Clicks23
lt.news

Kardinolas Sarah: „Neišmanantys kunigai ir teologai gadina bažnyčią“

Kardinolo Saros nuomone, „ne teologai apskritai, nei teologija savaime kenkia Bažnyčiai“, bet „plačiai paplitęs aklas daugelio dvasininkų pragmatizmas“.

Naujausioje knygoje „Tiesos tarnyboje“ Sarah aiškina „pragmatizmą“ kaip požiūrį, kuris galvoja tik apie veiksmą. Jis yra „aklas“, nes jo neapšviečia Dievo žodis. Pragmatizmas dažnai maskuojas kaip gėris, tačiau iš tikrųjų tai yra „netikras gero darymas“.

Piemenys, kurie elgiasi motyvuodami „geru“ veiksmu ir niekuo kitu, nesivadovaudami doktrina, „yra vilkai avių kailyje“, - aiškina Sarah. „Jie sako, kad tarnauja kaimenei, tačiau nori ją panaudoti savo tikslams. "

Štai kodėl studijos yra svarbios. "Jei teisininkas, magistratas, gydytojas ar inžinierius turi būti labai kompetentingi gerai atlikti savo darbą, kiek daugiau kompetentingas turi būti kunigas?" - paaiškina Sara.

Jis naudojasi Pranciškui taip brangiu „lauko ligoninės“ įvaizdžiu: „Lauko ligoninėje reikalingi labai kompetentingi gydytojai, sugebantys išgelbėti gyvybes“.

#newsSdratmzhzf