3
4
1
2
Clicks289
*Mikael
Nové narození. „Není důležité, ve které jsi církvi. Důležité je ve které jsi rodině.“ Narození do Boží rodiny Existuje klíč, kterým se otevírají všechna zaslíbení Boží. Ježíš učil, že se člověk musí …More
Nové narození.

Není důležité, ve které jsi církvi. Důležité je ve které jsi rodině.“

Narození do Boží rodiny

Existuje klíč, kterým se otevírají všechna zaslíbení Boží. Ježíš učil, že se člověk musí znovu (shůry) narodit. Následující slova pocházejí se rtů Ježišových:
J 3,3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu (shůry), nemůže spatřit království Boží."
J 3,5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
Mt 18,3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Jak se narodit shůry