Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Peter(skala)
1111.9K

´Formulár o výnimke z očkovania z náboženských dôvodov´ - ľudia majú konať podľa svedomia

'Sme presvedčení, že vláda by nemala zasahovať po lekárskej stránke u jednotlivcov, ani u skupiny ľudí.´

Katolícki biskupi z Colorada vydali formulár pre katolíkov s výnimkou z náboženských dôvodov, týkajúcej sa pokusných injekcií proti Covid-19. V rámci neho uvádzajú, že "pokračujú v podporovaní výnimiek z náboženských dôvodov v prípade nariadenia akejkoľvek vakcinácie". Na začiatku listu z 5. augusta, ktorý podpísali abp. Denveru Samuel Aquila, spolu s biskupmi Stephenom Bergom z Puebla, Jamesom Golkom z Colorado Springs a pomocným biskupom Jorge Rodriguezom z Denveru, zopakovala cirkevná hierarchia Colorada svoje predchádzajúce vyjadrenie, že "použitie vakcíny proti Covid-19 je morálne akceptovateľné za určitých okolností." Biskupi však dodávajú, že v každom prípade si uvedomujú a "chápu, keď sa mnoho ľudí rozhodne nedať sa zaočkovať na základe odôvodneného presvedčenia".

Tento list vyšiel hneď potom, čo starosta Denveru Michael Hancock 2. augusta vyhlásil, že "všetci mestskí zamestnanci", spolu so "zamestnancami v súkromnom sektore vo vysoko rizikových oblastiach" sa budú musieť povinne zaočkovať do 30. septembra. Nariadenie sa týka 10.000 osôb a prichádza aj napriek tomu, že Hancock pripustil, že už viac ako 70% dotknutých je zaočkovaných. Toto nariadenie garantuje priestor pre tých, čo si uplatňujú výnimku z očkovania či už z lekárskych alebo náboženských dôvodov. "Zamestnávatelia zmysluplne prispôsobia výkon práce pre personál, ktorý sa zo spomínaných dôvodov nezaočkuje." Biskupi toto posledné vyjadrenie uvítali, no zároveň upozornili ľudí, aby "zostali bdelí a ostražití ak by na nich akákoľvek byrokracia tlačila v oblasti ich svedomia".

"V otázkach vakcín proti Covid-19 sme presvedčení, že vláda by nemala zasahovať po lekárskej stránke u jednotlivcov, ani u skupiny ľudí", píšu duchovní, odvolávajúc sa na veľa "porušovaní ľudských práv a stratu úcty k Bohom danej dôstojnosti každého človeka", čo takmer vždy historicky sprevádza nariadenia, ignorujúce slobodu svedomia. List ďalej poskytuje krátky sumár o morálnych radách, súvisiacich s injekciami proti Covid-19, ´poškvrnených´ potratmi, ktorý podľa biskupov môže viesť katolíkov k posúdeniu, "či je z rôznych dôvodov správne alebo nesprávne dať sa zaočkovať určitými vakcínami a že neexistuje cirkevný zákon alebo nariadenie, ktoré by určovalo katolíkom ako povinnosť prijať vakcínu - vrátane tej proti Covid-19. Popisujúc injekciu proti Covid-19 ako "hlboko osobnú záležitosť" biskupi vyzývajú katolíkov, aby "konali podľa svedomia a dodávajú, že ak sa rozhodnú nedať sa zaočkovať, nemal by ich za to nikto penalizovať.

Formulár o výnimke z náboženských dôvodov

Na dôkaz o tom, že svoje vyhlásenie myslia vážne, pripravili biskupi formulár, ktorí môžu dať katolíci, ktorí si chcú uplatniť výnimku z náboženských dôvodov, podpísať svojmu farárovi. Formulár je v podstate vysvetlením, ako "môže učenie Katolíckej cirkvi viesť jednotlivých katolíkov ... k odmietnutiu určitej vakcíny a ako môžu odmietnuť medicínsku intervenciu, vrátane očkovania, ak sa to nezhoduje s ich svedomím". Biskupi sa vo svojej výzve odvolali na nedávne dokumenty a vyhlásenia Vatikánu, Pápežskej akadémie pre život, Konferencie katolíckych biskupov USA a na moderný katechizmus a pripomínajú, že očkovanie samé o sebe musí byť dobrovoľné. Poukázali ďalej na "morálnu povinnosť odmietnuť medicínske produkty, vrátane určitých vakcín, ktoré sa vyrábajú pomocou ľudských buniek, získaných potratom" Odvolávaním sa na morálne argumenty v nedávnych dokumentoch biskupi dodávajú, že "takéto vakcíny je dovolené použiť iba v prípade špecifických podmienok - ak neexistuje žiadna iná dostupná alternatíva a zámerom je záchrana života". Aj napriek tomuto však ponechávajú biskupi morálne rozhodnutie na každom jednotlivcovi, ktorý si zhodnotí, "či výhody medicínskej intervencie vyvážia nežiadúce vedľajšie účinky a majú sa rešpektovať pokiaľ neprotirečia záväznej morálnej náuke Cirkvi."

