16:54
misiefilmom
1636
Václav Kocian: Život v radosti. Ponúkame Vám záznam z prednášky Václava Kociana, ktorá odznela na Katolíckej Charizmatickej konferencii v auguste 2014 v Trnave. Otec Kocian nás veľmi vyzýva k tomu, …More
Václav Kocian: Život v radosti.

Ponúkame Vám záznam z prednášky Václava Kociana, ktorá odznela na Katolíckej Charizmatickej konferencii v auguste 2014 v Trnave.
Otec Kocian nás veľmi vyzýva k tomu, aby sme žili v radosti z Boha. To nám prinesie nielen ovocie Ducha, ale i zdravie fyzické, psychické i duchovné.
Peter(skala)
👍 👏