Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

Księga o władzy Papieża i Soboru JAN HIERONIM KARDYNAŁ ALBANI –––––––– Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1) Teraz abyśmy wszystko co dotychczas zost…
Kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.
ultramontes.pl
+++

kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.