SvataHora
Byl nejvyssi cas na obnovenu sloupu.
U.S.C.A.E.
Spasivka - uspenský pôst

O živote Presvätej Panny vieme z evanjelií, no čo sa dialo ďalej po Zoslaní Sv. Ducha sa dozvedáme z ústneho podania – svätej tradície. Vieme, že žila v dome apoštola Jána v Jeruzaleme, kde navštevovala posvätné miesta jej Syna počnúc od Betlehema a končiac v Getsemanskej záhrade. Svätá tradícia nám hovorí, že určitý čas žila aj v Efeze, kde apoštol Ján vykonával …More
Spasivka - uspenský pôst

O živote Presvätej Panny vieme z evanjelií, no čo sa dialo ďalej po Zoslaní Sv. Ducha sa dozvedáme z ústneho podania – svätej tradície. Vieme, že žila v dome apoštola Jána v Jeruzaleme, kde navštevovala posvätné miesta jej Syna počnúc od Betlehema a končiac v Getsemanskej záhrade. Svätá tradícia nám hovorí, že určitý čas žila aj v Efeze, kde apoštol Ján vykonával apoštolskú službu. Svätá tradícia hovorí aj o tom, že Bohorodička bola na Cypre, kde sv. Lazarovi, ktorý tam bol biskupom, priniesla vlastnou rukou vyšívaný omofor. No na sklonku svojho života žila opäť v Jeruzaleme a túžila po stretnutí so svojím Synom. Počas celého pozemského života sa Presvätá Bohorodička stretávala s nespočetnými starosťami a utrpeniami. Boli však aj dni radosti. A posledným z tých radostných bola správa od anjela Gabriela o skorom ukončení pozemského života, čím jej Boh odkryl jej blažené usnutie. Táto správa jej bola oznámená tri dni pred jej usnutím. V samotný deň usnutia boli apoštoli zázračným spôsobom dopravení do Jeruzalema. Na ich tvárach bol smútok z toho že ich opúšťa, ale Ona ich utešuje a sľubuje im, že s nimi bude po všetky dni. Želala si iba jedno, aby jej telo bolo pochované v Getsemanskej záhrade medzi jej spravodlivými rodičmi a hrobom spravodlivého Jozefa.

V čase smrti nebol prítomný apoštol Tomáš. Na tretí deň po jej uložení do hrobu prichádza k jej hrobu aj apoštol Tomáš. Na jeho prosbu apoštoli odkrývajú hrob a na ich údiv hrob je prázdny. Ešte v ten istý deň počas modlitby mali apoštoli možnosť opäť v oblakoch vidieť Božiu Matku obklopenú anjelmi a v žiari Božej slávy im oznamuje, aby sa radovali, lebo Ona je s nimi po všetky dni. Apoštoli sa k nej obracajú s prosbou: „Presvjataja Bohorodice, spasi nas“ - „Presvätá Bohorodička, zachráň nás.“
Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Z tejto náboženskej praxe sa postupne vyvinuli kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica) pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. Z osobitného kultu k svätým najvyšším apoštolom Petrovi a Pavlovo vznikol ďalší pôst – Petrovka. A nakoniec bol zavedený najmladší zo štyroch pôstnych období v roku, a to Uspenský pôst (tzv. Spasivka). Týmto pôstom sa pripravujeme na najbližší sviatok presvätej Bohorodičky – jej Zostnutie (Uspenije).

Prvé zmienky o Uspenskom pôste máme z 9. st. Podobne ako Petrovka a Filipovka, aj tento pôst za zaužíval nie cestou cirkevného príkazu „zhora“, ale z praxe, zvyku. Z tohto dôvodu sa v Grécku veľa diskutovalo o existencii toho pôstu, ako aj ohľadom predpisov a dobe trvania tohto pôstu. Zmienku o Mariánskom pôste nachádzame v liste pápeža Mikuláša I. (858-867) Bulharom, v ktorom píše: „Svätá Rímska Cirkev má oddávna zvyk dodržiavať tieto pôsty: 40 dní pred Veľkou nocou, po Päťdesiatnici, pred Zosnutím Márie Bohorodičky, a tiež pred sviatkom Pánovho narodenia.“

