Stylita
9452

Boží slovo na den 18.1. A.D. 2022

Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu - bylo to za velekněze Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?" A řekl jim: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!"
Mk 2,23-28
obr. Marten van Valckenborch, cca1580-1590
Hermenegild
Modlitby za zjednotenie kresťanov:
18.1. za všetkých žijúcich mimo Cirkev
19.1. za kresťanské cirkevné spoločenstvá východného obradu
20.1. za protestantov v Európe
21.1. za Anglikánov
22.1. za zjednotenie kresťanských cirkevných spoločenstiev v Amerike
23.1. za zlých katolíkov a odpadlíkov
24.2. za Židov
25.1. za tých, čo ešte neveria v Krista.
Toto sú pôvodné úmysly za zjednotenie kresťanov, …More
Modlitby za zjednotenie kresťanov:
18.1. za všetkých žijúcich mimo Cirkev
19.1. za kresťanské cirkevné spoločenstvá východného obradu
20.1. za protestantov v Európe
21.1. za Anglikánov
22.1. za zjednotenie kresťanských cirkevných spoločenstiev v Amerike
23.1. za zlých katolíkov a odpadlíkov
24.2. za Židov
25.1. za tých, čo ešte neveria v Krista.
Toto sú pôvodné úmysly za zjednotenie kresťanov, pričom modlitby začínajú v deň ustanovený v 3. storočí Stolica Rímska sv. Petra. Po 2 .VK bol toto pripomenutie presunuté do spoloč. spomienky Katedry sv. Petra 22.2. Dnes sú pozostatky stolice sv. Petra v prekrásnom relikviári Berniniho v apside nad oltárom sv. Petra v Ríme.
U.S.C.A.E.
ja radšej pôvodný názov a formát veľa ľuďom sa to nepáči ale to dokonale súzní s Pravdou
dyk
Používať radšej slovo "stolec" ako "stolica".

"Dnes sú pozostatky stolice sv. Petra " -
Dosť čudne to zneje. Nie? :)
U.S.C.A.E.
myslel som to ináč že pekne klasicky neekumenicky ono to nebolo urážlivo ale ani nejasne Katolícka Cirkev v pôvodnom formáte ak to mám takto moderne vystupovala jasne a súčasne láskavým tónom v tých modlitbách že výhradne ona je nutná na spásu
Hermenegild
"stolica sv. Petra" je to takto uvedené pôvodne v starom rímskom misáli.
U.S.C.A.E.
o to nejde ale o obsah týždňa tento nový sa diametrálne líši od toho pôvodného neekumenického
Stylita
Dnes má svátek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum
18. ledna, památka

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože památka je ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9.…More
Dnes má svátek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum
18. ledna, památka

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože památka je ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9. 1966. Před tímto obrazem u Panny Marie - Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Služebník Boží Antonín Cyril Stojan svěřil "Apoštolát sv. Cyrila a Metoda", který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře, pod ochranu Panny Marie.
Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. Panna Maria znovu nám připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v jedné církvi.
zdroj: Panna Maria, Matka jednoty křesťanů (catholica.cz)

Hodégetria (řecky Οδηγήτρια, ř. Vůdkyně na cestách, rusky Одиги́трия, též Путеводи́тельница) jedna z nejrozšířenějších verzí ikon Bohorodičky s Dítětem Ježíšem. Název pochází původně podle cařihradského kláštera Hodégon, ikona je označována též jako Lukášův obraz Bohorodičky.
Ikonografie: Bohorodička je převážně zobrazena jako polopostava s hieratickým Kristem, vzácně i jako stojící celá postava. Podle ikonografických prvopisů je Ježíš zobrazen jako tříletý chlapec s výrazem dospělého muže, dle verše:
… až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef 4,13)
Kristus pravou rukou žehná, v levé drží svitek. Z hlediska dogmatiky spočívá základní smysl obrazu v příchodu do světa „Nebeského krále a soudce“ a klanění se královskému Dítěti.
Typ Hodégétrie vykazují např. ikony Matka Boží Smolenská, Čenstochovská, Panna Maria Sněžná aj.
zdroj: BOHORODIČKA (3) Hodégetria - Rodon

obr.
1. byzantská ikona Hodégetria
2. ikona Matka unie (Velehrad)

Palladium
Výraz „palladium“ označuje posvátný předmět uctívaný jako symbol ochrany a záštity. Velehrad své palladium v dávných dobách měl – pravděpodobně to byl podobně jako u jiných klášterů řádu Cisterciáků (např. Osek nebo Vyšší Brod) mariánský obraz či socha, toto původní palladium však nepřežilo období husických válek.

