Dokumenty ujawniają, w jaki sposób amerykańskie labolatoria na Ukrainie próbowały wywołać kontrolowane epidemie

Ulotki, wykonane w formie fałszywych banknotów, zostały zarażone ... i rozdane nieletnim... z wielo-lekoopornym patogenem gruźlicy, w 2020 roku w obwodzie sławianoserbskiego ŁRL.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony kontynuuje badania materiałów na temat realizacji wojskowych programów biologicznych Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z NATO na terytorium Ukrainy. Wybuchowe dokumenty ujawniają, w jaki sposób te ukraińskie laboratoria biologiczne próbowały stworzyć kontrolowane epidemie, Jak Rada Atlantycka przeciągnęła macierz COVID-19 na świat


Rosyjskie wojsko odkryło na Ukrainie biolaby obsługiwane przez USA, przeprowadzając w tym kraju "specjalną operację". Wcześniej GreatGameIndia opublikowało listę Amerykanów koordynujących badania nad bronią biologiczną w biolabach Pentagonu na Ukrainie

Wspominaliśmy już Roberta Pope'a , dyrektora Cooperative Threat Reduction Program i autora pomysłu Centralnego Depozytu Wysoce Niebezpiecznych Mikroorganizmów w Kijowie. W swoim oświadczeniu z 10 kwietnia 2022 r. R. Pope powiedział, że „…nie ma powodu, aby twierdzić, że badania związane z rozwojem broni biologicznej mają miejsce na Ukrainie…”. Wcześniej twierdził, że „…Amerykanie nie znaleźli broni biologicznej, kiedy po raz pierwszy rozpoczęli współpracę z Ukrainą i nadal tego nie znaleźli. Ponadto Ukrainie brakuje infrastruktury do rozwoju i produkcji broni biologicznej…”. Chciałbym przypomnieć, że termin „broń biologiczna” obejmuje preparaty biologiczne, które zawierają patogenne mikroorganizmy i toksyny, a także sposoby dostarczania i stosowania tych preparatów.

Podczas gdy priorytetem dla ukraińskiej opieki zdrowotnej są choroby istotne społecznie, takie jak HIV, poliomyelitis, odra i zapalenie wątroby, klientów w USA interesuje zupełnie inna nomenklatura: cholera, tularemia, dżuma i hantawirusy. W wyniku "specjalnej operacji" wojskowej na terytorium Ukrainy ujawniono fakty pracy z określonymi patogenami, będącymi potencjalnymi czynnikami broni biologicznej. Jednocześnie zauważono, że Ukraina skierowała do firmy produkcyjnej zapytanie dotyczące możliwości wyposażenia dronów Bayraktar w sprzęt aerozolowy. Ponadto 9 marca rosyjskie jednostki rozpoznawcze w rejonie Chersoniu wykryły trzy bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w 30-litrowe pojemniki i sprzęt do rozpylania preparatów. Pod koniec kwietnia w pobliżu Kachowki odnaleziono 10 kolejnych. Wszystkie te informacje podważają wypowiedzi amerykańskich ekspertów. Wcześniej przedstawiliśmy schemat amerykańskiej koordynacji laboratoriów biologicznych i instytutów badawczych na Ukrainie . Jego wstępna analiza sugeruje, że Ukraina jest zasadniczo poligonem doświadczalnym dla rozwoju komponentów broni biologicznej i testowania nowych próbek farmaceutyków.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony było w stanie wyjaśnić ten schemat. W ten sposób za pośrednictwem amerykańskiej władzy wykonawczej stworzono ramy prawne finansowania wojskowych badań biomedycznych bezpośrednio z budżetu federalnego. Fundusze zostały zebrane w ramach gwarancji państwowych od organizacji pozarządowych kontrolowanych przez fundusze inwestycyjne Clintonów, Rockefellerów, Sorosa i Bidena. Wrażliwe dokumenty biolabów usunięte przez ambasadę USA i opublikowane przez GreatGameIndia ujawniły, że to sam były prezydent USA Barack Obama wydał zgodę na budowę biolabów na Ukrainie do tworzenia niebezpiecznych patogenów.
Firma inwestycyjna kierowana przez Huntera Bidena, syna prezydenta USA Joe Bidena, była głównym wsparciem finansowym ukraińskich biolabów oraz firmy monitorującej i reagowania na pandemię, która zajmowała się identyfikacją i alienacją śmiertelnych patogenów w ukraińskich laboratoriach podczas pozyskiwania funduszy z Departamentu Obrony administracji Obamy .

Program obejmuje duże firmy farmaceutyczne, w tym Pfizer, Moderna, Merck i amerykańską firmę wojskową Gilead. Eksperci amerykańscy pracują nad testowaniem nowych "leków", które obchodzą międzynarodowe normy bezpieczeństwa. W efekcie zachodnie firmy poważnie obniżają koszty programów badawczych i zyskują znaczną przewagę konkurencyjną. Zaangażowanie kontrolowanych organizacji pozarządowych i biotechnologicznych oraz wzrost ich przychodów pozwala amerykańskim liderom na generowanie dodatkowego finansowania kampanii i ukrywanie jej dystrybucji.

