csk.news
204

Covid Otroci: Biskup Schneider Odhaľuje Pôvod Pojmu „Nenávistný Prejav“

Celosvetové uplatňovanie takmer identických Covidových opatrení bolo „prehnané“ a „neprimerané“, a odhalilo tak účely, ktoré presahovali lekárske ciele, povedal Biskup Athanasius Schneider pre PlanetLockdownFilm.com (28. Júna).

Schneider vidí „politický cieľ vytvoriť nové štruktúry a systémy spoločenského života“ a „spoločnosť úplnej kontroly“. Pre neho sa takáto spoločnosť rovná „spoločnosti otrokov, kde existuje malá elitná skupina, ktorá riadi zvyšok“.

To, čo sa deje na Západe, pripomína Schneiderovi jeho mladosť v Sovietskom zväze, kde bol povolený iba jeden výklad: „Ak ste predložili iný výklad, boli ste vyhlásení za nepriateľa alebo špióna alebo obhajcu 'konšpiračnej teórie'.“

Zaujímavo informoval, že politický výraz „nenávistný prejav“ prvýkrát použili komunisti: „Hovorili: Nenávidíte Sovietsky systém, nenávidíte Sovietsky ľud, pretože ste proti Komunizmu.“

#newsBeveuddsvl

16:07