Clicks267
Edward7
1

Od blokad i „Wielkiego Resetu” do NWO

Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej – piszą duchowni, w tym hierarchowie, i świeccy występujący z powszechnym apelem zainspirowanym sytuacją na świecie.
więcej - W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata - www.pch24.pl

Globalny Reset

Te niejasne osoby, które udają, że rządzą naszym światem, nigdy nie zostały wybrane. Nie musimy ich nazywać. Dowiesz się, kim oni są i dlaczego są sławni, a niektórzy z nich są całkowicie niewidoczni. Stworzyli struktury lub organizmy bez żadnego formatu prawnego. Są całkowicie poza międzynarodową legalnością. Są czołową postacią Bestii. (Masoneria- Iluminaci) Może jest kilka konkurujących ze sobą Bestii. Ale mają ten sam cel: nowy lub jeden porządek świata ( NWO ).

Te niejasne osoby prowadzą na przykład Światowe Forum Ekonomiczne (WEF - reprezentujące duży przemysł, wielkie finanse i wielką sławę ), grupę 7 - G7, grupę 20 - G20 (liderzy „najsilniejszych” ekonomicznie krajów ).

Istnieją również mniejsze podmioty, zwane Towarzystwem Bilderberg, Radą Stosunków Zagranicznych (CFR), Chatham House i innymi.

Członkowie tych wszystkich organizacji "zachodzą" na siebie. Nawet ta rozszerzona czołówka łącznie stanowi mniej niż 0,001%. Wszyscy oni wpływają na suwerenne narodowe , wybrane i konstytucyjne rządy, a także na wielonarodową organizację światową, Organizację Narodów Zjednoczonych, ONZ.

W rzeczywistości skłonili ONZ do wykonania ich rozkazu. Dyrektorzy generalni ONZ, jak również dyrekcje generalne wielu pod-organizacji ONZ, są wybierani głównie przez Stany Zjednoczone, za zgodą ich europejskich wasali - zgodnie z politycznym i psychologicznym profilem kandydata.

Jeśli jego lub jej „występ” jako szefa ONZ lub szefa jednej z pod-organizacji ONZ zawiedzie, jego dni są liczone. Kooptowane lub stworzone przez Bestię (-ą) są również Unia Europejska, Organizacje Bretton Woods, Bank Światowy i MFW, a także Światowa Organizacja Handlu (WTO) - i - nie popełnij błędu - Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze. Tylko po to, aby mieć pewność, że prawo jest zawsze po stronie bezprawia.

Oprócz kluczowych międzynarodowych instytucji finansowych, BŚ i MFW, istnieją tak zwane regionalne banki rozwoju i podobne instytucje finansowe, które kontrolują kraje swoich regionów. W końcu jego gospodarka finansowa lub dłużna, która kontroluje wszystko. Zachodni neoliberalny bandytyzm stworzył system, w którym nieposłuszeństwo polityczne może być karane uciskiem ekonomicznym lub jawną kradzieżą majątku narodowego na terytoriach międzynarodowych. Wspólnym mianownikiem systemu jest (wciąż) wszechobecny dolar amerykański. (w przyszłości jedna waluta światowa - krypto waluta cyfrowa)

„Niewybrane Osoby”

Wyższość tych niejasnych, niewybranych jednostek staje się coraz bardziej eksponowana. My, Naród, uważamy za „normalne”, że nazywamy poszczególne kraje , a w rzeczywistości nie są wolne - lub kiedyś byliśmy dumni z tego, że nazywali nasze suwerenne narody i suwerennie wybrane rządy. Stali się stadem posłusznych owiec.

Bestia stopniowo i po cichu przejęła władzę. Nie zauważyliśmy. To taktyka małych kroków "salami": odcinasz kawałek po kawałku, a kiedy "salami" nie ma, zdajesz sobie sprawę, że nic ci nie zostało, że twoja wolność, twoje prawa obywatelskie i prawa człowieka przepadły. Wtedy jest już za późno.

Przykładem jest US Patriot Act . Został przygotowany na długo przed 11 września. Kiedy „stało się” 11 września, ustawa Patriot przeszła przez Kongres w mgnieniu oka - dla ochrony przyszłości narodu - ludzie uznali to ze strachu - i - bingo, Patriot Act zabrał około 90% wolności i obywatelskiej populacji Ameryki. od razu. Na dobre.

Zostaliśmy zniewoleni przez Bestię
. Bestia wzywa do boomu lub załamania naszych gospodarek, tego, kto powinien być spętany długiem, kiedy i gdzie wybuchnąć pandemie, a także warunków przetrwania pandemii, na przykład zamknięcia społecznego.

