František mnohokrát podával ruku ako slobodomurár, bol chválený slobodomurárskymi lóžami, zúčastnil sa mnohých medzináboženských stretnutí, navštívil mnohé synagógy, mešity, chrámy falošných náboženstiev. Toto sú odpadlícke a slobodomurárske skutky. František má úctu k falošným náboženstvám a k ich tradíciám, symbolom a hodnotám. Toto je totálne kacírske a slobodomurárske. František slávil v …More
František mnohokrát podával ruku ako slobodomurár, bol chválený slobodomurárskymi lóžami, zúčastnil sa mnohých medzináboženských stretnutí, navštívil mnohé synagógy, mešity, chrámy falošných náboženstiev. Toto sú odpadlícke a slobodomurárske skutky. František má úctu k falošným náboženstvám a k ich tradíciám, symbolom a hodnotám. Toto je totálne kacírske a slobodomurárske. František slávil v roku 2012 židovskú Chanuku a zapálil židovskú menóru. Toto je antikristovské odpadlíctvo. Nebolo by prekvapením, keby bol František slobodomurárom, pretože jeho skutky a presvedčenia sú vskutku slobodomurárske.

12. novembra 2012 František viedol spomienkovú B'nai B'rith slávnosť Krištáľovej noci v Buenos Aires, ktorej sa zúčastnili predstavitelia metodistickej, luteránskej, presbyteriánskej a druhovatikánskej cirkvi, heretici rôzneho druhu.

Dôkaz, že antipápež František je slobodomurár?

Tento článok je prepis k videu nižšie: Tu je brat Michal Dimond, vaticancatholic.com. Toto je fotografia antipápeža Františka. Vidíme ho naznačovať …