03:02
Past komunální volby: Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek neplatný! Návod: a) Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má …More
Past komunální volby: Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek neplatný! Návod: a) Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel (Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. POZOR: Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný) , či b) volič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral, tak o tyto hlasy přijde, či c) volič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl. Ty strany, které nezískaly alespoň 5 % hlasů, jsou vyřazeny. Stanovenou hranici musejí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud tak nenastane. Stejně tak se hranice snižuje, pokud není obsazena minimálně polovina mandátů. Zdroj: Komunální volby 2022: Termín, kandidáti, systém, výsledky, účast | E15.cz