ŠTÁDIÁ TRADIČNÉHO KATOLÍCKEHO CHODENIA

Tradičná katolícka ženskosť

Mnoho ľudí sa stalo tak závislými od toxických ľudí a toxických vzťahov, že ani nevedia, ako má vyzerať zdravý vzťah.

Sociálne médiá a zoznamovacie aplikácie tiež podmienili ľudí, aby hľadali okamžité uspokojenie, ale so zlými prioritami a hranicami.

Myslia si, že uponáhľať vzťah na začiatku, neustále esemesky alebo telefonáty celý deň v prvých týždňoch je normálne, no zasnúbiť sa pred dvojročným obdobím je nenormálne.

Nedokážu povedať, kedy sú manipulovaní, nevedia povedať, kedy vzťah ide príliš rýchlo, alebo sa nevyvíja správne.

Dávajú osobe, s ktorou sa stretávajú, všetky výhody a pozornosť, ktoré by sa mali dávať len v manželstve – ak sa už hrajú na manželstvo, potom neexistuje žiadna motivácia pre toho druhého, aby chcel vzťah urobiť oficiálnym a uzavrieť ho manželstvom.

Normálny, funkčný vzťah začína na začiatku pomaly, postupne naberá tempo a má kulminujúci konečný cieľ v priebehu 2 rokov.

Chodenie má za cieľ manželstvo, čo znamená, že vzťah by mal napredovať stabilne s konečným cieľom v dohľade. …nenaťahovať to ďalej a ďalej 3 roky, 5 rokov, 10 rokov….. vtedy ste len náhrada a váš čas sa márni.

Pri chodení použite ŠTÁDIÁ TRADIČNÉHO KATOLÍCKEHO CHODENIA, ako návod:
☘️ a) Ak chcete tradičný katolícky vzťah a tradičné katolícke manželstvo, ktoré funguje,
☘️ b) Ak to myslíte vážne s tým, že chcete vstúpiť do manželstva,
☘️ c) Ak chcete rýchlo odfiltrovať manipulátorov, zneužívateľov, narcisistov, predátorov a žrútov času.

✨ 𝗡𝗮𝘀𝗹𝗲𝗱𝘂𝗷𝘂́𝗰𝗶 𝗻𝗮́𝘃𝗼𝗱 𝗽𝗼𝗰𝗵𝗮́𝗱𝘇𝗮 𝘇 𝘂𝗰̌𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗔𝗿𝗰𝗶𝗯𝗶𝘀𝗸𝘂𝗽𝗮 𝗙𝘂𝗹𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗦𝗵𝗲𝗲𝗻𝗮, 𝗼𝘁𝗰𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗶𝗽𝗽𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿𝗮 𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗸𝗲𝘃𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗼𝘁𝗰𝗼𝘃. ✨

Návody v tejto príručke nie sú na to, aby utláčali. Sú tu, aby nás udržali v bezpečí a pomohli získať požehnania, po ktorých všetci túžime.

A návod naozaj funguje! Čoraz viac mladých ľudí o tom vydáva svedectvo, ktorí ho aplikovali a do roka sa zasnúbili a do druhého roku zosobášili. Mnohé z týchto párov majú teraz svoje prvé alebo druhé dieťa a majú krásne tradičné katolícke manželstvá a rodiny. 👨‍👩‍👧‍👦🏠❤️

Keďže viac ako polovica manželstiev dnes končí rozvodom, je dôležité, aby sa človek pripravil na úspešné manželstvo tým, že sa bude riadiť Božími pravidlami pre obdobie chodenia.

V modernej spoločnosti veľa ľudí zakladá lásku na citoch, vzhľade alebo dráme, ktoré si nesprávne vysvetľujú ako vášeň.

Moderné chodenie a tradičné dvorenie sú dve veľmi odlišné veci.

Moderné chodenie sa zvyčajne robí ako rekreačná záležitosť, t. j. trávenie času s niekým, aby ste sa zabavili, zapojili do sexuálneho potešenia a potom sa uvidí, kam to povedie.

Zatiaľ čo dvorenie je úmyselný a cieľavedomý proces uskutočňovaný za účelom uzavretia manželstva, ako konečného cieľa.

Znamená to byť v počestnom, výlučnom, cudnom, úctivom, oddanom a láskyplnom vzťahu s osobou, ktorú Boh vybral.

Hlavným účelom dvorenia je proces zisťovania, či osoba, ktorá nám dvorí, má dostatočnú cnosť byť dobrým manželom a otcom – a naopak. V podstate ho skúšate na úlohu manžela a otca vašich budúcich detí.

Výsledkom je, že dvorenie sa nikdy nekoná dlhší čas, pretože sa zvyšujete pravdepodobnosť, že upadnete do sexuálneho hriechu.

Každý, kto tvrdí, že s vami chodí viac ako 2 roky, jednoducho márni váš čas. Netrvá to 2 ani 6 rokov, aby ste vedeli, že toto je človek, ktorého si chcete vziať a mať s ním rodinu.