A do tego wszystkiego - instrumenty, których używa Bestia, bardzo sprytnie, to malutki, malutki niewidzialny wróg, zwany wirusem, i ogromny, ale także niewidzialny potwór, zwany STRACH. To trzyma nas z dala od ulicy, z dala od spotkań z przyjaciółmi i od naszych rozrywek towarzyskich, teatru, sportu czy pikniku w parku.

Wkrótce Bestia zadecyduje, kto będzie żył, a kto umrze, dosłownie - jeśli na to pozwolimy. To może być niedaleko. Kolejna fala pandemii i ludzie mogą błagać, wrzeszczeć i prosić o szczepionkę, dzwonek śmierci i super bonanza Big Pharma - i ku celom eugeników rażąco wędrujących po świecie - zobacz to .

Nadal jest czas, aby wspólnie powiedzieć NIE. Zbiorowo i solidarnie.

Weźmy najnowszy przypadek rażącej oszustwa. Dogodnie, po minięciu pierwszej fali Covid-19, przynajmniej na Globalnej Północy, gdzie zapadają najważniejsze światowe decyzje, na początku czerwca 2020 r. Niewybrany przewodniczący WEF Klaus Schwab ogłosił „ Wielki reset ”.


Korzystając z załamania gospodarczego - szoku kryzysowego, jak w „Doktrynie szoku” -Klausa . Schwaba - jeden z liderów Bestii, otwarcie ogłasza, o czym będzie rozmawiać WEF i zadecyduje o przyszłym świecie na swoim następnym Forum w Davos w styczniu 2021 r. Więcej szczegółów w tym dokumencie.

Czy My, Ludzie, Zaakceptujemy Program Niewybranego WEF?

Spotkanie "WEF" Skoncentruje się odpowiednio na ochronie tego, co zostało z Matki Ziemi; oczywiście w centrum znajdzie się „ globalne ocieplenie ” oparte na CO2.
Instrumentem tej ochrony przyrody i ludzkości będzie Agenda ONZ 2030 - która jest równoznaczna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Skoncentruje się na tym, jak odbudować świadomie zniszczoną gospodarkę światową, z poszanowaniem („zielonych”) zasad 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Pamiętaj, wszystko jest połączone. Nie ma zbiegów okoliczności. Niesławna Agenda 2021, która zbiega się z tzw. Agendą (ONZ) 2030 i uzupełnia ją, zostanie należycie zainaugurowana oficjalną deklaracją WEF o Wielkim Resetowaniu w styczniu 2021 roku.

Podobnie, realizacja agendy Wielkiego Resetowania rozpoczęła się w styczniu 2020 r., Wraz z rozpoczęciem pandemii koronawirusowej - planowanej na dziesięciolecia, a najnowszymi widocznymi wydarzeniami był raport Rockefellera z 2010 r. Z jego „Scenariuszem Lockstep” oraz Wydarzenie 201 z 18 Październik w Nowym Jorku, który symulował komputerowo pandemię koronową, pozostawiając w ciągu 18 miesięcy 65 milionów zgonów i zrujnowaną gospodarkę, zaprogramowany na kilka tygodni przed rozpoczęciem faktycznej pandemii koronowej.

Zamieszki sponsorowane

Zamieszki na tle rasowym, zainicjowane przez ruch Black Lives Matter ( finansowane przez Fundację Forda i Fundację Otwartego Społeczeństwa Sorosa ), po zamachu na afroamerykańskiego George'a Floyda przez policje z Minneapolis i rozprzestrzeniające się jak ogień , do ponad 160 miast, najpierw w USA, potem w Europie - są nie tylko związane z agendą Bestii, ale były wygodnym odstępstwem od ludzkiej katastrofy stworzonej przez Covid-19 (dystans) .

Nikczemny plan Bestii dotyczący wdrożenia tego, co naprawdę kryje się za Agendą ONZ 2030, jest mało słyszaną Agendą ID2020 .

Została stworzona i sfinansowana przez guru szczepień Billa Gatesa, podobnie jak GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations) , stowarzyszenie Big Pharma - zaangażowane w tworzenie szczepionek koronowych i które finansuje wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów (BMGF) znaczną część budżetu WHO.

Wielki reset, ogłoszony przez Klausa Schwaba z WEF, jest rzekomo realizowany przez Agendę ID2020. To więcej niż na pierwszy rzut oka. Agenda ID2020 jest nawet zakotwiczona w SDG, ponieważ SDG 16.9 „do 2030 r.