Uspenský pôst bol voľakedy prísnejší ako Petrovka a Filipovka, ale miernejší ako Veľký pôst. V pondelok, stredu a piatok počas toho pôstu bolo dovolené jesť suchú stravu, t.j. chlieb, voda a sušené ovocie a v utorok a vo štvrtok bolo dovolené jesť varený pokrm, ale bez olivy (oleja). V sobotu a nedeľu bolo dovolené víno a olej a na sviatok Premenenia Pána aj ryba. Uspenský pôst má v našej Cirkvi každoročne rovnaké trvanie, a to v čase – od 1. do 15. augusta, sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky (podľa Gregoriánskeho kalendára).

o. Michal
Peter(skala)
problem pravoslavnych je ten istý ako u protetantov: neuznávaju vyššiu autoritu ako sú oni sami a tak si vysvetluju Bibliu po svojom.

Maju sice navonok viditelnu hlavu Cirkvi (Kirila) ale ani toho poriadne nepočuvaju.
Ved na poslednom Koncile ani neprišli niektorí patriarchovia na znak neposlušnosti.

... tie koncili riešia len zakladne pravdy viery a potom už nič. Takisto aj so smrťou a nanebov…More
problem pravoslavnych je ten istý ako u protetantov: neuznávaju vyššiu autoritu ako sú oni sami a tak si vysvetluju Bibliu po svojom.

Maju sice navonok viditelnu hlavu Cirkvi (Kirila) ale ani toho poriadne nepočuvaju.
Ved na poslednom Koncile ani neprišli niektorí patriarchovia na znak neposlušnosti.

... tie koncili riešia len zakladne pravdy viery a potom už nič. Takisto aj so smrťou a nanebovzatím, takže hladať u nich nejaké detaili je zbytočné a opäť sa dostaneme k tomu, že len si vysvetluju Bibliu a tajomstvo nanebovzatia po svojom
U.S.C.A.E.
toto je od gréckokatolíka 😊
U.S.C.A.E.
ak ked hned po smrti vystupila do Neba s telom, tak aj dušou. Jedno i druhe sa neodlučilo

peter skala. Katolík a ešte obirmovaný má vedieť že smrť je oddelenie duše od tela a teraz sa zameriavam na to že tu píšete samopopierajúci sa nezmysel a že ten pojem vystúpenie je vlastne rúhaním som už okomentoval ale kritickú vetu som nechal celú
Peter(skala)
samozrejme, lebo ked si Ty povedal, že je to ruhanie a papeži s tým nemaju problem, tak niekto je tu papežskejší :)
U.S.C.A.E.
pápeži vyhlasovali že Panna Mária vystúpila na Nebo? ja som si vždy myslel že to len Bohočlovek Ježiš Kristus urobil a Jeho Matka bola do Neba VZATÁ vystúpiť mohol iba Boh nerobím sa papežskejší len chápem rozdiel vo význame pojmov a ten je zásadný
U.S.C.A.E.
SICH drahy Vladyka. Moja otazka sa tyka klinickej smrti. Nie je doteraz vedecky vysvetlena. Ako sa na to pozera Cirkev. Je to nejaky Bozi plan aby to dotycny clovek zazil? Co je na tom pravdy? Dakujem

Klinická smrť nie je predmetom náboženskej viery, preto cirkev o danej problematike nevedie diskusie. Je to záležitosť vedeckého skúmania, pretože sa “zdanlivo” zomrelí ĺudia celkom presne …More
SICH drahy Vladyka. Moja otazka sa tyka klinickej smrti. Nie je doteraz vedecky vysvetlena. Ako sa na to pozera Cirkev. Je to nejaky Bozi plan aby to dotycny clovek zazil? Co je na tom pravdy? Dakujem

Klinická smrť nie je predmetom náboženskej viery, preto cirkev o danej problematike nevedie diskusie. Je to záležitosť vedeckého skúmania, pretože sa “zdanlivo” zomrelí ĺudia celkom presne vyjadrujú o tom, čo sa s nimi dialo, aj keď by zmyslovo už nemali niečo vnímať. Cirkev verí, že človek nezomiera, ale v smrti sa len duša oddeľuje od tela, preto aj vedomie človeka zostáva nenarušné. To, ako sa s tým vysporiada veda, je na vedeckom bádaní, lebo ináč to by narúšalo domienku, podľa ktorej sa všetko v nás deje iba na biologickom základe?! Večné pravdy nás učia, že po smrti prichádza súd nad životom človeka a po ňom ako “večné definitívum” nastupuje nebo, alebo peklo. To zostane stále záležitosťou viery v Kristové slova: “…poďte požehnaní….a … vzdialte sa zloreční…”/por. Mt 25,34-46/. Preto viac ako dišputa o klinickej smrti, je pre nás dôležitá viera v život po smrti.