Dvorenie je krátke obdobie s definitívnym koncom. Končí sa to buď zásnubami, alebo rozpadom vzťahu.

Nechodíte s niekým preto, lebo chcete byť jeho "dievča". Chodíte s niekým vtedy, keď ste pripravené byť manželkou.

Ak nie ste pripravené, napríklad ste stále v škole, alebo máte iné povinnosti, nemali by ste s nikým chodiť.

Naplňte potrebu po priateľstve tým, že budete mať priateľky a zapojte sa do iných spoločenských aktivít alebo skupín.

Pokiaľ žena a muž spolu nechodia, nezosobášené osoby sa nemajú čo stretávať (t.j. tráviť veľa času spolu osamote) s osobami opačného pohlavia.

Budovanie cudného, svätého manželstva sa začína ešte pred uzavretím manželstva a jediným legitímnym dôvodom na stretávanie sa, je dvorenie (doba chodenia), ktoré je prípravou na manželstvo.

Predtým, ako sa pustíte do tradičného katolíckeho chodenia, musíte sa uistiť, že vy aj váš vyvolený/á ste pripravení duchovne, finančne a mentálne. Katolícke chodenie je obdobie po ukončení duchovnej, mentálnej a finančnej prípravy.

Ak chcete mať celoživotné, zdravé, šťastné a naplnené manželstvo, musíte mať v poriadku vzťah s Bohom, so sebou a so svojimi financiami (najmä u mužov), kým začnete uvažovať o dvorení a manželstve.

Príslovia 24:27 hovoria: „Vybav si vonku svoju robotu a vykonaj ju na poli! Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom."

Na všetky veci vrátane romantického vzťahu je správny poriadok a čas.

Skutočný cnostný muž, ktorý je zrelý a zodpovedný, sa predtým, ako sa pustí do dvorenia, ubezpečí, že on a jeho financie sú usporiadané, aby sa vedel poriadne postarať o svoju budúcu manželku a rodinu. Inak je to ako keď pilot plánuje let s nedostatočným palivom.

Muž, ktorý je nezamestnaný alebo nie je zárobkovo činný, sa nemá čo púšťať do vzťahu.

Ak si je niekto istý, že má povolanie na manželstvo, ale ešte nie je schopný dvoriť, t. j. z dôvodu veku, alebo ešte stále študuje, alebo nie je schopný zabezpečiť rodinu, potom sa nemá čo pravidelne stretávať s osobou opačného pohlavia.

Nechcete byť príležitosťou pre pohoršenie alebo príležitosťou k hriechu pre druhých.

Je hriechom opovážlivosti vystaviť sa nebezpečenstvu hriechu skôr, ako dokážete zabezpečiť rodinu.

Existujú dva hlavné predpoklady pre chodenie:

🔸 Musíte byť pripravení finančne, duchovne a mentálne
🔸 On musí byť zárobkovo činný a musí byť finančne schopný plniť si svoje budúce záväzky ako manžel pre zabezpečenie rodiny.

Samotné chodenie je proces, ktorý pozostáva z týchto troch štádií:

ŠTÁDIÁ TRADIČNÉHO KATOLÍCKEHO CHODENIA

🪶 ŠTÁDIUM PRIATEĽSTVA 🪶

V tejto fáze primárne hľadáte, či:
🪶 Máte niečo spoločné.
🪶 Existuje určitá fyzická príťažlivosť.
🪶 On je schopný postarať sa o svoje manželské povinnosti chrániť a zabezpečovať.
🪶 Stretávania by nemali byť častejšie, ako raz za dva týždne
🪶 Môžete osobu predstaviť priateľom, ale nie rodine.
🪶 Stretnutia by mali byť veľmi neformálne, ako napríklad v múzeu, spoločná účasť na katolíckych podujatiach, stretnutie na káve, prechádzky v lokálnej oblasti a podobne.

Medzi hlavné body tohto štádia patria:
🪶 Nemalo by trvať dlhšie ako 3 mesiace.
🪶 Mali by ste sa vyhnúť tomu, aby ste boli spolu sami.
🪶 Mali by ste sa vyhýbať citovej intimite.
🪶 Neexistuje tu žiadna exkluzivita – mali by ste sa nezáväzne stretávať aj s ostatnými, aby ste si rozšírili možnosti a vyhýbali sa citovému naviazaniu sa na jednu osobu, kým sa nerozhodnete výlučne len pre jedného človeka.
🪶 Nemali by medzi vami byť žiadne náznaky fyzickej náklonnosti.
🪶 Akékoľvek stretnutia alebo čas strávený spolu by mali byť v rámci skupiny alebo v spoločnosti iných.
🪶 Spoznáte sa veľmi neformálnym spôsobom prostredníctvom niekoľkých krátkych telefonických rozhovorov a spoločenských stretnutí v skupinových prostrediach.

