01:08:00
Clicks296
MementoMori+++
3
O użyteczności prawdziwej ekologii w życiu narodu i państwa w perspektywie nauki katolickiego chrz.
MementoMori+++
" Proszę zauważyć że ta natura świata zwierząt i roślin, że są z natury przeznaczone dla dobra ludzi. To jest teza kardynalna. Czyli że cały świat zwierząt i roślin jest światem przedmiotowym a tylko człowiek jest osobą czyli podmiotem. A zatem proszę zobaczyć, że w sposób rozumny, zgodny z prawem naturalnym człowiek ma prawo hodować różne gatunki zwierząt zachowując wszelkie ramy bezpieczeństwa.…More
" Proszę zauważyć że ta natura świata zwierząt i roślin, że są z natury przeznaczone dla dobra ludzi. To jest teza kardynalna. Czyli że cały świat zwierząt i roślin jest światem przedmiotowym a tylko człowiek jest osobą czyli podmiotem. A zatem proszę zobaczyć, że w sposób rozumny, zgodny z prawem naturalnym człowiek ma prawo hodować różne gatunki zwierząt zachowując wszelkie ramy bezpieczeństwa. Dlatego też drodzy Państwo ja osobiście uważam że ingerencja państw w to czy takie gatunki można hodować czy nie, jest z pozycji prawa naturalnego nie uprawniona. Dlaczego ? Dlatego że sam Bóg przekazał to prawo, czyli innymi słowy jest to prawo naturalne. To czy człowiek będzie hodował takie zwierzęta czy inne, nie wynika ani z prawa stanowionego w państwie, ani z prawa stanowionego w Kościele, lecz z prawa naturalnego. A prawo naturalne daruje człowiekowi sam Bóg.

Zauważcie kochani teraz tendencję właściwie globalną, żeby strefę żywności dla człowieka wytwarzać sztucznie produkować. Coraz bardziej produkcja żywności odcina się od jej naturalnych podłoży, którymi są realnie istniejące zwierzęta, realnie istniejące rośliny,zioła, zboża i tak dalej. Do czego to drodzy Państwo prowadzi ? Najpierw prowadzi to do sztucznego odżywiania ludzkiego organizmu. A co to znaczy sztuczne odżywianie organizmu ? Ono jest tylko na krótką metę dlaczego ? Dlatego że umysł ludzki nie jest w stanie posiadać tej wiedzy o zapotrzebowaniach naszego organizmu, które posiada umysł Boski. To że Pan Bóg stworzył różne białka zwierzęce, roślinne to dlatego że organizm ludzki pracując, działając zużywa energie i potrzebuje jej dopływu, że my potrzebujemy naturalnego białka, żeby nasz organizm był stabilny. A teraz te tendencje idą tak dalece drodzy Państwo żeby odcinać człowieka od naturalnych źródeł żywności, żeby człowieka odżywiać w sposób naturalny. A co to znaczy w sposób naturalny? Tymi dobrami które dał nam Bóg, bo przyroda jest darem Boga.

A co to oznacza odżywiać człowieka sztucznie? To odżywiać człowieka produktami które wymyślił sam człowiek. A wiemy że skoro sam człowiek nie zna tajemnicy swojego życia do końca, to nie będzie też w stanie wyprodukować takiej żywności w fabryce, która by mogła zastąpić naturalne potrawy. A z drugiej strony drodzy Państwo, czy to nie jest koszmar i jakiś obłęd ludzkiego rozumu, że skoro Pan Bóg nam dał pokarm na, dla odżywiania się, a my chcemy sobie wytworzyć sztucznie. Przecież cała sztuka kulinarna polega na tym i to się przekłada na stabilność naszych organizmów w sensie zdrowia medycznego, że po prostu my korzystamy z darów Bożych i najstabilniej utrzymujemy nasze organizmy w istnieniu, żeby były sprawne, dynamiczne. I dlatego też widzimy drodzy Państwo, że co się kryje za tym zamachem na realny świat zwierząt czy zbóż.

Nie wiem czy wiecie że ludzie którzy są dobrze poinformowani dostrzegli dzisiaj fakt, że niektóre środowiska chcą wszystkie banki nasiennictwa w rodzimych krajach i narodach, że chcą przejmować wszystkie banki nasiennictwa, czyli mieć do dyspozycji, przejąć kontrolę nad strukturą bytową nasion zbóż, ziół i innych stworzeń. Dlatego też widzimy że, po prostu trzeba nam być wrażliwymi i wiedzieć do czego mamy prawo a do czego nie. Tak samo obuwie wykonać sobie ze zwierząt. Człowiek ma naturalne prawo do tego, czy kożuch, czy buty czy odzienie jakiegokolwiek typu, my mamy drodzy Państwo prawo natury, które zezwala na takie akty. W związku z tym nie musimy się pytać państwa ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej , i tak powinno być w prawym państwie, że po prostu to do czego jesteśmy przygotowani aby hodować, żeby po prostu tym się zajmować.

Podobnie jest drodzy Państwo z problematyką eksperymentów medycznych, co teraz też jest dla nas, dla naszej debaty bardzo ważne. Nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, że niektórzy powiedzieli, że na świecie zwierząt nie wolno dokonywać eksperymentów medycznych, i w związku z tym przerzucono gigantyczny eksperyment medyczny ostatnich miesięcy na ludzkość. W moim osobistym przekonaniu, ta kwestia dokonuje się na co dzień w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie. I tutaj drodzy Państwo powiem, że z pozycji prawa naturalnego, nikt nie ma do tego uprawnienia. Nawet Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zezwala na takie procedury. "
CUDOWNY MEDALIK
STAN ZDROWIA MOJEGO BRATA POGORSZYŁ SIĘ! 😭PRZENIESIONY ZOSTAŁ NA OIOM! 😭 WPROWADZILI GO W STAN ŚPIĄCZKI FARMAKOLOGICZNEJ I PODŁĄCZYLI POD RESPIRATOR! 😭 BŁAGAM O MODLITWĘ! 🙏 🙏 🙏
MementoMori+++
🙏 🙏 🙏