vladykoveodpovede.sk/…/sich-drahy-vlad…

Výborná odpoveď ja to neviem tak priamo. Nie vždy má takéto jasné vyjadrenia ale tu sa to k danej téme nedá viac k veci.
U.S.C.A.E.
Zosnutie presvätej Bohorodičky

Pamiatku smrti Bohorodičky nazývame zosnutím, pretože jej telo nepodľahlo po smrti rozkladu, ale bolo vzaté do neba. O jej smrti nie sú zaznačené žiadne údaje.

Liturgická úcta Presvätej Bohorodičky sa začína od snemu v Efeze v roku 431, ktorý ju vyhlásil za Bohorodičku. Ale už v 4.storočí sa cirkevní spisovatelia začínajú zmieňovať o posledných chvíľach života …
More
Zosnutie presvätej Bohorodičky

Pamiatku smrti Bohorodičky nazývame zosnutím, pretože jej telo nepodľahlo po smrti rozkladu, ale bolo vzaté do neba. O jej smrti nie sú zaznačené žiadne údaje.

Liturgická úcta Presvätej Bohorodičky sa začína od snemu v Efeze v roku 431, ktorý ju vyhlásil za Bohorodičku. Ale už v 4.storočí sa cirkevní spisovatelia začínajú zmieňovať o posledných chvíľach života Presvätej Bohorodičky.

Koncom 7.storočia obracajú cirkevní spisovatelia svoju pozornosť nielen na zosnutie, ale aj na jej vstup do neba s telom i dušou. U Jána z Damasku jasne dominuje viera v nanebovzatie s telom aj s dušou, čo potvrdzuje v jednej zo svojich homílii: „Patrilo sa, aby tá, ktorá zachovala panenstvo pri narodení Ježiša Krista, zachovala si telo neporušené v smrti…prebývala v nebeských priestoroch…hľadela na Syna, ako sedí s Otcom“.

Zosnutie Bohorodičky patrí k najstarším mariánskym sviatkom. V počiatočnom období sa zdôrazňovala hodnosť Božieho materstva Bohorodičky. V 6.storočí dostáva dnešný názov Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. V prvých storočiach nie všetky miestne cirkvi Východu slávili tento sviatok súčasne. Sú svedectvá o slávení 6. januára, 9. augusta. Postupom času sa ustálil sviatok na deň 15. august.

V Západnej cirkvi, ktorá tento sviatok začala sláviť neskôr – v 7.storočí – sa čoraz viac ozývali hlasy vyhlásiť všeobecnú vieru Cirkvi v nanebovzatie Panny Márie za záväzný vieroučný článok, dogmu. Po vyžiadaní mienok všetkých biskupov katolíckej Cirkvi, rímsky biskup Pius XII. svojou apoštolskou konštitúciou Milosrdný Boh zo dňa 1.11. 1950 slávnostne vyhlásil: „…je Bohom zjavená pravda, že Panna Mária po ukončení pozemskej púte, bola vzatá s telom aj s dušou do nebeskej slávy“.
V byzantskom obrade je so sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky spojená spomienka na uloženie jej rúcha (2.júl) a uloženie pásu (31. august).

grkathe.sk/zosnutie-presvatej-bohorodicky/

pôvodne som zamýšľal dať sem aj ikonu tohto sviatku ktorá má mimo iné tú časť kde náš Pán Ježiš Kristus drží dušu Panny Márie na rukách ako malé dievčatko ale stylita tu už podobnú má ako ilustrovanie perikopy tuším v roku 2018 ale rokom som si nie istý

nie sú zaznamenané lebo to vie iba Boh ako tá smrť prebehla
Peter(skala)
Dobre vedieť, že v utrobach susošia je Ikona Panny Márie

Ináč, pod nohami ten medený plech je drak?

