Clicks378
Edward7
3

Szczepionki wykorzystujące tkankę płodową: 12 błędnych założeń

Niektóre przekonania na temat moralności szczepionek wykorzystujących tkankę płodową są błędne, ponieważ opierają się na błędnych założeniach - dlatego, niezależnie od tego, po której stronie stoisz, warto rozważyć te najbardziej powszechne.
ROZPOWSZECHNIJ PRAWDĘ: COVID-19 Fakty do wydrukowania i udostępnienia znajomym!- lifesitenews.com/covid-19/

(lifesitenews.com) 1 kwietnia 2021 r. ( Szczepionki z tkanką płodową ) - Podobnie jak w przypadku szczepionki MMR [1], szczepionki Oxford / AstraZeneca i Johnson & Johnson COVID-19 są produkowane w liniach komórkowych pochodzących z aborcji [2] - w przeciwieństwie do szczepionek Moderna i Pfizer (linie komórkowe z aborcji) użyto w testach. [3] (nie tylko, abortowane komórki są w dodatkach - Podstawą opracowania wszystkich szczepionek Covid-19 jest glikoproteina spike CoV-2, opracowana w komórkach HEK 293 dopow.)

Debata na temat moralności szczepionek na tkankę płodową często ma u podstaw trzy przekonania:
Otrzymując szczepionkę, nie współpracujemy ze złem z przeszłości;
Otrzymując szczepionkę, nie przyczyniamy się do obecnego ani przyszłego zła;
Nie ma prawie żadnego związku między szczepionką a zamordowanym dzieckiem.


Te przekonania są błędne, ponieważ opierają się na błędnych założeniach - dlatego niezależnie od tego, po której stronie stoisz, warto rozważyć te najbardziej powszechne.

1. „Wykorzystano tylko kilka dzieci”
.
Podczas gdy każda pojedyncza linia komórkowa zawiera komórki tylko jednego dziecka, wiele abortowanych dzieci jest wykorzystywanych w procesie tworzenia linii komórkowej. [4] Na przykład, pod przysięgą, naukowiec Stanley Plotkin przyznał, że tylko w jednym badaniu szczepionki wykorzystano 76 poronionych dzieci. [5] Co więcej, w przypadku linii komórkowej WI-25 wiemy, że był to 25 osobnik, z 19 dzieci. [6]
Dwa szczepy komórek używane w szczepionkach COVID noszą nazwy HEK293 i PERC6. [7] Nazwa HEK293 oznacza ludzką zarodkową nerkę z 293 eksperymentu [8] - możemy być pewni, że więcej dzieci poprzedziło ostatnie dziecko użyte dla HEK293. [9]

2. „Dzieci były w bardzo wczesnej ciąży”.
Większość dzieci, których tkanki stanowiły podstawę różnych linii komórkowych szczepionek, miało ponad 3 miesiące po aborcji. [10] Na przykład pod przysięgą naukowiec Stanley Plotkin przyznał, że wszystkie z 76 nienarodzonych dzieci biorących udział w badaniu miały 3 miesiące lub więcej. [11]
W wieku 3 miesięcy dziecko jest w pełni uformowane: „zaczęło połykać i kopać… mięśnie twarzy ćwiczą, a jej drobne rysy przybierają kształty …” [12]

3. „Zgoda została udzielona, więc używanie jest etyczne”.
Strony morderstwa nie mogą w sposób etyczny oddać ciała swojej ofiary do badań. Z tego wynika, że nie istnieje żadna sensowna zgoda. (Chociaż zaangażowane matki są często, w różnym stopniu, i jest samymi ofiarami).

