dyk
Návrh:

Vyvesiť tuto rezolúciu na dvere vsetkých kostolov a farských úradov a kláštorov.

DOSTALA SA K VÁM REZOLÚCIA PARLAMENTNÉHO ZHROMAŽDENIA RADY EURÓPY K VAKCINÁCIÁM ? ŽE NIE ?

"Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations"
Assembly debate on 27 January 2021

Táto pasáž veru stojí za zmienku :

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej zaočkovanosti:

7.3.1 zabezp…More
Návrh:

Vyvesiť tuto rezolúciu na dvere vsetkých kostolov a farských úradov a kláštorov.

DOSTALA SA K VÁM REZOLÚCIA PARLAMENTNÉHO ZHROMAŽDENIA RADY EURÓPY K VAKCINÁCIÁM ? ŽE NIE ?

"Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations"
Assembly debate on 27 January 2021

Táto pasáž veru stojí za zmienku :

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej zaočkovanosti:

7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny, alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

7.3.3 prijať včasné účinné opatrenia na potlačenie dezinformácií a váhania ohľadom vakcín Covid-19;

7.3.4 šíriť transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín prostredníctvom spolupráce s platformami sociálnych médií a ich regulácie s cieľom zabrániť šíreniu dezinformácií;

7.3.5 transparentne komunikovať o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a zverejňovať ich pre parlamentnú a verejnú kontrolu;

7.3.6 spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a / alebo inými miestnymi snahami osloviť marginalizované skupiny;

7.3.7 spolupracovať s miestnymi komunitami na vývoji a implementácii stratégií na podporu zaočkovanosti;

Prečo mám dojem, že sa táto rezolúcia do povedomia širokej verejnosti na Slovensku nedostala ?

pace.coe.int/en/files/29004/html
jožinko božinko
Ano, to byli ještě časy, kdy na farách byli ještě katolíci a modernisti se začali opeřovat.