Peter(skala)
61.3K

Zverejnili pracovný dokument kontinentálnej etapy synodálnej cesty

Zverejnili pracovný dokument kontinentálnej etapy synodálnej cesty - Vatican News V dnešný štvrtok 27. októbra bol zverejnený dokument, ktorý bude …
Peter(skala)
*KAUZA: “Synoda 2021 – 2023”
Uvidíme ako skončí 2.časť synodalneho procesu, či dopadne ako tá 1.časť, kedy o.Ružička nezverejnil všetky návrhy veriacich, či to bude znova len fraška
🤔
U.S.C.A.E.
Okrem kardinálov Grecha a Hollericha
dovidenia, dopočutiaMore
Okrem kardinálov Grecha a Hollericha

dovidenia, dopočutia
U.S.C.A.E.
insstrumentum diabolis to bolo doteraz vždy naposledy v roku 2019 tak tú propagandu je hanba vôbec čítať tá klika nevidela Pravoverie ani v slovníku z choď a už nehreš urobili cnosť je hriech a hriech je cnosť alebo updatovali zbehnutého augustinána už nie smelo ver a ešte smelšie hreš ale už sám hriech je viera a opováž sa bojovať s hriechom či vôbec nazvať hriech hriechom
U.S.C.A.E.
a vyprosím si tie komunisticko-modernistické kecy je síce pravda že Cirkev mohla reagovať rýchlejšie ale napríklad taký o. Biskup Kettler toho volali Biskup chudobných a bol to šľachtic a tvrdý antisocialista sociálny a socialista to sa podobá len zvukovo a ničím iným
dyk
Myslím, že keď bude končiť synoda, tak príde zázrak. Predtým bude Výstraha a tá ukončí, alebo preruší vojnu. Ruský vojaci vtedy už budú vo Vatikáne. Takže asi sme blízko tomu všetkému, vojna, Výstraha, Zázrak, antikrist, prenasledovanie kresťanov a náraz kométy do zeme (Izaiáš 13 a 66,15)
Tomislav
Jde o řešení otázky sociálních kategorií zatlačovaných na periférii. Zatímco církevní veličiny v 19.st.zanedbávali výzvu Lva XIII. v Rerum novarum, takže ztratily dělnickou třídu, a výsledkem byl rozmach socialismu, komunismu, nacismu, fašismu a dvě strašné války, tak současná církev se nesmí uzavírat před kategoriemi, zatlačovanými na periférii. Ježíš totiž přišel kvůli hříšníkům a ne …More
Jde o řešení otázky sociálních kategorií zatlačovaných na periférii. Zatímco církevní veličiny v 19.st.zanedbávali výzvu Lva XIII. v Rerum novarum, takže ztratily dělnickou třídu, a výsledkem byl rozmach socialismu, komunismu, nacismu, fašismu a dvě strašné války, tak současná církev se nesmí uzavírat před kategoriemi, zatlačovanými na periférii. Ježíš totiž přišel kvůli hříšníkům a ne kvůli spravedlivým. To však neznamená, že by se jejich hříchy a neřesti přijímaly do Církve, nýbrž se musí s Boží milostí od nich odvrátit a vést duchovní život ze svátostí.
Tyto věci je třeba jasně vyslovit, protože samotná synoda vzbuzuje zběsilé reakce u různých legalistů, totiž církevních zákoníků a farizejů, kteří nerozlišují mezi hříchem a hřísníky.