Clicks1.8K
Davidek
2
SHEMA YISRAEL by Micha'el Ben David
czciciel
Przepiękny utwór i wspaniałe wykonanie Naszych Starszych Braci w Wierze.
Tego cze go nam brak to szczere obcowanie z Bogiem ,brak pokory wobec Najwyższego i tej wspaniałej nadziei życia wiecznego w obecności Ojca którego nam nigdy nie zabraknie...
Deon
Piękne !!!

Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad
Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad

Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Adonai Elohenu, Elohenu Ehad.

Będziesz kochać Pana całym swoim sercem,
Całym swym umysłem, całą swoją mocą.

W zwoju księgi o mnie napisano,
Że mam Panie pełnić Twoją wolę
Boże mój tego właśnie pragnę,
Twego prawa w głębi mego serca.

Adonai Elohenu…More
Piękne !!!

Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad
Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad

Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Adonai Elohenu, Elohenu Ehad.

Będziesz kochać Pana całym swoim sercem,
Całym swym umysłem, całą swoją mocą.

W zwoju księgi o mnie napisano,
Że mam Panie pełnić Twoją wolę
Boże mój tego właśnie pragnę,
Twego prawa w głębi mego serca.

Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Adonai Elohenu, Elohenu Ehad.

Będziesz kochać Pana całym swoim sercem,
Całym swym umysłem, całą swoją mocą.

W zwoju księgi o mnie napisano,
Że mam Panie pełnić Twoją wolę
Boże mój tego właśnie pragnę,
Twego prawa w głębi mego serca.

Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Adonai Elohenu, Elohenu Ehad.

Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad