Clicks819
henryk33
1
Rozmowy-polskiej-wizjonerki-M.Kordas-z-Panem-Jezusem-2009-2012 Zasady ładu społecznego chrześcijan 12 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i …More
Rozmowy-polskiej-wizjonerki-M.Kordas-z-Panem-Jezusem-2009-2012

Zasady ładu społecznego chrześcijan
12 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. 13 Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! 14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! 15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! 16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
henryk33
zapomniałem dopisać : Opublikowany 03.12.2012

Rozmowy polskiej wizjonerki Mieczysławy Kordas z Panem Jezusem.
Wybrane fragmenty zostały opracowane na podstawie 4 lat przez Adama Majewskiego.
Na życzenie A.M WicherJCH dopracował poprawił i stworzył film.
Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich.

Kategoria

Edukacja

Licencja

Standardowa licencja : www.youtube.com/watchMore
zapomniałem dopisać : Opublikowany 03.12.2012

Rozmowy polskiej wizjonerki Mieczysławy Kordas z Panem Jezusem.
Wybrane fragmenty zostały opracowane na podstawie 4 lat przez Adama Majewskiego.
Na życzenie A.M WicherJCH dopracował poprawił i stworzył film.
Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich.

Kategoria

Edukacja

Licencja

Standardowa licencja : www.youtube.com/watch