Počas tejto fázy musíte byť úplne nezaujatí, aby ste mali jasný úsudok a vedeli určiť, či ten druhý/á má alebo nemá cnosť.

Bez ohľadu na to, aký atraktívny alebo talentovaný môže byť, alebo koľko má peňazí, ak nemá žiadnu cnosť, budete mať úplne mizerné manželstvo a budete na to doplácať do konca života.

Keď obaja zistíte, že máte v úmysle spolu chodiť, on sa musí obrátiť na vášho otca alebo mužskú hlavu rodiny a požiadať ho o povolenie chodiť s vami, a potom obaja prejdete do ďalšej fázy.

Toto 3-mesačné štádium taktiež môže slúžiť ako ochrana pred toxickými, narcistickými, nebezpečnými alebo deštruktívnymi ľuďmi, ktorí v tejto fáze odhalia varovné signály. A keď to uvidíte, môžete ľahko odísť a ochrániť sa, pretože nie ste ešte na seba silne emocionálne naviazaní.

Dávajte si pozor na každého, kto sa snaží uponáhľať vzťah, alebo požaduje exkluzivitu pred uplynutím 3 mesiacov – násilnícki a narcistickí ľudia sú tým notoricky známi, pretože to zahmlieva váš úsudok a môže vás urobiť slepými voči veľmi zjavným varovným signálom, ktoré vysielajú.

Tiež, dámy, ak do konca tretieho mesiaca nevyjadrí svoje úmysly chodiť výlučne s vami, ukončite vzťah. Bez ohľadu na akékoľvek jeho výhovorky, stráca váš čas.

🌹 ŠTÁDIUM CHODENIA/DVORENIA 🌹

Takže ste sa rozhodli, že s ňou chcete chodiť, ak ste muž. Alebo ste sa rozhodli akceptovať jeho požiadanie o chodenie, ak ste žena.

V tomto štádiu chcete predovšetkým vidieť, či:
🌹 Má dostatok cnosti, a či je schopný praktizovať umiernenosť svojich sexuálnych túžob voči vám.
🌹 Je schopný sa pre vás obetovať tým, že prejaví sebazaprenie a sebaovládanie vo svojich sexuálnych pudoch. Ak nie je dosť mužom na to, aby priniesol tieto obete teraz, keď si ho vezmete, zažijete nemilé prekvapenie, že je cudzoložník alebo závislý na porne.
🌹 Či vám táto osoba dá najväčšiu šancu, ako aj vašim budúcim deťom, dostať sa do neba.
🌹 Či vás miluje. Jeho láska k vám bude dokazovaná jeho schopnosťou obety a sebazaprením svojich túžob voči vám, jeho úctou k vašej cti a vašej povesti, ako aj jeho schopnosťou vykonávať tvrdú prácu, aby vás zabezpečil.

Ukončite s ním vzťah, ak vás tlačí k intimite. Nerešpektuje vás, ani vás nemiluje, nemá v úmysle oženiť sa s vami a chce vás jednoducho využiť a potom sa vás zbaviť ako odpad.

Hlavné body tohto štádia:
🌹 Malo by trvať 3 – 9 mesiacov.
🌹 Toto je exkluzívne štádium a ani jeden z vás by sa nemal stretávať s nikým iným.
🌹 Ani jeden z vás by rozhodne nemal byť na žiadnych zoznamovacích aplikáciách alebo webových stránkach.
🌹 Nemali by medzi vami byť žiadne známky fyzickej náklonnosti, aby ste mohli s chladnou hlavou objektívne rozlíšiť, či by ste si ho/ju mali vziať.
🌹 Mali by ste sa vyhnúť tomu, aby ste boli spolu sami. To ukazuje úctu k Bohu a k osobe, o ktorej tvrdíte, že ju milujete.
🌹 V tomto štádiu budete tráviť o niečo viac času spolu, ale musíte sa vyhnúť neskorým nočným stretnutiam a zabezpečiť, aby váš spoločný čas bol trávený na verejnosti, alebo v spoločnosti priateľov či rodinných príslušníkov – takto sa verejnosť správa ako dozor.
🌹 V tomto štádiu tiež stretnete a spoznáte rodiny toho druhého.
🌹 Stretnutia by nemali byť viac ako raz týždenne.
🌹 Teraz môžete začať predstavovať osobu rodine.
🌹 Stretnutia by mali byť vo dvojici a môžu byť aj romantickejšie, ako napríklad ísť na večeru, na obed atď.

Skutočne cnostný a čestný muž bude brániť vašu čistotu, vašu česť a vašu povesť. Ak to nerobí, nebude z neho dobrý manžel alebo otec, pretože nemá ani potuchy o ochrane a obrane svojej rodiny. Nedostatok sebakontroly pri chodení sa často prejaví ako nedostatok sebakontroly v manželstve a takíto muži majú často v manželstve aféry. Takým sa vyhnite!!

