apredsasatoci
Benedikt XVI. nás povzbudzuje veľmi aktuálnymi slovami: „Druhý najväčší strach, ktorý má človek, je strach pred ktorým neutečie pomocou žiadnej vedy – je to strach človeka pred sebou samým. Je istotou, ktorú nám dáva Boh, že v tajomstvách ľudských dejín už prežiarilo pravé svetlo, ktoré vyhralo nad všetkými zdanlivými víťazstvami zla vo svete… a toto sa už nikdy nezmení.“
Peter(skala)
Izolacia pokračuje, Zlý potrebuje, aby se tento virus nezastavil, aby sa ľudstvo ponorilo do zufalstva, aby tak prevzal kontrolu nad všetkým, čo existuje.