Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks44
vi.news

Tổng Giám mục cử hành Phụng vụ trước năm 1960

Khi còn ở Rome, Tổng giám mục Portland Alexander Sample, Hoa Kỳ, đã tổ chức Lễ Candlemas trong Hội huynh đệ St Peter bằng cách sử dụng các nghi thức tiền 1960.

Phụng vụ này đã bị bãi bỏ bởi Pius XII (+1958). Peter Kwasniewski chỉ trên phương tiện truyền thông xã hội (ngày 6 tháng 2) tới màu tím của lễ phục phụng vụ và những chiếc áo xếp đã bị Pius XII loại bỏ.

Sample gần đây đã thể hiện mình là người theo chủ nghĩa Francis hăng hái (tiếng Anh).

#newsLtrqyyfrbx