Ak kedykoľvek počas chodenia kompromituje vašu česť a čistotu, alebo sa neustále snaží presadzovať akúkoľvek formu fyzickej intimity, dajte mu košom!! Vôbec mu na vás nezáleží!

💍 ŠTÁDIUM ZASNÚBENIA 💍

Zásnuby sú, keď sa rozhodnete vziať sa. Vo všeobecnosti to začína tým, že on požiada vašich rodičov o vašu ruku a potom požiada o ruku vás.

V minulosti sa sobáš nemohol konať bez toho, aby sa najprv nepodstúpil 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐝 𝐳𝐚𝐬𝐧𝐮́𝐛𝐞𝐧𝐢𝐚.

Hoci tento obrad dnes upadol do zabudnutia, veľa tradične zmýšľajúcich katolíkov sa k nemu vracia.

Takže po tom, ako vás požiada o ruku a zasnúbite sa, mali by ste obaja ísť za kňazom, aby vykonal 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐝 𝐳𝐚𝐬𝐧𝐮́𝐛𝐞𝐧𝐢𝐚.

Keď sa raz zasnúbite, obaja ste viazaní pre manželstvo, pokiaľ tam nie je vážna prekážka.

Počas tohto obdobia by sa mali prejavovať len obmedzené a veľmi mierne prejavy náklonnosti, keďže ešte stále nie ste zosobášení.

Dĺžka tohto štádia by mala byť 3-5 mesiacov a vyvrcholí svadobným obradom.

Hlavné body tohto štádia:
💍 Nezasnúbte sa pred uplynutím 1 roka – potrebujete minimálne celý rok, aby ste mohli túto osobu vidieť vo všetkých ročných obdobiach a situáciách a sledovať, ako reaguje na ľudí alebo stresové situácie.
💍 Aby sa predišlo blízkej príležitosti k hriechu, akékoľvek prejavy náklonnosti by mali byť veľmi obmedzené a v malých dávkach.
💍 Vyhýbajte sa spoločnému času osamote.
💍 Áno, môžete sa občas držať za ruky, alebo dať letmý bozk na líce, ale rozhodne nie francúzsky bozk!
💍 Teraz mu môžete začať prejavovať známky odovzdávania sa jeho vodcovstvu, t.j. podriaďovať sa mu pri dôležitých rozhodnutiach, keď obaja plánujete nadchádzajúcu svadbu a manželstvo.
💍 Stále by ste sa mali cvičiť v sebaovládaní a on by vám v tomto štádiu mal stále prejavovať telesné sebazaprenie. Ak nie je schopný zaprieť sám seba teraz, nebude schopný zaprieť sám seba po svadbe a bude sa oddávať pornu, cudzoložstvu a sexuálnym aféram s inými ženami.
💍 Stretávania sa by nemali byť viac ako dvakrát týždenne.
💍 Teraz si môžete výjsť von spolu s rodičmi, alebo inými manželskými pármi, aby ste sa od nich dozvedeli tipy na to, čo robí manželstvo úspešným.

Ak sa budete držať vyššie uvedených odporúčaní pre zbožné chodenie, môžete sa tešiť na šťastné, sväté a verné manželstvo. 🙏
johanika
Ja poznám množstvo žien - pekných, šikovných, múdrych, vzdelaných..., ktoré vyrastali na "stretkách" tohto typu, čakali na princov na bielom koni, na ideálneho muža, ktorý by bol zdržanlivý... a ten dodnes neprišiel. Takéto stretká fungovali napr. pri LF v Martine... a väčšina lekárok sa nevydala. Žena má darmo takéto plány, muži nie sú ochotní...
"Tradičné katolícke chodenie" stojí predovšetkým …More
Ja poznám množstvo žien - pekných, šikovných, múdrych, vzdelaných..., ktoré vyrastali na "stretkách" tohto typu, čakali na princov na bielom koni, na ideálneho muža, ktorý by bol zdržanlivý... a ten dodnes neprišiel. Takéto stretká fungovali napr. pri LF v Martine... a väčšina lekárok sa nevydala. Žena má darmo takéto plány, muži nie sú ochotní...
"Tradičné katolícke chodenie" stojí predovšetkým na mužovi. Skromná obetavá katolícka panna sa nepchá iniciatívne mužovi do postele...
Peter(skala)
💍 ŠTÁDIUM ZASNÚBENIA 💍
"Zásnuby sú, keď sa rozhodnete vziať sa. Vo všeobecnosti to začína tým, že on požiada vašich rodičov o vašu ruku a potom požiada o ruku vás."
🤔
...aby to niekto nechápal zle: samozrejme, že skôr ako muž požiada o povolenie k sobašu a to rodičov jeho priatelky, tak najprv zistí, či sa s ním chce priatelka zosobašiť. Bez toho by bolo drzosťou ísť za rodičmi, aby sa …More
💍 ŠTÁDIUM ZASNÚBENIA 💍

"Zásnuby sú, keď sa rozhodnete vziať sa. Vo všeobecnosti to začína tým, že on požiada vašich rodičov o vašu ruku a potom požiada o ruku vás."
🤔

...aby to niekto nechápal zle: samozrejme, že skôr ako muž požiada o povolenie k sobašu a to rodičov jeho priatelky, tak najprv zistí, či sa s ním chce priatelka zosobašiť. Bez toho by bolo drzosťou ísť za rodičmi, aby sa oni o tomto važnom kroku dopočuli ako prví a pritom jeho priatelka až tá druhá.