Biskupi Colorada ešte predtým vydali dva listy o očkovaní proti Covid-19, v ktorom deklarujú, že "niektoré injekcie sú morálne akceptovateľné na základe špecifických podmienok. Aj arcibiskup Aquila sa dal v januári zaočkovať látkou Moderna, pri výrobe ktorej sa používajú odvodené bunkové línie potratených plodov. Ak však majú ľudia "vážne morálne zábrany alebo zdravotné problémy", nemali by byť nútení zaočkovať sa a mala by sa rešpektovať ich sloboda, ako im to zaručuje aj Ústava, keďže Prvý dodatok "požaduje prispôsobenie sa štátu jedincom, ktorí odmietajú vakcínu na základe náboženských dôvodov".

Markantný rozdiel medzi arcidiecézou New York a Vatikánom

List od Coloradských biskupov nadšene prijali katolíci na sociálnych médiách. Hlavný vydavateľ Crisis Magazine Eric Sammons označil list za "vynikajúci" a za "príklad jasného a odvážneho myslenia našich biskupov. Sláva im!"

Aj biskup Tyleru Joseph Strickland vyjadril na twitteri podporu svojim bratom v duchovnej službe: Ďakujem biskupom Colorada, že obhajujú slobodu svedomia. Som s vami."

List týchto biskupov a spomínaný formulár na udelenie výnimky z náboženských dôvodov príkro kontrastujú s prístupom arcidiecézy New York, v ktorej všetci kňazi dostali inštrukcie v tom zmysle, že majú odmietnuť podpisovať formuláre katolíkom, ktorí odmietajú očkovanie vakcínou proti Covid-19, vytvorenej z bunkových línií potratov.

Odvolávajúc sa na výroky pápeža Františka, ako aj kard. Timothy Dolana, kancelár John P. Cahill, laik, napísal kňazom, administrátotom a cirkevným vikárom: "Kňaz nemá žiadny dôvod vydať výnimku z náboženských dôvodov ohľadne očkovania." A zachádza až tak ďaleko, že tvrdí, že "kňaz by tak konal v rozpore s nariadeniami pápeža", ktorý svojho času hovoril o morálnej povinnosti dať sa zaočkovať. V januárovom TV interview pápež František povedal: "Som presvedčený, že po etickej stránke by sa mal dať zaočkovať každý a to preto, lebo sa to netýka iba jeho života, ale aj života tých druhých.." Pápež už je zaočkovaný a poskytol audienčnú sieň Pavla VI ako očkovacie centrum Vatikánu. Niektorí odborníci prišli k opačnému záveru - pre túto pandémiu, ktorá je už účinne "prekonaná, netreba vakcínu vôbec. Niekoľko tisíc lekárov v Belgicku tvrdí, že ak "95% ľudí prekonalo Covid-19 prakticky bez príznakov, riziko použitia netestovaných vakcín je veľmi veľké a nezodpovedné."