-Zapewni wszystkim legalną [cyfrową] tożsamość, w tym bezpłatną rejestrację urodzeń”. To doskonale pasuje do ogólnego celu SDG 16:

- „Promuj pokojowe i integracyjne społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewniaj wszystkim dostęp do wymiaru sprawiedliwości i buduj skuteczne, odpowiedzialne i integracyjne instytucje na wszystkich poziomach”.

Zgodnie z oficjalną ścieżką Agendy ONZ 2030, zmierzającej do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, `` wdrażająca '' Agenda ID2020 - która jest obecnie testowana na dzieciach w wieku szkolnym w Bangladeszu - zapewni zdigitalizowane identyfikatory, prawdopodobnie w postaci wszczepionych nanoczipów, wraz z programami obowiązkowych szczepień. , będzie promować cyfryzację pieniędzy i wprowadzenie 5G - co byłoby potrzebne do przesyłania i monitorowania danych osobowych na nanoczipach oraz do kontrolowania populacji.

Agenda ID2020 najprawdopodobniej obejmie także „programy” - poprzez szczepienia? - i znacznego zmniejszenia liczby ludności na świecie. Eugenika jest ważnym elementem kontroli przyszłej światowej populacji w ramach NWO -
(patrz także Georgia Guidestones, tajemnicza budowla zbudowana w 1980 roku).

Elita rządząca wykorzystała blokadę jako instrument do realizacji tego programu. Jego wdrożenie naturalnie spotkałoby się z masowymi protestami, zorganizowanymi i finansowanymi w taki sam sposób, jak protesty i demonstracje BLM. Mogą nie być pokojowe - i mogą nie być planowane jako pokojowe. Ponieważ aby kontrolować populację w USA i Europie, gdzie spodziewano by się większości niepokojów społecznych, wymagana jest całkowita de militaryzacja ludzi. To jest w trakcie przygotowań.

W swoim eseju „The Big Plantation” John Steppling donosi z artykułu NYT, że „co najmniej 93 763 karabiny maszynowe, 180 718 nabojów magazynków, setki tłumików i nieznana liczba granatników zostało dostarczonych do stanowych i lokalnych wydziałów policji w USA od 2006 roku. „Oprócz tego co najmniej 533 samoloty i helikoptery oraz 432 MRAP-y - wysokie na 9 stóp, 30-tonowe pojazdy opancerzone odporne na miny z wieżyczkami i ponad 44 900 noktowizorów, regularnie używane podczas nocnych nalotów w Afganistanie i Iraku ”.

Dodaje, że ta militaryzacja (policji ,wojska) wpisuje się w szerszy trend. Od końca lat 90. około 89 procent departamentów policji w Stanach Zjednoczonych obsługujących populacje powyżej 50 000 osób miało PPU (Police Paramilitary Unit), prawie dwukrotnie więcej niż w połowie lat 80. Nazywa tę zmilitaryzowaną policję nowym gestapo. Jeszcze przed Covid około 15% do 20% populacji znajdowało się na lub poniżej granicy ubóstwa w Stanach Zjednoczonych.

Unicestwienie gospodarcze po zamknięciu COVID co najmniej podwoi ten odsetek - i proporcjonalnie zwiększy ryzyko niepokojów społecznych i starć z władzami - dodatkowo wzmacniając argumentację przemawiającą za zmilitaryzowanymi siłami policyjnymi.

Chiński Crypto RMB

Żaden z tych scenariuszy nie zostanie oczywiście przedstawiony opinii publicznej przez WEF w styczniu 2021 roku. Są to decyzje podejmowane za zamkniętymi drzwiami przez kluczowych aktorów Bestii.

Jednak ten wspaniały plan Wielkiego Resetu nie musi się wydarzyć. Na świecie jest co najmniej połowa ludności, a niektóre z najpotężniejszych gospodarczo i militarnie krajów - jak Chiny i Rosja - są temu przeciwne (są też sterowane...)

„Reset” może tak, ale nie w zachodnich kategoriach.

W rzeczywistości resetowanie rodzajów ma już miejsce w Chinach, które mają zamiar wprowadzić nową kryptowalutę opartą na blockchain, wspieraną przez Ludowy Bank Chin, krypto RMB lub juana.

To nie tylko twarda waluta oparta na solidnej gospodarce, ale także wspierana przez złoto....