Tu však treba rozlišovať medzi zistením, či chcu obaja sobáš a požiadaním o ruku.
Zistiť
, či obaja maju zaujem o sviatosť manželstva sa dá prirodzeným vzťahom - rozprávaním, ono to príde akoby samo, ale to oficiálne požiadanie o ruku, kedy pride muž za ženou so žiadosťou o sobáš, su vlastne zásnuby.

Zabudnite na romanticke filmy,
kde sa priatelia po nejakom čase rozhodnu zosobašiť a ešte predtým požiada muž o ruku ženu a to v sukromí alebo aj na verejnosti, ale bez jej vedomia.

To su dezinformacie ktoré širia zapredané a liberalne media.

Ked to zhrniem, tak priatelia si najprv musia povedať, či sa chcu zosobašiť a potom muž požiada rodičov jej priatelky o povolenie.

Potom nasleduju Zasnuby a o cca rok Sobáš
Peter(skala)
"Keď obaja zistíte, že máte v úmysle spolu chodiť, on sa musí obrátiť na vášho otca alebo mužskú hlavu rodiny a požiadať ho o povolenie chodiť s vami, a potom obaja prejdete do ďalšej fázy."
🤔😊
len dufam že nepride muž k otcovi (tej ženy) a nepovie mu: "Chcem chodiť s Vašou dcérou"
😂
Srandujem, podstata je v tom, že muž by mal spoznať rodičov svojej priatelky a hlavne sa porozprávať s …More
"Keď obaja zistíte, že máte v úmysle spolu chodiť, on sa musí obrátiť na vášho otca alebo mužskú hlavu rodiny a požiadať ho o povolenie chodiť s vami, a potom obaja prejdete do ďalšej fázy."
🤔😊

len dufam že nepride muž k otcovi (tej ženy) a nepovie mu: "Chcem chodiť s Vašou dcérou"
😂
Srandujem, podstata je v tom, že muž by mal spoznať rodičov svojej priatelky a hlavne sa porozprávať s otcom, čo si myslí o ich vzťahu. Ak zistí, že otovi sa páči ich vzťah, tak môže pokračovať, ale ak mu otvorene povie, že si neželá, aby sa stretaval s jej dcerou, potom musí poriadne zvažiť ako pokračovať vo vzťahu a či vôbec.

Spomenul som si pritom na istého týpka, ktorý chcel najprv povedať dievčaťu, s ktorým chcel chodiť, že sa mu páči a že s nou chce chodiť.
🤭
...lenže to je detinské správanie. Deti si totižto myslia, že ked si to povedia, tak už nebudu chodiť za inými... hladať iného partnera, ale ostanu verní sebe. Chodenie totižto začína už ked si padnu do oka a začinaju sa stretavať práve kvôli tomu, že ich priťahuje vzájomna naklonnosť a túžia po hlbšom vzťahu ako je kamaratstvo. Tužia po priatelstve a je tam iskra nádeje, že raz by sa mohli aj napokon zosobašiť a žiť manželský život.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
ŠTÁDIUM PRIATEĽSTVA 🪶
V tejto fáze primárne hľadáte, či:
🪶 Máte niečo spoločné.
🪶 Existuje určitá fyzická príťažlivosť.
🪶 On je schopný postarať sa o svoje manželské povinnosti chrániť a zabezpečovať.
🪶 Stretávania by nemali byť častejšie, ako raz za dva týždne
🤔
Ak bývajú blízko, tak stretnutiu sa nevyhnú aj častejšie. Skôr sa predpokladá, že sa jedná o počiatočné spoznávanie, …More
ŠTÁDIUM PRIATEĽSTVA 🪶

V tejto fáze primárne hľadáte, či:
🪶 Máte niečo spoločné.
🪶 Existuje určitá fyzická príťažlivosť.
🪶 On je schopný postarať sa o svoje manželské povinnosti chrániť a zabezpečovať.
🪶 Stretávania by nemali byť častejšie, ako raz za dva týždne
🤔

Ak bývajú blízko, tak stretnutiu sa nevyhnú aj častejšie. Skôr sa predpokladá, že sa jedná o počiatočné spoznávanie, kedy ešte len javia o seba záujem, ale zároveň si plnia zodpovedne svoje povinnosti, takže primerane venuju čas práci, študiu, modlitbe, evanjelizacii... ale aj sebe navzájom.

