Clicks24
vi.news

Benedict To Sarah: "Văn bản có thể được xuất bản theo mẫu mà bạn có thể dự đoán"

Hồng Y Robert Sarah đã bác bỏ các "cuộc tấn công" và các "hành vi phỉ báng" nói rằng cựu Benedict XVI "chưa từng" đồng tác giả cuốn sách chung của họ về đời sống độc thân.

Sarah đã xuất bản ba lá thư có chữ ký của Benedict XVI (Twitter: Bản ghi).

Trong lá thư đầu tiên vào ngày 20 tháng 9, Benedict nói rằng ông đã được Sarah yêu cầu viết một văn bản về đời sống độc thân. Ông nói rằng ông đã bắt đầu viết những suy tư về chức tư tế, hứa hẹn sẽ truyền tải một văn bản với sự nhấn mạnh đặc biệt về độc thân và cho phép Sarah sử dụng văn bản này.

Bức thư thứ hai ngày 12 tháng 10 truyền tải văn bản của Benedict, và một lần nữa, cho phép Sarah sử dụng nó.

Bức thư thứ ba ngày 25 tháng 11 phê duyệt và ca ngợi một bản thảo được gửi bởi Sarah. Benedict XVI cảm ơn vì sự công phu được thực hiện trên sự đóng góp của ông,

"Về phần tôi, văn bản có thể được xuất bản theo hình thức mà bạn đang nghĩ tới."

#newsKplsbxggvr