4. „Dziecko było martwe w chwili pobrania tkanki”.
W przypadku badań tkanek płodu śmierć komórki sprawia, że tkanka nie nadaje się do określonego celu: tkanki i narządy muszą zostać pobrane „w ciągu 5 minut” [13, 14], a czasami ma to miejsce, gdy serce dziecka wciąż bije [15, 16] - tak było ujawnione również podczas przesłuchania w sądzie Planned Parenthood. [17, 18]
Zatem pobieranie narządów może być rodzajem tortury [19] wykraczającej poza normalną procedurę aborcji. Chociaż nie mamy ostatecznego dowodu, że zbieranie żywych owoców miało miejsce szczególnie podczas wytwarzania linii komórkowych szczepionek, ponieważ „nie jest to rzadkie zdarzenie” [20, 21, 22, 23], istnieją uzasadnione powody do niepokoju. [24]

5. „Niektórzy byli z poronień”.
„Wymogi dotyczące„ świeżości ”wielu ludzkich tkanek płodowych” [25] oznaczają, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby były one spowodowane poronieniami. [26] „Aby uzyskać komórki zarodkowe, nie można wykorzystać zarodków z poronień samoistnych…” [27]

6. „Korzystanie z martwego ciała różni się od aborcji”.
Niektórzy wyobrażają sobie, że osoby zaangażowane w tworzenie linii komórkowych nie mają nic wspólnego z samą aborcją. Jednak przed aborcją płodu, którego tkanka zostanie wykorzystana do badań, ma miejsce kilka kroków. Obejmują one uzyskanie zgody, przeprowadzenie badań genetycznych [28], wybór metody aborcji [29] i inne kroki w celu optymalnego pobrania [30] - wszystko to wpływa na postępowanie aborcjonisty, tworząc znaczną interakcję z agentem poszukującym materiału ludzkiego, który w ten sposób „ staje się w pewnym stopniu akcesorium ”[31]. Istnieje podobieństwo do; "Szawła podczas ukamienowania Szczepana" [32] - Szawełl nie rzucił kamieniem, ale jako przyzwalający obserwator nie był pozbawiony winy moralnej. [33] W przypadku ekstrakcji żywej tkanki badania są nadal bardziej bezpośrednio związane z morderstwem.

7. „Nikt teraz nie zyskuje na aborcji”.
Firmy, które opracowały linie komórkowe, nadal są nagradzane ich użyciem, w tym w szczepionkach. [34] W ten sposób bezpośrednia korzyść przypada agentom współwinnym pierwotnego morderstwa.

8. „Szczepionki nie zawierają rzeczywistych komórek dziecka”.
Szczepionki produkowane na liniach komórkowych zawierają fragmenty [35] DNA dziecka - w jednym badaniu znaleziono nawet „kompletny indywidualny genom” [36] abortowanego dziecka. Podzielone komórki, w których wyrosła szczepionka, należały do dziecka, gdy rosło.
[37, 38]

9. „Żadne dodatkowe aborcje nie są konieczne”.
Pomimo twierdzeń przeciwnych, normalne szczepy komórkowe „są w rzeczywistości„ śmiertelne ”[39], ograniczone przez„ Limit Hayflicka ”[40] obejmujący około 50 podziałów komórkowych. Ponieważ HEK293 z czasem staje się rakowy, [41] będzie wymagał wymiany - tak jak zrobiły to inne wczesne szczepy komórek. [42] Stosowanie szczepionek ostatecznie stwarza potrzebę dalszych aborcji w celu zastąpienia wyczerpujących się zapasów.

10. „Aborcje były sprzed kilkudziesięciu lat”.

Chociaż większość aborcji z powodu szczepionek miała miejsce przed latami 80-tymi [43, 44], czas nie może uczynić morderstwa moralnym. Ponadto w 2015 r. Stworzono nową chińską linię komórkową WALVAX-2 [45] i, jak już wyjaśniono, potrzeba będzie więcej linii.

11. „W rezultacie żadne inne dzieci nie cierpią”.

Podczas gdy szczepionki na tkankę płodową są powszechnie akceptowane, ogólne pobieranie płodów jest uzasadnione i niemożliwe do zakazania [46, 47, 48] - więc zamiast tego rozwinęło się, prowadząc do cierpienia wielu dzieci.