Poza amerykańskimi firmami farmaceutycznymi i kontrahentami Pentagonu, w działania związane z wojskową bronią biologiczną zaangażowane są ukraińskie agencje państwowe, których głównym zadaniem jest ukrywanie nielegalnych działań, prowadzenie badań terenowych i klinicznych oraz dostarczanie niezbędnego biomateriału.
W ten sposób Departament Obrony USA, korzystając z praktycznie niekontrolowanego na skalę międzynarodową miejsca testowego i zaawansowanych technologicznie obiektów międzynarodowych firm, znacznie rozszerzył swoje możliwości badawcze, nie tylko w dziedzinie broni biologicznej, ale także w zdobywaniu wiedzy na temat antybiotykooporności i przeciwciała przeciwko określonym chorobom w populacjach w określonych regionach.

Jednym z celów finansowanych przez USA laboratoriów badań biologicznych na Ukrainie był rozwój broni biologicznej mającej zdolność atakowania określonych grup etnicznych . Należy zauważyć, że nie tylko USA, ale także wielu ich sojuszników z NATO realizuje na Ukrainie projekty wojskowo-biologiczne.
Niemiecki rząd podjął decyzję o uruchomieniu krajowego programu bezpieczeństwa biologicznego niezależnego od Waszyngtonu, począwszy od 2013 roku. W Programie zaangażowanych jest 12 krajów, w tym Ukraina. Po stronie niemieckiej program obejmuje Instytut Mikrobiologii Sił Zbrojnych (Monachium), Instytut Roberta Kocha (Berlin), Instytut Loefflera (Greifswald) oraz Instytut Medycyny Tropikalnej Nochta (Hamburg).

Z nowych dokumentów wynika, że tylko w latach 2016-2019 wojskowi epidemiolodzy z Instytutu Mikrobiologii Bundeswehry pobrali trzy i pół tysiąca próbek surowicy krwi obywateli mieszkających w 25 regionach Ukrainy. Zaangażowanie instytucji podległych Bundeswehrze potwierdza militarną orientację badań biologicznych prowadzonych w ukraińskich laboratoriach i stawia pytania o cele niemieckich sił zbrojnych w zakresie zbierania biomateriałów obywateli Ukrainy .
Uzyskane dokumenty świadczą również o zaangażowaniu Polski w ukraińskie biolaboratoria. Potwierdzono udział Polskiego Instytutu Medycyny Weterynaryjnej w badaniach mających na celu ocenę zagrożeń epidemiologicznych i rozprzestrzeniania się wirusa wścieklizny na Ukrainie. Co charakterystyczne, badania te były prowadzone wspólnie z amerykańskim Battelle Institute, kluczowym wykonawcą Pentagonu.

Dokumenty informacyjne:

Polska
Projekt Battelle
Przelew środków z Uniwersytetu Lubelskiego

Niemcy
Wybór biomateriału
Program Bezpieczeństwa Biologicznego Republiki Federalnej Niemiec
gruźlica LPR
Laboratoria DPR
Kijowski wniosek o ŚOI

Ponadto udokumentowano polskie finansowanie Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, w skład którego wchodzi członek amerykańskich projektów z zakresu biologii wojskowej, Instytut Epidemiologii i Higieny. Organizacja od 2002 roku prowadzi program przekwalifikowania specjalistów z doświadczeniem w pracy z materiałami i technologiami podwójnego zastosowania.
Dzięki "specjalnej operacji" wojskowej wojsk rosyjskich udało się uzyskać dodatkowe informacje o bioincydentach na Ukrainie.

Przebadano na przykład materiały wskazujące na celowe wykorzystanie wielolekoopornego patogenu gruźlicy w 2020 roku do zarażenia ludności obwodu sławianoserbskiego ŁRL.

Ulotki, wykonane w formie fałszywych banknotów, zostały zarażone środkiem przeciwgruźliczym i rozdane nieletnim we wsi Stepovoe. Organizatorzy tej zbrodni wzięli pod uwagę zachowanie dzieci, które mają zwyczaj „wkładania wszystkiego do ust” i przyjmowania jedzenia nieumytymi rękami.


Wyniki badań bakteriologicznych potwierdziły oporność wyizolowanych bakterii na leki przeciwgruźlicze I i II rzutu, co oznacza, że choroba przez nie wywołana jest znacznie trudniejsza w leczeniu, a koszt leczenia znacznie wyższy (w tym samym okresie w Polsce też były dziwne przypadki obustronnego zapalenia płuc dopow).

Zgodnie z konkluzją Ługańskiej Republikańskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej „…skażenie notatek najprawdopodobniej zostało przeprowadzone sztucznie, ponieważ materiał zawiera niezwykle niebezpieczne szczepy patogenu w stężeniach zapewniających infekcję i rozwój procesu gruźlicy… ”.