Prawa autorskie © Peter Koenig , Global Research, 2020 źródło - CC - humansarefree.com
...
Blokady w następstwie "pandemii" koronawirusa przyspieszyła realizację od dawna utartych planów ustanowienia tzw. Nowego porządku świata. Pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego ( WEF ) globalni decydenci opowiadają się za „ Wielkim Resetem ” z zamiarem stworzenia globalnej technokracji.

autor - Antony P. Mueller

To nie przypadek, że 18 października 2019 r. W Nowym Jorku WEF uczestniczyło w „ Wydarzeniu 201 ” podczas „wysokiego szczebla” ćwiczenia pandemicznego zorganizowanego przez John Hopkins Center for Health Security .

Ta nadchodząca technokracja wymaga ścisłej współpracy między szefami branży cyfrowej i rządami. Dzięki programom takim jak gwarantowany dochód minimalny i opieka zdrowotna dla wszystkich nowy rodzaj zarządzania łączy ścisłą kontrolę społeczną z obietnicą wszechstronnej "sprawiedliwości" społecznej. Prawda jest jednak taka, że ten nowy światowy porządek cyfrowej tyranii wiąże się z kompleksowym systemem kredytu społecznego . Chińska Republika Ludowa jest pionierem tej metody inwigilacji i kontroli osób, korporacji i podmiotów społeczno-politycznych.

Dla osoby indywidualnej tożsamość sprowadza się do aplikacji lub chipa, który rejestruje prawie każdą aktywność osobistą. Aby uzyskać kilka indywidualnych praw, i to tylko po to, aby podróżować w określone miejsce, osoba musi zrównoważyć takie pozorne przywileje z poddaniem się sieci przepisów, które szczegółowo określają, co jest „ dobrym zachowaniem ” i jest uważane za korzystne dla ludzkość i środowisko.

Na przykład podczas pandemii tego rodzaju kontrola rozciągałaby się od obowiązku noszenia maski i praktykowania dystansu społecznego do posiadania określonych szczepień w celu ubiegania się o pracę lub podróżowania.

Krótko mówiąc, jest to rodzaj inżynierii społecznej, który jest przeciwieństwem spontanicznego porządku lub rozwoju. Podobnie jak inżynier mechanik z maszyną, inżynier społeczny - czyli technokrata - traktuje społeczeństwo jako przedmiot. W odróżnieniu od brutalnych represji totalitaryzmów z dawnych czasów, współczesny inżynier społeczny będzie próbował zmusić maszynę społeczną do samodzielnego działania zgodnie z projektem.

W tym celu inżynier społeczny musi stosować prawa społeczne w taki sam sposób, w jaki inżynier mechanik przestrzega praw natury. Teoria behawioralna osiągnęła etap wiedzy, który umożliwia realizację marzeń o inżynierii społecznej. Machinacje inżynierii społecznej działają nie poprzez brutalną siłę, ale subtelnie przez szturchanie .

Zgodnie z porządkiem przewidzianym przez Wielki Reset postęp technologii nie ma służyć poprawie warunków życia ludzi, ale poddać jednostkę tyranii technokratycznego państwa. Uzasadnienie „Eksperci wiedzą lepiej”.

Terminarz


Plan przebudowy świata jest pomysłem elitarnej grupy biznesmenów, polityków i ich intelektualnego otoczenia, które spotykały się każdego roku w Davos w Szwajcarii w styczniu. Powołane w 1971 roku Światowe Forum Ekonomiczne stało się od tego czasu wydarzeniem o charakterze megaglobalnym. W spotkaniu w 2020 roku wzięło udział ponad trzy tysiące liderów z całego świata.

Pod przewodnictwem WEF , program Wielkiego Resetowania mówi, że dokończenie obecnej transformacji przemysłowej wymaga gruntownej przebudowy gospodarki, polityki i społeczeństwa. Taka wszechstronna przemiana wymaga zmiany ludzkich zachowań, dlatego „ transhumanizm ” jest częścią programu.

Wielki Reset będzie tematem pięćdziesiątego pierwszego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2021 roku . Jej celem jest zaangażowanie światowej gospodarki w „bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną i odporną przyszłość”. Program wzywa do „nowej umowy społecznej”, która koncentruje się na równości rasowej, sprawiedliwości społecznej i ochronie przyrody.

Zmiany klimatyczne wymagają od nas „dekarbonizacji gospodarki” oraz dostosowania ludzkiego myślenia i zachowania „do harmonii z naturą”. Celem jest zbudowanie „bardziej równych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych gospodarek”.

Ten nowy porządek światowy musi zostać „pilnie” wdrożony, twierdzą promotorzy WEF i podkreślają, że pandemia „obnażyła niezrównoważony system”, któremu brakuje „spójności społecznej”.