Postupne tieto stretnutia logicky budú naberať viac času, hlavne po roku spoznávania, keby opadne zalubenie (ružove okuliare) a začnu spozorovať na sebe aj tie negativne stranky (chyby, nedostatky..)
johanika
Peter, ja som osobne poznala dvojicu, ktorá ako pod kopirákom splnila celý tento návod.
On vysoko postavený, dobre zarábajúci, s exkluzívne zariadeným bytom v Bratislave... ona mladé skromné vzdelané dievča... Jej rodičia - silní katolíci sa vytešovali, akého perspektívneho a dobrého človeka si ich dcéra našla a rok - dva nemal nijaké sexuálne nároky, bol zdržanlivý... Nadšenie trvalo aj …More
Peter, ja som osobne poznala dvojicu, ktorá ako pod kopirákom splnila celý tento návod.
On vysoko postavený, dobre zarábajúci, s exkluzívne zariadeným bytom v Bratislave... ona mladé skromné vzdelané dievča... Jej rodičia - silní katolíci sa vytešovali, akého perspektívneho a dobrého človeka si ich dcéra našla a rok - dva nemal nijaké sexuálne nároky, bol zdržanlivý... Nadšenie trvalo aj po svadbe, dcéra otehotnela, porodila... a vtedy sa začalo všetko meniť. Muž začal ženu fyzicky i psychicky týrať, priväzoval ju k stolu a mlátil, v zime zamkol na balkóne... Ona nechápala, čo sa deje až to z neho jedného dňa vyšlo, že je homosexuál a cíti k nej neprekonateľný odpor. Povedal jej, že si ju zobral iba preto, aby pred okolím zakryl svoju sexuálnu orientáciu, vzhľadom na svoje vysoké postavenie...
Takže nie všetko, čo vyzerá dobre, je dobré.
Peter(skala)
chapem, ale treba si uvedomiť, že tieto pravidla v sebe zahrnaju predovšetkým Ducha a nie samotný Zákon (pravidla). Duch týchto pravidel sa nefixuje len na dodržanie pravidiel ako je sex.zdržanlivosť pred sobašom, ale hlavne PREČO ?
Dôvod uskutočnenia pravidla je podstatný, čiže umysel, ktorý maju mať obaja a spoznať ho navzájom. To znamena, že tak ako muž, aj žena má počas spoznávania zistiť, z …More
chapem, ale treba si uvedomiť, že tieto pravidla v sebe zahrnaju predovšetkým Ducha a nie samotný Zákon (pravidla). Duch týchto pravidel sa nefixuje len na dodržanie pravidiel ako je sex.zdržanlivosť pred sobašom, ale hlavne PREČO ?

Dôvod uskutočnenia pravidla je podstatný, čiže umysel, ktorý maju mať obaja a spoznať ho navzájom. To znamena, že tak ako muž, aj žena má počas spoznávania zistiť, z akého dôvodu je jej priatel zdržanlivý po sex.stranke.

Pokial toto nezistí, tak to znamená že ho nespoznala, že LEN dodržiavali pravidla (ako zakonici) ...že nepochopili zmysel pravidiel a na toto si musíme všetci dáívať pozor nie len pri pravidiel ku "chodeniu" ale aj čo sa týka inej oblasti života: politika, rodiné záležitosti, šport, vzdelavanie atd...
johanika
Peter, neviem, Ty sa mi nezdáš, že by si bol ženatý, pretože mnohé Tvoje názory na manželstvo, spolužitie...sú príliš teoretické. Ja som presvedčená o tom, že keď jeden z tejto dvojice má istý nečistý cieľ, dokáže sa pretvarovať. Tieto stretnutia v spoločnosti rodičov, iných dospelých ľudí dva, či trikrát do týždňa, nijaký defekt neodhalia. Ak mladý muž, ako napr. opisujem, má vyjadriť svoj …More
Peter, neviem, Ty sa mi nezdáš, že by si bol ženatý, pretože mnohé Tvoje názory na manželstvo, spolužitie...sú príliš teoretické. Ja som presvedčená o tom, že keď jeden z tejto dvojice má istý nečistý cieľ, dokáže sa pretvarovať. Tieto stretnutia v spoločnosti rodičov, iných dospelých ľudí dva, či trikrát do týždňa, nijaký defekt neodhalia. Ak mladý muž, ako napr. opisujem, má vyjadriť svoj vzťah k politike, náboženstvu, rodine... bude hovoriť to, čo iní chcú počuť. On sa neotvorí. A budúci svokrovci asi nebudú s ním chodiť robiť niečo stresové, aby sa ukázali jeho pravdivé reakcie.
Peter, na takýto spôsob chodenia musia byť obaja mladí pripravení.

