W imię Boga? Rząd zakazuje Komunii na mszach

Miasto i hrabstwo Knox (Tennessee) wydały wytyczne dotyczące ponownego otwarcia w dniu 1 maja po kryzysie związanym z koronawirusem. Zawierają one część dotyczącą miejsc kultu. Wytyczne zezwalają …
przeciwherezjom
"Kościół tak długo pogrywał sobie ze Świętą Komunią, że ten rządowy zakaz może bardziej zapobiegać świętokradztwu niż łasce." - wiem, co macie na myśli tak to komentując, jednak proszę i przypominam, żaden z Papieży posoborowia (jak to pogardliwie ich nazywacie) nie zgodził się na niszczycielskie deprawacje Komunii św. Ani na postawę stojącą, ani na Komunię na rękę, ani na świeckich szafarzy, …More
"Kościół tak długo pogrywał sobie ze Świętą Komunią, że ten rządowy zakaz może bardziej zapobiegać świętokradztwu niż łasce." - wiem, co macie na myśli tak to komentując, jednak proszę i przypominam, żaden z Papieży posoborowia (jak to pogardliwie ich nazywacie) nie zgodził się na niszczycielskie deprawacje Komunii św. Ani na postawę stojącą, ani na Komunię na rękę, ani na świeckich szafarzy, ani.... - no właściwie to wiecie o tym wszystkim. Winny jest nie Kościół, czy Papieże - winni są masoni w szeregach hierarchii kościelnej a teraz nawet na Tronie Piotrowym i wierni którzy dali im się zwieść.
wacula25wp.pl
A przecież wielu duchownych w swej pysze niewiedzy czyni to w Polsce .A przecież wielu wiernych KK także wyciągają swe dłonie po Eucharystię.A pycha i oziębłość niektórych duchownych jest wyższa od ew.św. postępują jak kapłani żydowscy a którzy to są przecież wrogami CHRYSTUSA -BOGA zapiekłymi do dziś.