Clicks846
Relikviář sv. Maura, žáka sv. Benedikta opraven a uchováván v ČR. To není náhoda, ale Boží milost daná naší vlasti, jak by řekl jediný císař českého původu Karel IV. ČT 30.5.2021.
Public domain
didimos
Jojo, je to sranda..ale chápejte...ti politici jsou jen krizoví herci, postavení načas na podium, a za nimi je skryta pravá moc!! Oni aby se udrželi na tom podiu ( v korytech..) tak budou zpívat písně o Boží přírodě, pravdě spravedlnosti...budou prostě brzo volby... 😇 😍
U.S.C.A.E.
V Rusku, na Ukrajine a v iných slovanských krajinách je veľa chrámov zasvätených sv. Mikulášovi; medzi najstaršie patrí Chrám sv. Mikuláša v Ľvove z konca 13. stor. V Gréckokatolíckom obrade je svätý biskup a divotvorca Mikuláš veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v základnom rade ikonostasu celkom vľavo (na sever). Okrem základného sviatku, ktorý slávime 6. decembra, a vtedy je aj …More
V Rusku, na Ukrajine a v iných slovanských krajinách je veľa chrámov zasvätených sv. Mikulášovi; medzi najstaršie patrí Chrám sv. Mikuláša v Ľvove z konca 13. stor. V Gréckokatolíckom obrade je svätý biskup a divotvorca Mikuláš veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v základnom rade ikonostasu celkom vľavo (na sever). Okrem základného sviatku, ktorý slávime 6. decembra, a vtedy je aj známe obdarovanie detí darčekmi, je v kalendári uvedený aj sviatok prenesenia jeho ostatkov do Bari 9. mája. V Taliansku patrí medzi veľmi obľúbených svätých, v Rusku má veľmi veľkú úctu, čo sa prejavilo aj pri príchode sv. ostatkov biskupa sv.Mikuláša do viacerých ruských miest, kde prišli státisíce veriacich. V Grécku ho uctievajú ako ochrancu námorníkov.

farnostdavidov.org/sv-mikulas/

mnohí ani nevedia ako ich toto spája s KC 😊 to je v pravoslávnom svete unikát ten sviatok deviateho mája, rusi ho totiž tiež slávia a ten sviatok sa ustanovil na popud Pápeža Urbana II
Dr. Solfernus GTV
Specielně pro Vás o socialismu a křesťanství 😉 Kresťansko-socialistické hnutie | Facebook
Stylita
Absolvent marxismu leninismu socialista Zaorálek mluví o nebi. Už to je malý zázrak. 😊
Martina Bohumila Lutherová
Třeba konečně začne jako křesťan mluvit
ve Svatém Duchu ne v zatuchlém starověku-
s latinou a mocí meče řkc.
U.S.C.A.E.
lekári a právnici sa vyučujú v latinskom jazyku a zo zjavného dôvodu pojmy v mŕtvom jazyku majú pevný až by som povedal nehybný význam
U.S.C.A.E.
socialista a kresťan to sú pojmy vzájomne sa vylučujúce človek môže byť iba jedno z toho ale možnože sa obráti Boh má rôzne cesty pre Milosť
Stylita shares this
846
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
U.S.C.A.E.
o protestantizme tam nie je nič 😊
U.S.C.A.E.
Akonáhle muž prišiel do styku s Elizeovýmii kosťami, ožil a postavil sa na nohy (2 Kráľ 13, 21)

Ľudia dokonca odnášali k chorým šatky a zástery, ktorých sa (Peter) dotkol, a zlí duchovia ich opúšťali (Sk 19, 12).
U.S.C.A.E.
Učiteľ Cirkvi a stĺp viery svätý Bazil Veľký hovorí: Ten, kto sa dotýka kostí mučeníka, ten aj prijíma z tej moci milosti, ktorá prebýva v tele mučeníka. História prvotnej kresťanskej Cirkvi ale aj naša doba nám pripomínajú, že ostatky svätých boli vždy spomínané a medzi veriacimi hlbokou zbožnosťou uctievané, najmä rozličné ostatky svätých mučeníkov a veľkých askétov (tzv. ctihodných), ktoré …More
Učiteľ Cirkvi a stĺp viery svätý Bazil Veľký hovorí: Ten, kto sa dotýka kostí mučeníka, ten aj prijíma z tej moci milosti, ktorá prebýva v tele mučeníka. História prvotnej kresťanskej Cirkvi ale aj naša doba nám pripomínajú, že ostatky svätých boli vždy spomínané a medzi veriacimi hlbokou zbožnosťou uctievané, najmä rozličné ostatky svätých mučeníkov a veľkých askétov (tzv. ctihodných), ktoré sa zachovali napríklad len v podobe kostí a dokonca aj len prachu a popola.
Martina Bohumila Lutherová
Mike ty se stále kolem mne točíš jako klubko zmijí.
Na mě však nedosáhneš ani mě tvoje , pisipisi
nemohou uštknout. Moje krev je čistá - Krev Božích
dětí - ta se nesmísi s hadí krví.
U.S.C.A.E.
to ja nie kvôli vám ale neukotvených predsa len môžete zvádzať aj keď vám ani to moc nejde jedného ste namotali ale ten už bol nalomený a zjavne a nechcem aby ste ďalšieho ináč dohnalovcom uznávam že preložili aj text príhovoru kde sa hovorí o napiklení hladomoru stalinom ako o príklade veľkého zla
Martina Bohumila Lutherová
Během chvíle, kdy něco ze Světla pronesu,
okamžitě nastoupíš s klubkem hadů
abys Světlo matným sklem a hadím jazykem
zeslaboval.
Martina Bohumila Lutherová
Toto je křesťanství, za které byl ukřižován
Kristus Ježíš, není to výsměch všemu svatému?
Martina Bohumila Lutherová
😊
Prosím zachovejte klid. Vše běží podle plánu. Elity, zednářské lóže a NWO jsou minulostí. To nejlepší nyní přijde. Slova v.v. putina.
tadesco.org/…stena-31-q5-2q21-pravda-recena-v-televizi-booooom/