Iniciátorem pro obnovu velehradského palladia – v podobě obrazu Panny Marie - se stal až na počátku 20. století Josef Jaroš SJ, jezuitský profesor na Papežském misijním ústavě. Dílo mělo vyjádřit, že: „Matka Páně je v duchu cyrilometodějsko - velehradské tradice hlavní záštitou velikého obrodného a sjednocovacího velehradského díla.“
Základem je obraz Matky Boží u jeslí tak, jak je v bazilice Maria Maggiore v Římě – roku 868 právě v tomto kostele papež Hadrián II. schválil slovanské bohoslužebné knihy tím, že je před zraky Konstantina a Metoděje položil na oltář.
Obraz Matky jednoty vytvořil v roce 1919 prof. Emanuel Dítě. Oproti předloze došlo ve tváři k několika drobným změnám – byzantský ráz obrazu zůstal zachován, ale Marie dostala méně přísný výraz.
Maria je oděna jako císařovna. Kolem hlavy má Maria tmavý plášť (maforion) se zlatým lemem U tohoto typu obrazu bývají na plášti zobrazeny tři hvězdy symbolizující panenství Panny Marie před porodem, během něj i po porodu. Na velehradském obraze nalezneme jen jednu hvězdou na pravém rameni. Druhou hvězdu v tomto případě nahrazuje kříž na Mariině čele. Třetí hvězdu kryje svým tělem Ježíšek, kterého drží Maria na svém levém boku.
Kolem Mariiny hlavy je svatozář s nápisem: Já jsem matka krásného milování. Kolem hlavy Ježíška, kterého Maria drží v náručí, je další nápis: Beránku Boží, daruj nám mír.
Ježíšek drží v rukou knihu Písma na znamení, že je vtěleným Slovem. Gesto ruky se dvěma nataženými prsty symbolizuje dvě Kristovy přirozenosti. Tepané zlacené pozadí připomíná nebeskou slávu. Můžeme v něm spatřit řecký nápis MP ΘY – Métér Theou – „Matka Boží.“
Jako materiál byl použit bronzový plát na dubovém dřevu.

Rám
Pro bohatě zdobený rám byl zvolen pozlacený bronz posázený 43 polodrahokamy. Na horní straně díla se nachází reliéf dvou andělů kolem svatováclavské koruny s viditelným vrcholovým křížkem. Nad nimi je v oblouku nápis "Zde jest trn z koruny Páně".
V pásech po stranách a na spodním okraji jsou zobrazeny miniatury českých patronů - sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Josef, sv. Kliment. Ve spodních rozích je zobrazen příchod Cyrila a Metoděje na Moravu a přijetí pállia od papeže Hadriána II.
Uprostřed pod ikonou se ve větším oválu nachází relikvie sv. Josafata. Je to v hutných zkratkách celá historie ideje cyrilometodějsko - svatováclavské. Obraz obtáčí část textu ze svatováclavského chorálu: „Maria, Matko žádoucí, Tys Královna všemohoucí, prosiž za nás za křesťany svého Syna Hospodina. Kyrie eleison.“

Kaple Panny Marie – Matky jednoty
Počátkem 20. století se na Velehradě konalo několik unionistických sjezdů a bylo zde středisko ekumenického snažení katolíků k pravoslavným. Bylo proto rozhodnuto, že zde bude vybudována kaple Panny Marie – Matky Unie. Pro kapli byla zvolena tzv. zimní sakristie. K přesvěcení a úpravě na kapli P. Marie Unie (dnes nazývané Matky křesťanské jednoty) došlo v roce 1937.
V současnosti je obraz umístěn právě v této kapli v severní boční apsidě na mramorovém oltáři, který byl navržen K. Madlmayrem podle starokřesťanského vzoru.
5. 7. 1993 byl na Velehradě zasvěcen český národ Panně Marii. Stalo se tak na Stojanově nádvoří právě před mozaikou věrně interpretující obraz Panny Marie matky křesťanské jednoty.

Přání P. Jaroše SJ se vyplnilo a Velehrad získal své palladium. Společně s Olivovým oltářem a hrobem arcibiskupa Stojana je kaple Matky křesťanské jednoty hlavním duchovním ohniskem baziliky, které by neměl žádný návštěvník Velehradu minout.
zdroj: Matka Unie – velehradské palladium (fatym.com)
U.S.C.A.E.
Teofylakt Keď Dávid utekal pred Saulovou tvárou, prišiel k veľkňazovi, jedol predkladané chleby a vzal si Goliášov meč, hoci to bolo obetované Pánovi (porov. 1Sam 21,2-10). Niektorí sa však pýtajú, prečo tu evanjelista nazval veľkňaza Abiatarom, keď Kniha kráľov uvádza meno Abimelech.

