Clicks70
Maja 21
1
Chcą, nas podzielic: - RASA - PŁEĆ - KLASA - RELIGIA - PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNA PODZIELONY jesteś SŁABY RAZEM jesteś SILNY #FakeNewsMedia = Wróg ludzi. 😊 - Tylko miłość nas wyzwoli .. Najwa…More
Chcą, nas podzielic:
- RASA
- PŁEĆ
- KLASA
- RELIGIA
- PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNA
PODZIELONY jesteś SŁABY
RAZEM jesteś SILNY
#FakeNewsMedia = Wróg ludzi. 😊 - Tylko miłość nas wyzwoli .. Najważniejszą cechą miłości jest wolność. Z chwilą gdy pojawia się przymus, kontrola albo konflikt; miłość umiera. Pomyśl na chwilę o tych wszystkich przymusach i kontrolach ze strony innych ludzi, którym poddajesz się, kiedy tak lękliwie żyjesz zgodnie z ich oczekiwaniami, by kupić ich miłość albo zyskać ich aprobatę, albo po prostu z obawy przed ich stratą. 🤔 Nie dajcie sie ludzie 😉 "Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń."
Maja 21
WAŻNY GŁOS o. ŁUKASZA ❗
Drodzy przyjaciele Jezusa.
Każdy z nas każdego dnia stoi przed wyborem podjęcia decyzji na temat przyjęcia wiadomej substancji do swego organizmu. Otrzymujemy wiele informacji na ten temat. Są to informacje, które nas paraliżują i napawają lękiem, ponieważ coraz częściej słyszymy o skutkach ubocznych, które pojawiają się po przyjęciu tego preparatu. Co więcej, …More
WAŻNY GŁOS o. ŁUKASZA ❗
Drodzy przyjaciele Jezusa.
Każdy z nas każdego dnia stoi przed wyborem podjęcia decyzji na temat przyjęcia wiadomej substancji do swego organizmu. Otrzymujemy wiele informacji na ten temat. Są to informacje, które nas paraliżują i napawają lękiem, ponieważ coraz częściej słyszymy o skutkach ubocznych, które pojawiają się po przyjęciu tego preparatu. Co więcej, substancje te nie zostały właściwie zbadane i ich zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Zauważmy, że wprowadzane obecnie pośpiesznie preparaty mają charakter eksperymentu na wielką skalę, ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby; na skutek masowego przyjmowania tych substancji może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na potencjalną chorobę, którą tak nagłaśniają media. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez przyjęcie tych preparatów mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków przyjęcia tych substancji nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane, a nie jest.
Chrześcijanin powinien stanowczo powiedzieć STOP preparatom, które są wyprodukowane przy użyciu linii komórkowych, pochodzących z abortowanego ludzkiego płodu. Jest to niemoralne i niedopuszczalne, aby takie preparaty przyjmować.
Dlatego jako kapłan jestem przeciwny przyjmowania tych substancji.
Jestem świadom, że po opublikowanym moim stanowisku mogę zostać ukarany przez instytucje Kościoła. Ale dla mnie jako kapłana liczy się przede wszystkim to, aby o wiernych dbać, aby wiernych chronić i strzec przed wszystkimi zagrożeniami.
Dlatego pragnę chronić wszystkich, którzy się lękają i niepokoją. Pragnę być dobrym pasterzem dla wszystkich.
- Ks. Łukasz Prusa