Vo vyhlásení z decembra 2020 biskup Athanasius Schneider, spolu s kard. Janisom Pujatsom, biskupom Stricklandom a abp. Tomashom Peta a Janom Pawelom Lengom uverejnili veľmi silný morálny argument proti vakcinácii. Vyjadrili pevné presvedčenie, že "žiadne použitie vakcíny, ´poškvrnenej´ nevýslovným zločinom potratu nemôže byť akceptovateľné ani jedným katolíkom za žiadnych okolností." Preláti poukazujú na protirečenie medzi katolíckou doktrínou, ktorá učí, že potrat je "obrovským a ťažkým morálnym zlom, ktoré volá do neba o pomstu" a všeobecne prijatým názorom, že s potratom prepojená vakcína je povolená vo ´výnimočných nevyhnutných prípadoch". "Argument, že taká vakcína je morálne prípustná, ak nejestvuje iná alternatíva, je sám o sebe protirečivý a katolíci ju nemôžu akceptovať", dodáva sa v závere listu.
dyk
Liberálna spoločnosť kašle na svedomie. Pre nich to nič neznamená.
ľubica
ale ale dyk, čo to za poznámka? KBS liberálma spoločnosť? knazi a zasvatení ktorí su sami očkovaní a ich homilie su o očkovani su liberali? to je teda posun!
Vdaka Bohu. Alebo že by ste sa zasa pomýlil???? ved ste to ani nečítal, ten formulár predsa vydali kvoli farárkom požadujucim kovid pas..... 🤮 🤮 🤮
Dori-2000 shares this
1784
ľubica
Samson1
Samson1
ČR jako spol. sro zaregistrovaná v Anglii. Ministersvo vnitra má svého vlastníka, policie a soudy též. Ehmmm Asi nás Havel prodal i s chlupama.
Libor Halik
Okolo r.367 n.l. sv. Atanázius prišiel so zoznamom 73 kníh pre Bibliu, o ktorých sa domnieval, že boli božsky inšpirované. L: Sv. Atanázius byl jistý čas posledním pravověrným biskupem. Ostatní biskupi, včetně papeže, zčásti či plně propadli bludu Aria o nebožství Ježíše Krista, aby se zalíbili byzantskému císaři. Podobně dnes s Pačamamou a s ďábelským Covid očkováním. V januárovom TV …More
Okolo r.367 n.l. sv. Atanázius prišiel so zoznamom 73 kníh pre Bibliu, o ktorých sa domnieval, že boli božsky inšpirované. L: Sv. Atanázius byl jistý čas posledním pravověrným biskupem. Ostatní biskupi, včetně papeže, zčásti či plně propadli bludu Aria o nebožství Ježíše Krista, aby se zalíbili byzantskému císaři. Podobně dnes s Pačamamou a s ďábelským Covid očkováním. V januárovom TV interview pápež František povedal: "Som presvedčený, že po etickej stránke by sa mal dať zaočkovať každý a to preto, lebo sa to netýka iba jeho života, ale aj života tých druhých.." Pápež už je zaočkovaný a poskytol audienčnú sieň Pavla VI ako očkovacie centrum Vatikánu.
ľubica
ľubica
Biskupi z Colorada pripravili formulár, ktorí môžu dať katolíci, ktorí si chcú uplatniť výnimku z náboženských dôvodov, podpísať svojmu farárovi. Formulár je v podstate vysvetlením, ako "môže učenie Katolíckej cirkvi viesť jednotlivých katolíkov ... k odmietnutiu určitej vakcíny a ako môžu odmietnuť medicínsku intervenciu, vrátane očkovania, ak sa to nezhoduje s ich svedomím".
---------…
More
Biskupi z Colorada pripravili formulár, ktorí môžu dať katolíci, ktorí si chcú uplatniť výnimku z náboženských dôvodov, podpísať svojmu farárovi. Formulár je v podstate vysvetlením, ako "môže učenie Katolíckej cirkvi viesť jednotlivých katolíkov ... k odmietnutiu určitej vakcíny a ako môžu odmietnuť medicínsku intervenciu, vrátane očkovania, ak sa to nezhoduje s ich svedomím".
-----------------------

😍 😍 😍 😍 😍Pomožme kňazom modlitbou a pôstom, aby nepodľahli zosilenému tlaku vakcinácie
Zuz S
Zrejme by malo zmysel ten formular prelozit / adaptovat a podpisat aspon niekolkymi knazmi (biskupmi) u nas. Samozrejme, nemozno cakat, ze sa k tomu postavi rovnym sposobom napr Zvolensky, Bober a podobni... Su farnosti, kde ma zmysel poziadat o podpisanie miestneho knaza a potom, su ine, vieme...
Mozno by to mohlo cele fungovat viac plosne. Podobne, ako na jesen 2020 sa mnohi lekari nestotoznovali …More
Zrejme by malo zmysel ten formular prelozit / adaptovat a podpisat aspon niekolkymi knazmi (biskupmi) u nas. Samozrejme, nemozno cakat, ze sa k tomu postavi rovnym sposobom napr Zvolensky, Bober a podobni... Su farnosti, kde ma zmysel poziadat o podpisanie miestneho knaza a potom, su ine, vieme...
Mozno by to mohlo cele fungovat viac plosne. Podobne, ako na jesen 2020 sa mnohi lekari nestotoznovali s "testovanim" a boli ochotni dat na vyziadanie uz vopred pripravene tlacivo o kontraindikacii.
Peter(skala)
ano, to by bolo dobré a dať k dispozici knazom
ľubica
idem ten formulár nahodiť anglicky a španielsky