Béda Nie je v tom žiaden rozpor. Keď Dávid prišiel, prosil o chleby a dostal ich, boli tam obaja: veľkňaz …More
Teofylakt Keď Dávid utekal pred Saulovou tvárou, prišiel k veľkňazovi, jedol predkladané chleby a vzal si Goliášov meč, hoci to bolo obetované Pánovi (porov. 1Sam 21,2-10). Niektorí sa však pýtajú, prečo tu evanjelista nazval veľkňaza Abiatarom, keď Kniha kráľov uvádza meno Abimelech.

Béda Nie je v tom žiaden rozpor. Keď Dávid prišiel, prosil o chleby a dostal ich, boli tam obaja: veľkňaz Abimelech i jeho syn Abiatar. A keď Abimelecha zabil Šaul, Abiatar ušiel k Dávidovi (1Sam 22,6-20) a stal sa jeho spoločníkom počas celého vyhnanstva. Za jeho vlády potom i sám získal veľkňazský úrad (2Sam 8,15-17) a syn dosiahol oveľa vyššie postavenie než otec. Preto bol hoden, aby ho Pán nazval veľkňazom ešte za otcovho života. Nasleduje: 27 i povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. Väčšmi sa treba starať o zdravie a život človeka než o zachovávanie soboty. Zachovávať sobotu bolo navyše prikázané tak, že kto porušil sobotu v prípade potreby, nebol vinný. Preto nie je v sobotu zakázané obrezávať, lebo je to potrebné, a Machabejci v čase núdze bojovali v sobotu (1Mach 2,40-41). Keď teda boli učeníci hladní, núdza vyplývajúca z hladu urobila nedovolené Zákonom dovoleným. Tak sa i dnes v žiadnom prípade nepovažuje za vinného ten, kto nezachová pôst pre chorobu. Nasleduje: 28 a tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou. Ako keby povedal: kráľa Dávida, ktorý jedol pokrm pre kňazov, je možné ospravedlniť. O čo väčšmi nie je vinný pre trhanie klasov v sobotu Syn človeka, ktorý je pravý kráľ a kňaz, a pán nad sobotou?
Stylita
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho se budeš rmoutit pro Saula kvůli tomu, že jsem ho zavrhl, aby nebyl králem nad Izraelem? Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny." Samuel odpověděl: "Jak mohu jít? Saul se to dozví a zabije mě." …More
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho se budeš rmoutit pro Saula kvůli tomu, že jsem ho zavrhl, aby nebyl králem nad Izraelem? Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny." Samuel odpověděl: "Jak mohu jít? Saul se to dozví a zabije mě." Hospodin řekl: "Vezmi s sebou tele a řekneš: `Přicházím obětovat Hospodinu.' Jessea pozveš k oběti a já ti ukážu, co máš dělat: pomažeš mi, koho ti označím." Samuel tedy vykonal, jak mu řekl Hospodin, a odebral se do Betléma. Starší města mu znepokojeni šli naproti a řekli: "Je tvůj příchod pokojný?" Odpověděl: "Pokojný. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti." Posvětil též Jessea a jeho syny a pozval je k oběti. Když přišli a spatřil Eliaba, řekl si: "Jistě, tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný." Hospodin však řekl Samuelovi: "Nevšímej si jeho vzhledu ani jeho vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk: člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce." Tu Jesse přivolal Abinadaba a předvedl ho před Samuela. On řekl: "Ani toho Hospodin nevyvolil." Jesse předvedl Šammu. I řekl: "Ani toho Hospodin nevyvolil." Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: "Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho." A zeptal se: "Jsou to již všichni chlapci?" Jesse odpověděl: "Ještě je nejmladší, ten pase stáda." Samuel tedy řekl Jesseovi: "Pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde." Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: "Nuže, pomaž ho; to je on." Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch. Samuel vstal a odešel do Ramy.
1Sam 16,1-13

Žalm:
Nalezl jsem Davida, svého služebníka.

Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:
"Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem,
povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka - i mé rámě ho posiluje.

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.
Já pak ho ustanovím prvorozeným synem,
nejvyšším mezi králi země."
Zl 89

Evangelium:
Mk 2,23-28