01:35
Anton Selecký
62.3K
Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia. Bratislava 30. apríla (TK KBS) - Spev mariánskych piesní a svetlá sviečok vytiahli v sobotu 28. apríla mnohých ľudí do bratislavského Ružinova, aby sa …More
Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia.

Bratislava 30. apríla (TK KBS) - Spev mariánskych piesní a svetlá sviečok vytiahli v sobotu 28. apríla mnohých ľudí do bratislavského Ružinova, aby sa pozreli na nevšedný sprievod, na čele ktorého bol kríž a za ním socha Panny Márie. Bol to sviečkový sprievod účastníkov Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí sa stretli na modlitbách vo večeradle. Toto celoslovenské večeradlo sa v nedeľu skončilo v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval emeritný biskup Dominik Tóth.
Anton Selecký
Johny ešte jednota nefunguje. Niektoré spoločenstvá idú s evanjelizáciou akoby len do "vlastných radov" alebo len nejako vymedzene. Je to fakt škoda.
johnfrax
Tak ako píše Robbi,neraz ľutujem,že je daný oznam o duchovných podujatiach a to podstatné potom už nenasleduje,vnímam to akoby to prikazované ohlasovanie zo striech bolo neraz uzatvárané,obmedzované len na určité miesta, autorskými právami a podobne.
Je to škoda,Pán Ježiš ,apoštoli,pisatelia Svätého písma neuplatňovali autorské práva,nezarábali na ohlasovaní,
len aby mohlo čím viac ľudí …More
Tak ako píše Robbi,neraz ľutujem,že je daný oznam o duchovných podujatiach a to podstatné potom už nenasleduje,vnímam to akoby to prikazované ohlasovanie zo striech bolo neraz uzatvárané,obmedzované len na určité miesta, autorskými právami a podobne.

Je to škoda,Pán Ježiš ,apoštoli,pisatelia Svätého písma neuplatňovali autorské práva,nezarábali na ohlasovaní,
len aby mohlo čím viac ľudí vnímať slová večného života, povzbudenia,ohlasovania.Tým nemyslím toto video a stretnutie.

Ale na druhej strane nie je to až v takom merítku,akoby sa mohlo zdať z môjho "ťažkania si",je na internete veľa hodnotného pre ducha i dušu.
Určite že živú,osobnú prítomnosť to nenahradí,živú modlitbu,adoráciu,ale človeka to povzbudí a inšpiruje.

Toto video je tiež takou kvapkou dobra.
robbi
Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej …More
Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej čistý úmysel hlavne priviesť nás čo najskôr k Synovi..... Všetci účastníci sa tam modlili ako jeden človek, bol to zážitok.
Peter(skala)
Robbi
Prečo?
Čo bolo také zaujímavé?
Podel sa s nami, nech sa povzbudíme vo viere...
😇
robbi
Škoda, že nikto nezachytil homíliu v nedeľu 30.4.2012.
Peter(skala)
Ďakujem za video a som rád, že sa šíri úcta k Panne Márii a ku kňazstvu.
😇