11:05
Dr. Bailey – Co je případ Covidu-19? Problém s definicí a diagnózami (VIDEO, CZ Titulky + PŘEPIS) cz24.news/…ozami-video-cz-titulky-prepis/More
Dr. Bailey – Co je případ Covidu-19? Problém s definicí a diagnózami (VIDEO, CZ Titulky + PŘEPIS)
cz24.news/…ozami-video-cz-titulky-prepis/
Public domain
ľubica
Pre všetkých občanov SR..
Všetci môžu podávať na Európsky súd pre ľudské práva…nie tak ako niekto šíri na fb, že sa to nedá a neviem čo ešte ‼‼
Ľudové Zhromaždenie SR ponúka ďalšiu z možností, ako bojovať proti porušovaniu základných ľudských práv ( náhubky, slobodný pohyb, testovanie zdravých občanov, proti zdravotníctvu, kde vyžadujú nejaký test zdravého človeka a mnoho ďaľších faktorov) …More
Pre všetkých občanov SR..
Všetci môžu podávať na Európsky súd pre ľudské práva…nie tak ako niekto šíri na fb, že sa to nedá a neviem čo ešte ‼‼
Ľudové Zhromaždenie SR ponúka ďalšiu z možností, ako bojovať proti porušovaniu základných ľudských práv ( náhubky, slobodný pohyb, testovanie zdravých občanov, proti zdravotníctvu, kde vyžadujú nejaký test zdravého človeka a mnoho ďaľších faktorov)
Spojte sa už, a už sa vykašlite na tých falošných spasiteľov, ktorí vás zatiahli akurát do vopred dohodnutej pasce‼
Rada Európy – Európsky súd pre ľudské práva
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) kontroluje dodržiavanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (publikovaný pod č. 209/1992 Zb. a č. 102/1999 Z. z.). ESĽP sa skladá zo sudcov volených Parlamentným zhromaždením RE, počet sudcov sa rovná počtu členských štátov RE. Sídlo má v Štrasburgu.
Jeho úlohou je rozhodovať, či štáty rešpektujú práva a záruky obsiahnuté v Dohovore. Súd koná výlučne na základe sťažností, ktoré môžu podávať jednotlivci, skupiny jednotlivcov, mimovládne organizácie, ale aj členské štáty Rady Európy (RE). Ak Súd zistí, že štát porušil práva alebo záruky, vynesie rozsudok. Rozsudky sú záväzné a krajiny, ktorých sa týkajú, sú povinné ich vykonať. Na výkon rozsudkov dohliada Výbor ministrov RE.
Predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva je v súčasnosti Robert Spano (zvolený za Island). Jeho podpredsedami sú Jon Fridrik Kjølbro (zvolený za Dánsko) a Ksenija Turković (zvolená za Chorvátsko).
Ak ste sa rozhodli obrátiť sa na Súd, uistite sa, že Vaša sťažnosť zodpovedá požiadavkám Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Uvedené Pravidlo stanovuje, ktoré informácie a dokumenty musia byť predložené.
Neposkytnutie čo i len jednej informácie alebo dokumentu požadovaného Pravidlom 47 ods. 1 a 2 bude mať za následok, že sťažnosť nebude preskúmaná Súdom. Je preto nevyhnutné, aby boli vyplnené všetky časti formulára sťažnosti.
Je potrebné stiahnuť si formulár sťažnosti (z internetovej stránky Súdu), vyplniť ho, vytlačiť a poslať ho Súdu poštou spolu s príslušnými listinami. Nepoužívajte žiadny iný formulár. K správnemu vyplneniu formulára sťažnosti si preštudujte dokumenty uvedené nižšie.
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
Zdieľanie pod OZ Ľudové Zhromaždenie SR pre všetkých občanov SR
Webová stránka na správny a právny postup s dokumentmi….
echr.coe.int/…/home.aspx?p=applicants/slo&c=
zdroj vk.com stefi stefano m.vk.com/wall513906176_2814