16:41
"Spier....aj"; "Odejdź stąd heretyku"; "Ja nie chcę słyszeć tego, co on gada" - mówią Salezjanie. SYNAGOGA SZATANA W POSOBOROWYM " KOŚCIELE ! "More
"Spier....aj"; "Odejdź stąd heretyku"; "Ja nie chcę słyszeć tego, co on gada" - mówią Salezjanie.
SYNAGOGA SZATANA W POSOBOROWYM " KOŚCIELE ! "
bielas
Módlmy się o nawrócenie tych kapłanów !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
czasy ostateczne