Wspaniałym projektem resetowania WEF jest inżynieria społeczna na najwyższym poziomie. Zwolennicy resetu twierdzą, że ONZ nie zdołała zaprowadzić porządku na świecie i nie mogła z całą mocą realizować swojego programu zrównoważonego rozwoju - znanego jako Agenda 2030 - ze względu na biurokratyczny, powolny i sprzeczny sposób pracy.

Z kolei działania komitetu organizacyjnego Światowego Forum Ekonomicznego są szybkie i mądre. Kiedy dojdzie do konsensusu, może zostać wdrożony przez światowe elity na całym świecie .

Inżynieria Społeczna

Ideologia Światowego Forum Ekonomicznego jest wręcz technokratyczna . Jako taka zawiera wiele elementów wcześniejszych ideologii kolektywistycznych.

W ostatnich dziesięcioleciach na corocznych spotkaniach w Davos wyłonił się konsensus, że świat potrzebuje rewolucji, a reformy zajęły zbyt dużo czasu. Członkowie WEF przewidują głęboki wstrząs w krótkim czasie.

Przedział czasowy powinien być tak krótki, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że trwa rewolucja
. Zmiana musi być tak szybka i dramatyczna, że ci, którzy uznają, że rewolucja ma miejsce, nie mają czasu na zmobilizowanie się przeciwko niej.

Podstawową ideą Wielkiego Resetowania jest ta sama zasada, która kierowała radykalnymi przemianami od rewolucji francuskiej do rosyjskiej i chińskiej. To idea konstruktywistycznego racjonalizmu wcielonego w państwo.

Ale projekty takie jak Wielki Reset pozostawiają bez odpowiedzi pytanie, kto rządzi państwem. Samo państwo nie rządzi. ...

Wcześniejsze reżimy totalitarne potrzebowały masowych egzekucji i obozów koncentracyjnych, aby utrzymać swoją władzę. Uważa się, że obecnie dzięki nowym technologiom można łatwo zidentyfikować i zmarginalizować dysydentów.

Nonkonformiści zostaną uciszeni dyskwalifikacją rozbieżnych opinii jako moralnie godnych pogardy. Blokady w 2020 roku prawdopodobnie oferują podgląd tego, jak działa ten system. Blokada działała tak, jakby została zaaranżowana - i być może tak było.

Jakby na jedno polecenie przywódcy dużych i małych narodów - i na różnych etapach rozwoju gospodarczego - podjęli niemal identyczne działania. Wiele rządów nie tylko działało zgodnie, ale również stosowały te środki, nie zważając na przerażające konsekwencje globalnego zamknięcia.

Miesiące zastoju gospodarczego zniszczyły podstawy ekonomiczne milionów rodzin. Wraz z dystansem społecznym, zamknięcie spowodowało, że masa ludzi nie była w stanie o siebie zadbać. Najpierw rządy zniszczyły środki do życia, a potem politycy pojawili się jako zbawcy. Zapotrzebowanie na pomoc społeczną nie ogranicza się już do określonych grup, ale stało się potrzebą mas.

Kiedyś wojna była zdrowiem państwa . Teraz to strach przed chorobą. To, co nas czeka, to nie pozorna przytulność życzliwego, wszechstronnego państwa opiekuńczego z gwarantowanym dochodem minimalnym oraz opieką zdrowotną i edukacją dla wszystkich. Blokada i jej konsekwencje przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść: permanentny stan lęku, ścisła kontrola behawioralna, masowa utrata pracy i rosnące uzależnienie od państwa.

Dzięki działaniom podjętym w następstwie pandemii koronawirusa dokonano dużego kroku w kierunku zresetowania globalnej gospodarki. Bez powszechnego oporu koniec pandemii nie będzie oznaczał końca blokady i dystansu społecznego.

W tej chwili jednak przeciwnicy nowego porządku świata, czyli cyfrowej tyranii, nadal mają dostęp do mediów i platform do sprzeciwu. Jednak czas ucieka (i może się to zmienić). Sprawcy nowego porządku świata poczuli zapach krwi.

Uznanie koronawirusa za pandemię przydało się, aby promować program ich Wielkiego Resetowania. Tylko masowa opozycja może spowolnić i ostatecznie zatrzymać rozszerzenie uścisku władzy tyrańskiej technokracji, która wciąż rośnie.

źródło - CC - humansarefree.com

Po prostu , za wszystkim stoją organizacje masonerii i sponsorowani przez nią, ci którzy się sprzedali, dodatkowo główne media które są scentralizowane i są własnością kilku osób. Nowy porządek świata jest zaplanowany od 300 lat , a fałszywa "plandemia" to tylko środek do realizacji ich celów.
woj_tek shares this
267