Clicks2.6K
csk.news
8

Pripravuje sa František na koniec?

Monsignor Fabiàn Pedacchio, súkromný sekretár Františka, by sa možno vrátil na svoje predchádzajúce miesto v Kongregácii pre biskupov, pretože František má plán.

Podľa MarcoTosatti.com (8. decembra) je súčasný tajomník Kongregácie, arcibiskup Ilson Montanari, 60 rokov, ktorý je dôležitejší ako prefekt, kardinál Ouellet, určený do Salvador da Bahia v Brazílii, kde je súčasne arcibiskupom Murilo Krieger, 76. Pedacchio sa stal arcibiskupom a prevzal pozíciu Montanariho.

Nie je neobvyklé, že sekretári pápeža sa stanú biskupmi na konci jeho pontifikátu, aby ich ochránili pred možnou odvetou.

Tosatti v tejto súvislosti vidí aj nedávnu nomináciu kardinála Tagle, ktorý nahrádza kardinála Filoniho, ktorý má iba 73 rokov.

František môže tlačiť na Tagleho a poskytovať mu v Rímskej kúrii skúsenosti, aby ho odporučil ako možného nástupcu, tvrdí Tosatti.

Obrázok: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsNrtqbvklor

Jsou určité registrace na Glorii, které rády sbírají fotky, momentky papeže a znich dedukují cokoli... Znáte ty momentky z domova, že? To ještě byly klasické fotky a člověk nemohl třídit materiál a mazat co libo. Musel si vystačit s momentkou, kde se ne vždy každý krásně tvářil. Kolik se lidé nesmáli.... A přitom se tak dobře znali, takže nebádali nad ksichtíkem, ale smáli se.... V současnosti …More
Jsou určité registrace na Glorii, které rády sbírají fotky, momentky papeže a znich dedukují cokoli... Znáte ty momentky z domova, že? To ještě byly klasické fotky a člověk nemohl třídit materiál a mazat co libo. Musel si vystačit s momentkou, kde se ne vždy každý krásně tvářil. Kolik se lidé nesmáli.... A přitom se tak dobře znali, takže nebádali nad ksichtíkem, ale smáli se.... V současnosti když se jede video, tak každý záběr má desítky fotek a někdy i více a pak není problém zpomalovat záběry a hrát si a dnes je zcela normální udělat kompletní video záznam tak, že nepoznáte fake. Čili i videozáznam může být dokonale zmanipulovaný i v amatérských podmínkách a nic běžný uživatel nepozná. Nemá šanci. jedině softwary na rozpoznání případných nesrovnalostí si s tím poradí. Takže mne nijak nezneklidňuje nejen obličej papeže, ale ani výroky Libora Halika, Barbarin, Joske a jiní ... Ono je to jen legrační a to je vše. Dnešní doba nás musí naučit obezřetnosti. A pokud přijde 5G internet, pak se těšme. Mnohem rychlejší virtualizace, mnoho sběrných bodů, snazší napadení platforem hackery, ale v zásadě i jakákoli technologie bude urychlená a pokud sem někdo nasadí jakákoli videa s papežem, tak to mohou být ryzí smyšlenky. Obraz nás totiž může klamat a my budeme muset vystačit s vírou v dobrého a milujícího Boha. Smysly jsou velmi lehce klamatelné. To nám už předvádí televize, kde mnoho lidí jako v hypnóze sedí před svými plochými plazmami a je skutečně - manipulována. Nejen reklamami....
-------------------------------------------------------------
Joske
před 55 minutami
Spadla pokrytecká maska milovníka malých dětí a líbače pohanských nohou. Nepatrná žena chytila ruku Bergoglia a výraz jeho tváře potemněl do skutečné podoby.
Joske
Spadla pokrytecká maska milovníka malých dětí a líbače pohanských nohou. Nepatrná žena chytila ruku Bergoglia a výraz jeho tváře potemněl do skutečné podoby.
Joske
Slyšíte, ale nekonáte. Spása člověka spočívá v bezpodmínečné poslušnosti. Jedině tak může být člověk obrazem Božím, když bude konat Boží vůli. Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste …More
Slyšíte, ale nekonáte. Spása člověka spočívá v bezpodmínečné poslušnosti. Jedině tak může být člověk obrazem Božím, když bude konat Boží vůli. Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Kallistratos
Tys mluvčí Pána Ježíše? A co ještě nechtěl? Kravatu? Černou barvu? Symfonickou hudbu? Neželezné kovy? Kostelné klenbu a nebo klobouky?
--------------------------
Přítel
před 2 hodinami
Ježíš nechtěl ve své církvi kněze.
Přítel
Ježíš nechtěl ve své církvi kněze.
Joske likes this.
Joske
Kněží, které máš na mysli, jsou nedílnou součástí náboženských systémů, uzavřených v Satanově matrici.
Následování Ježíše a bezpodmínečná poslušnost osvobozuje, každý následovník se podle slov apoštola Petra stává královským knězem.
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého …More
Kněží, které máš na mysli, jsou nedílnou součástí náboženských systémů, uzavřených v Satanově matrici.
Následování Ježíše a bezpodmínečná poslušnost osvobozuje, každý následovník se podle slov apoštola Petra stává královským knězem.
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1. Petr 2:9
Vinyiczky Bence
Ad dalila: o vás to vieme dávno
apredsasatoci likes this.
dalila
A ja rád dristam dristam