W konkluzji, naczelny lekarz luganskiej republikańskiej przychodni przeciw gruźlicy zauważa również, że „… istnieją wszelkie oznaki celowego, spowodowanego przez człowieka skażenia ulotek wysoce chorobotwórczym biomateriałem…”.


Wcześniej informowaliśmy o badaniach potencjalnie niebezpiecznych leków biologicznych na jednej z najmniej chronionych kategorii osób – pacjentach Regionalnego Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego nr 3 w Charkowie.

Otrzymaliśmy nowe informacje ujawniające szczegóły nieludzkich eksperymentów Pentagonu na obywatelach Ukrainy w Szpitalu Psychiatrycznym nr 1 (wieś Streleche, obwód charkowski). Główną kategorią badanych była grupa pacjentów płci męskiej w wieku 40-60 lat w wysokim stopniu wyczerpania fizycznego.

Aby ukryć swoją przynależność do Stanów Zjednoczonych, eksperci ds. badań biologicznych podróżowali przez kraje trzecie. Oto zdjęcie pochodzącej z Florydy Lindy Porto, która była bezpośrednio zaangażowana w te prace.
W styczniu 2022 r. cudzoziemcy przeprowadzający eksperymenty zostali ewakuowani jak w nagłych wypadkach, a używany przez nich sprzęt i leki wywieziono na zachodnią Ukrainę. Specjaliści rosyjskiego Ministerstwa Obrony prowadzili prace bezpośrednio w dwóch biolaboratoriach w Mariupolu.

Uzyskano dowody na awaryjne zniszczenie dokumentów potwierdzających współpracę z amerykańskim establishmentem wojskowym. Wstępna analiza zachowanej dokumentacji wskazuje na wykorzystanie Mariupolu jako regionalnego centrum zbierania i certyfikacji patogenów cholery. Wybrane szczepy zostały wysłane do Centrum Zdrowia Publicznego w Kijowie, które odpowiada za dalszą wysyłkę biomateriałów do Stanów Zjednoczonych. Działania te prowadzone są od 2014 roku, o czym świadczy przenoszenie szczepów.

W laboratorium sanitarno-epidemiologicznym stwierdzono akt niszczenia kolekcji patogenów z dnia 25 lutego 2022 r., zgodnie z którym prowadzono tam postępowanie z patogenami cholery, tularemii i wąglika.
Część zbiorów laboratorium weterynaryjnego nie została zniszczona w pośpiechu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i bezpiecznego przechowywania, rosyjscy specjaliści wyeksportowali 124 szczepy i zorganizowali ich badania.

Niepokój budzi obecność w kolekcji patogenów nietypowych dla medycyny weterynaryjnej, takich jak dur brzuszny, gorączka paratyfusowa i zgorzel gazowa. Może to wskazywać na niewłaściwe użycie laboratorium i zaangażowanie w wojskowy program biologiczny.

Będziemy nadal badać pełną objętość materiału otrzymanego z laboratoriów Mariupol i będziemy Państwa informować o wynikach. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ma informacje, że przygotowywane są prowokacje, by oskarżyć rosyjskie siły zbrojne o użycie broni masowego rażenia, po czym następuje śledztwo „syryjskie” w celu sfabrykowania niezbędnych dowodów i przypisania winy.

O dużym prawdopodobieństwie takich prowokacji świadczą prośby kijowskiej administracji o osobiste środki ochrony skóry i dróg oddechowych, chroniące przed toksycznymi chemikaliami i biologicznymi czynnikami skażającymi. Zaniepokojenie budzi dostawy na Ukrainę odtrutek na zatrucia fosforoorganiczne. Tylko w 2022 r. na zlecenie ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia sprowadzono z USA ponad 220 tys. ampułek atropiny oraz preparatów do specjalnego leczenia i dezynfekcji.
Uzyskane informacje potwierdzają zatem, że Stany Zjednoczone realizują na Ukrainie ofensywny program wojskowo-biologiczny, mający na celu zbadanie możliwości powstania kontrolowanych epidemii na określonych terytoriach. Stany Zjednoczone zainwestowały ponad 200 milionów dolarów w laboratoria na Ukrainie prowadzące niebezpieczną działalność biologiczną. Ujawniono również, że te biologiczne placówki na Ukrainie również prowadziły badania z próbkami koronawirusa nietoperzy. "Specjalna operacja" wojskowa rosyjskich sił zbrojnych zatrzymała przestępcze eksperymenty na ludności cywilnej (niestety eksperymenty trwają dalej na całym świecie, pod przykrywką, trucizny - broni biologicznej kłamliwie nazwanej "szczepionki" covid dopow.)

Documents Reveal How US Biolabs In Ukraine Attempted To Create Controlled Epidemics - GreatGameIndia
megur shares this
4
stefan bartek cichociemny
To był jeden z celów operacji zbrojnej na ukr