veľmi dobre vedia, že keby sa postavili proti vakcínam, tak by sa postavili proti politike Vatikánu, Bergogliovi, ktorého doteraz zo všetkých strán len ospevovali, a politike štátu, tak by to znamenal ich koniec a prenasledovanie, a to aj zo strany mnohých veriacich, nezožrali by ich a neroztrhali v zuboch len médiá a mimovládky, a mali by pred biskupskými úradmi protesty ako pri odvolávaní Fica a Smeru.
U.S.C.A.E.
svätý Ambróz Milánsky zatarasil vchod do chrámu RÍMSKEMU CISÁROVI VLASTNÝM TELOM a nepustil ho do chrámu a to mal cisár inú legitimitu ako túto šašovkú liberte, egalité, fraternité
U.S.C.A.E.
Atanáz celý svet je proti tebe a jeho lakonická odpoveď tak ja budem proti svetu v zmysle kľudne pôjdem aj sám proti všetkým heretikom ariánom lebo nejdem sám a to som som nespomenul svätého Stanislava a svätého Tomáša Becketta na odpor proti Kráľovi obaja doplatili časným životom
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
a Jána XXII volali rovno z dominkánskych a františkánskych kazateľníc kacírom viem že teraz papolatrikom zabehlo ale nakoniec Chvalabohu bludy Ján XXII odvolal
dominikguzman
Čo je to papolatrik?
U.S.C.A.E.
papo znamená Pápež a Latria klaňanie sa čiže až zboštovanie Pápeža všetko čo povie je zákon a ono to je tak že hodne ale hodne ráz ide iba o súkromné názory človeka v Pápežskom úrade tá láska prejavená očkovaním je jeden z tých súkromných názorov hovorcu rotsilda, swaba a osn 😊 teraz sa nejdem zaťažovať tým či je platný nástupca petrov
Peter(skala)