Na przykład w 1982 r. W domu byłego właściciela laboratorium w USA znaleziono pojemnik z 16 500 płodów. [49] W 2003 roku holenderska firma stojąca za HEK293 szukała aborowanych dzieci tak daleko jak Nowa Zelandia [50] i Australia. [51] Artykuły w czasopismach omawiają „gospodarkę tkanek płodowych” w Wielkiej Brytanii [52]. W 2019 r. W domu aborcjonistów znaleziono 2200 płodów [53], a zeznania sądowe pracowników Planned Parenthood [54] wykazały, że zbiory są kontynuowane na dużą skalę.

Co więcej, oba badania ankietowe [55, 56, 57] (i pewna praktyka [58]) wskazują, że rodzice chętniej wybierają aborcję, jeśli możliwe jest „wykorzystanie medyczne” płodu. Tak więc, gdyby nie było możliwości wykorzystania dzieci do celów medycznych, mniej przyszłych dzieci cierpiałoby i podlegałoby aborcji.

Gdyby choćby procent z 2-3 miliardów nominalnych [59] zwolenników życia odrzucił takie szczepionki, znalazłby się moralne alternatywy, a przemysł wykorzystania ciał dzieci [60] mógłby się skończyć, a nastąpiłby „etyczny, moralny i biblijna” (alternatywa).

12. „Większe dobro przeważa nad szkodami ”.
Aby zgodzić się na zło, wobec niewinnej ofiary, w imię wspólnego błogosławieństwa, wkracza się w ciemne wody - wszystkie historyczne ofiary z dzieci są oparte na tej przesłance. „Można jednak argumentować, że w przeciwnym razie te części ciała dziecka zostałyby zmarnowane, wyrzucone. Ale to nie tylko usprawiedliwia aborcję, ale jest to czysty utylitaryzm, który mówi całkiem dobrze, że wszystko jest uzasadnione, o ile koniec jest (potencjalnie) dobry. W dobrej medycynie cel nie uświęca środków ”[61].

Wniosek
Z perspektywy chrześcijańskiej i żydowskiej , Bóg Starego i Nowego Testamentu wyróżnia się tym, że nie prosi o śmierć pierworodnych ludzi, aby inni mogli żyć. Szczepionki z tkanką płodową mogą mieć moralne piętno, daleko wykraczające poza ofiarowanie ich ciał bożkom. - Proces opracowywania szczepionek COVID przypomina „to, co robili Aztekowie”.

więcej, przypisy - lifesitenews.com/…/vaccines-using-fetal-tissue-12-faulty-assumptions

Szczepionkowy kanibalizm. Wszystkie szczepionki C-19 z zamordowanych dzieci

Każda szczepionka RNA z glikoproteiną SARS-Cov2 spike, jest szczepionk…
One more comment from Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen
„Dziecko było martwe w chwili pobrania tkanki”.

W przypadku badań tkanek płodu śmierć komórki sprawia, że tkanka nie nadaje się do określonego celu: tkanki i narządy muszą zostać pobrane „w ciągu 5 minut” [13, 14], a czasami ma to miejsce, gdy serce dziecka wciąż bije [15, 16] - tak było ujawnione również podczas przesłuchania w sądzie Planned Parenthood. [17, 18]

Zatem pobieranie narządów …More
„Dziecko było martwe w chwili pobrania tkanki”.

W przypadku badań tkanek płodu śmierć komórki sprawia, że tkanka nie nadaje się do określonego celu: tkanki i narządy muszą zostać pobrane „w ciągu 5 minut” [13, 14], a czasami ma to miejsce, gdy serce dziecka wciąż bije [15, 16] - tak było ujawnione również podczas przesłuchania w sądzie Planned Parenthood. [17, 18]

Zatem pobieranie narządów może być rodzajem tortury [19] wykraczającej poza normalną procedurę aborcji. Chociaż nie mamy ostatecznego dowodu, że zbieranie żywych owoców miało miejsce szczególnie podczas wytwarzania linii komórkowych szczepionek, ponieważ „nie jest to rzadkie zdarzenie” [20, 21, 22, 23], istnieją uzasadnione powody do niepokoju. [24]