Takže skôr mi to sedí na nazaretské chodenie - určím dvoch ľudí a hnutie pracuje na ich manželstve.
Takýmto spôsobom boli pripravovaní odmalička na manželstvo mladí "Beňovci", resp. členovia dnešného hnutia Nazaret. Pred pár rokmi som sa rozprávala s jednou so zakladajúcich vedúcich hnutia, ona hovorila, že to funguje a fungovalo tak, že existujú členovia - stavbári, ktorí postavia budúcim manželom dom, pozemkov majú dosť a potom vedenie komunity organizuje takéto chodenie dvoch ľudí. Vlastne to ani chodenie nie je, tí dvaja, či sú sebe sympatickí, alebo nie, sa musia zobrať. Potom sa musia podriadiť istým príkazom - údajne vstávať o 5:00 hod k modlitbe, vychovávať deti, nevyzdobovať sa, nepozerať TV... Spomínaná pani tento spôsob života veľmi chválila a tvrdila, že veľa kňazov pôsobiacich v Bratislave vzišlo práve z týchto rodín...
(Mne tam veľmi chýba sloboda).

Ale aj k tomu musím dodať, že tento spôsob života každému vyhovuje. Ja mám dve známe, ktoré takýto diktát Beňovcov psychicky nezniesli a ocitli sa na psychiatrii. Obom vybrali mladíkov, ktorí im boli nesympatickí. Bolo im však povedané, že je to vôľa Boha, že nesmú vzdorovať... Tam nastal psychický problém, Boha začali považovať za diktátora, ktorý prísne trestá ich svojvôľu... Ich život sa zmenil na plnenie rozkazov zo strachu pred Bohom. Boh bol pre nich iba prísny nemilosrdný kat. Bolo to veľmi smutné... a dievčatá sa už nepozviechali.
Peter(skala)
@johanika
Suhlasim s tým, že na sektu Benovcov si treba dávať pozor, resp. sa vyhnuť nie len ich spoločenstvu,ale aj ich ideologii, ktoru vniesli do partnerských vzťahov. Určite práve tú ktoru si spomenula, že vodca im určuje ktoru partnerku alebo parnera si maju zobrať.
lenže, pokial ide o članok a jeho obsah, kde sa hovorí o tom ako otec má dať suhlas na sobaš, tak to je iné... on predsa …More
@johanika
Suhlasim s tým, že na sektu Benovcov si treba dávať pozor, resp. sa vyhnuť nie len ich spoločenstvu,ale aj ich ideologii, ktoru vniesli do partnerských vzťahov. Určite práve tú ktoru si spomenula, že vodca im určuje ktoru partnerku alebo parnera si maju zobrať.

lenže, pokial ide o članok a jeho obsah, kde sa hovorí o tom ako otec má dať suhlas na sobaš, tak to je iné... on predsa nerozhoduje o tom, či jeho dcera si môže alebo nemôže vziať "pytača". Članok hovorí o tom, že muž, skôr ako sa zasnubi, tak má najprv požiadať jej otca o schvalenie a aj ked sa už nepíše ako sa má zachovať muž, ked otec nebude suhlasiť, predsa však my ako kresťania máme rozlišovať, či pokračovať a vybojovať si to partnerstvo alebo nie... ja som doplnil, že obaja musia rozlišiť, či sa naozaj k sebe hodia a tak pokračovať vo vzťahu - napriek otcovmu nesuhlasu - alebo naopak, ked niekto z nich aj mal pochybnosti, tak by sa mal poriadne zamyslieť nad tým, či azda otec mal pravdu a samozrejme diskutovať o tom. Radšej vtedy ako potom po sobaši.

pripomenulo mi to chlapikov, ktorí sa rozprávali o istej žene:
jednej z nich bol zamilovaný do nej ale nebol voči nej slobodný, lebo sa o nu priliš bál, až tak že ju nechcel nikde pušťať samotnu. Na to mu druhý vytkol tuto chybu a povedal, že jej musí dať priestor a nebáť sa ju nechať konať aj na vlastnu päsť (ako sa hovorí) a potom za nu bojovať, ked sa dostane do problemov, LEBO ono je to vo vzťahu ako na BOJI.

Zalubený sa mu vysmial, že ťahá svoju profesionalnu pracu do partnerských vzťahov.
Na to však ten tretí sa pozrel s kritickým pohladom na neho a taktiež zdôraznil: ... ale LASKA je ako BOJ. To si piš!
😲
Pointa je v tom, že zalubený človek straca zmysel pre realitu, ale zalubenosť (ružove okuliare) trvá tak do roka (podla toho ako často sa stretavaju a od okolnostiach). Potom prichadza vytrieznevenie resp.začnu spoznavať sa navzájom aj so svojimi chybami, ktoré UŽ aj chcu riešiť a nenechavať na buducnosť.

Ty si hovorila že to 2tyždnove odstupy sa ti nepozdávaju.
Aj ja ked som vytrhol z kontextu len tuto časť, tak ako prvé mi prišlo na rozum, či sa tým myslí celý rok spoznávania alebo....?

