vi.news
107

Hồng y đe dọa Giáo hội bằng các "Phương pháp Mới"

Đức Hồng y theo chủ nghĩa hiện đại, Claudio Hummes, xác nhận rằng Hội nghị tôn giáo cho Amazon của năm 2019, sẽ nhằm mục đích bãi bỏ cuộc sống độc thân của linh mục. Nói đến tờ báo theo chủ nghĩa …More
Đức Hồng y theo chủ nghĩa hiện đại, Claudio Hummes, xác nhận rằng Hội nghị tôn giáo cho Amazon của năm 2019, sẽ nhằm mục đích bãi bỏ cuộc sống độc thân của linh mục.
Nói đến tờ báo theo chủ nghĩa hiện đại Tây Ban Nha, Periodista Digital (ngày 2 tháng 12), Hummes nói rằng hội nghị này sẽ tìm kiếm "những phương thức mới, phương pháp truyền bá phúc âm hoá mới".
Một bí ẩn còn đang để ngỏ là "những cách thức mới" này bao gồm thuyết tương đối tín lý, chủ nghĩa lăng nhăng vô đạo và tục hóa phụng vụ cùng chức tư tế. Những phương pháp này đã được áp dụng ở hầu hết các nước phương Tây và đã dẫn đến sự sụp đổ chưa từng có của Giáo hội.
Hình ảnh: Claudio Hummes, © Senado Federal, CC BY-SA, #newsEytiojbxsx