...a v kontexte som videl, že sa tým myslí len 3 mesiace od začatia sponávania.
Len tie prvé 3 mesiace by mali sa spoznávať s 2tyždnovým odstupom a vysvetlim, prečo sa mi to vidí rozumné:


Totižto oni ked sa doposial nepoznali osobne, tak sa videli len zriedkavo. Väčšinou sa ludia vidia (pred priatelstvom) len zriedka ako napr. 1x za rok, či polrok... ale akonahle si padnu do oka, začnu sa zbližovať a je prirodzene, že aj stretávať častejšie.

Lenže, práve vtedy zvyknu robiť chyby a to tým, že to začnu prehanať: zrazu sa venuju priatelke nad rámec svojho volneho času a dokonca zanedbavaju svoje povinnosti. Zaslepení vidinou krásy a dobrosrdečnosti maju dojem, že tieto chvile sa musia predlžiť a ked príde na to, že sa maju venovať svojim povinostiam ako je praca, modlitba, vzdelanie atd... tak to daju bokom, ale ak si stanovia mantineli (hlavne v tom začiatočnom spoznávaní) potom dokažu lepšie zosuladiť povinnosti so spoznávaním.

Ked prejdu 3 "skušobne" mesiace a predsa budu nadalej po sebe tužiť
, tak to znamena, že nie len si plnili povinnosti v čas a zodpovedne, ale dokonca budovali svoj vzťah s čistým svedomím a srdcom.

Pripomína mi to 3mesačnu skušobnu lehotu v praci:
1.mesiac nestačí, lebo novačik je ohurený platom. 2 mesiac nestačí, lebo ešte aj kolegovia su na neho bez kritiky a po 3 mesiaci už vidí, či sa tá práca oplatí atd...

Potom však, ked po 3 mesiacoch partneri nadalej tužia po sebe, pochopitelne že budu musieť sa aj častejšie stretavať, ALE a to je potom velmi dôležité: nemôžu to robiť za chrbtom rodičov, zvlašť ked su veriaci.

Takže nechápme tieto počiatočne mantineli ako nejaké pandemické obmedzenia, ale skôr ako skušobnu lehotu, ktorá má zistiť, či sa partneri naozaj k sebe hodia a či môžu budovať vzťah hlbšie.

Ked si hovorila o tom ako partner oklamal ženu pri spoznávaní (pred manželstvom),
tak tu si treba jednoznačne priznať a to je velmi dôležité, že tá osoba nebola natolko veriaca, ked nerozlišila klamstvo od lásky.

Toto je velmi dôležité - priznanie,
pretože bez priznania, človek nemôže očakávať, že spozná pravdu o partnerských vzťahoch. Ináč povedané: mnoho veriacich maju malu vieru, formalnu, bez živej viery a preto aj ked sa držia nejakých pravidiel-zakonov Cirkvi, predsa nakoniec podlahnu klamstvu.

Je to ako so sektami... ludia sa považuju za silno veriacich a predsa naknoniec niektorí vpadnu do sekty. Ako je to možné? Pridržiavali sa pravidiel, tužia milovať Boha i bližneho a predsa...

Jednoducho si musíme priznať, že ich viera nebola dostatočná a preto podlahli, ale priznanie si viny, predsa nie je další hriech. Práva naopak - vyznanie osloboduzuje a vytvára priestor na väčšie poznanie. Kdežto zvalovanie viny na iných - uzatvara človeka pred poznaním
Peter(skala)
"A návod naozaj funguje! Čoraz viac mladých ľudí o tom vydáva svedectvo, ktorí ho aplikovali a do roka sa zasnúbili a do druhého roku zosobášili. Mnohé z týchto párov majú teraz svoje prvé alebo druhé dieťa a majú krásne tradičné katolícke manželstvá a rodiny."
👨‍👩‍👧‍👦🏠❤️
Dalo by sa to povedať aj tak, že po 2 rokoch spoznávania sa už môžu zasnúbiť a o rok zosobášiť
Peter(skala)
"Normálny, funkčný vzťah začína na začiatku pomaly, postupne naberá tempo a má kulminujúci konečný cieľ v priebehu 2 rokov."
🤔
TU by som upresnil, že za 2 roky spoznaju na sebe dobré i zlé stránky, ale na rozhodnutie by mali mať ešte 1 rok, takže už po 3 rokoch by sa mali rozhodnuť, či ich vzťah posunú do manželstva alebo ostanu len ako priatelia (kamarati)More
"Normálny, funkčný vzťah začína na začiatku pomaly, postupne naberá tempo a má kulminujúci konečný cieľ v priebehu 2 rokov."
🤔

TU by som upresnil, že za 2 roky spoznaju na sebe dobré i zlé stránky, ale na rozhodnutie by mali mať ešte 1 rok, takže už po 3 rokoch by sa mali rozhodnuť, či ich vzťah posunú do manželstva alebo ostanu len ako priatelia (kamarati)