Škoda že nedali väčšiu ochrannu ohradu. Aj u nas mame take male a potom tam chodia kadejaki ludia a poškodzuju to:(
Libor Halik
Libor Halik
...S vědomím těchto skutečností musím učinit poznámku o rozdrceném drakovi. Už jsem řekl, že Mariánský sloup v době svého postavení mohl být částečně chápán i jako projev triumfu, a to z obou stran. Může být tak chápán opětovně dodnes. Ovšem to, co bylo autentické v době jeho vztyčení, je jen stále ideologickou zbraní udržující spor. Můžeme si položit otázku, kdo je drak? Je jím poražená …More
...S vědomím těchto skutečností musím učinit poznámku o rozdrceném drakovi. Už jsem řekl, že Mariánský sloup v době svého postavení mohl být částečně chápán i jako projev triumfu, a to z obou stran. Může být tak chápán opětovně dodnes. Ovšem to, co bylo autentické v době jeho vztyčení, je jen stále ideologickou zbraní udržující spor. Můžeme si položit otázku, kdo je drak? Je jím poražená strana? Jenže ta se v historii mnohokrát změnila.
Základ obrazu znají všechny křesťanské církve, protože je vzat z Apokalypsy sv. Jana. Drakem je duchovní odpůrce Krista. Kdo se v novodobých dějinách chová jako onen drak? Jsou to ti, kteří svedení Satanem zavile nenávidějí jakoukoli křesťanskou, popř. i veškerou náboženskou víru.
Hledíme na Mariánský sloup a uvědomujeme si jeho vznešenou vertikalitu. Máme-li jednat se zodpovědností za druhé, pak musíme v horizontále dějin stále hledět na tento maják.
Slova pronesená v době obnovené svobody a suverenity prvním prezidentem České republiky Václavem Havlem jsou vyjádřením touhy nás všech. „Pravda a Láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“
Silueta ženy, Matky Ježíše Krista, Panny Marie je opravdovou výzvou, abychom si uvědomili, jaké hodnoty představuje žena, manželka a matka v našem životě a v životě celé společnosti. Nechť ona je tou velikou výzvou, aby žena v našem národě byla respektována, ctěna a milována. Kéž by mariánský kult v našich dějinách proměnil naši společnost a stal se směrem a silou naší kultury a zrání společnosti!
+Dominik Duka
Text vyšel v mimořádné příloze Katolického týdeníku číslo 2020/33

www.dominikduka.cz/…/nad-marianskym-…
Pro @Peter(skala)
Peter(skala)
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-mariansky…
Viac info. o priebehu, ako sa dopracovali k postaveniu mariánskeho stlpu
Libor Halik
U.S.C.A.E.
súkromné zjavenia sú na uvážení ale bez prijatia učenia vyjadreného aj Dogmaticky to proste nejde poklad viery je viac ako súkromné zjavenie Dogma nie je nová Viera aby mohol byť sneh na hore najprv musí byť tá hora ja som kde napísal že nepríjmam jej nanebovzatie s Telom a Dušou? však ja len tvrdím že predtým zomrela a nie len ja ono je to v Konštitúcii Pia XII o nanebovzatí len to nie je …More
súkromné zjavenia sú na uvážení ale bez prijatia učenia vyjadreného aj Dogmaticky to proste nejde poklad viery je viac ako súkromné zjavenie Dogma nie je nová Viera aby mohol byť sneh na hore najprv musí byť tá hora ja som kde napísal že nepríjmam jej nanebovzatie s Telom a Dušou? však ja len tvrdím že predtým zomrela a nie len ja ono je to v Konštitúcii Pia XII o nanebovzatí len to nie je súčasť Dogmatickej definície tam sa ponechalo ako vlastne to usnutie (východný výraz pre smrť) prebehlo Tajomstvom (lebo nik okrem Boha to presne nevie a zjavovať to zjavne nepotrebuje inak by to bolo v podaní a následne v Dogme) Viera v nanebovzatie sa tu nezjavila s Dogmou robíte nám hanbu pred východnými nekatolíkmi keď toto len naznačujete viete tí v rozkole Dogmu nemajú a pevne veria v nanebovzatie to bola aj naša situácia do roku 1950

a neveria tomu kvôli súkromným zjaveniam to by zosmiešnili jeden z Prameňov Viery a to ústne podanie aj my sme to verili skrz ústne podanie ináč Tradíciu no a od roku 1950 to máme definované dogmaticky opakujem že súkromné zjavenia sú pod Písmom Ústnym Podaním a Magisteriom nik vás nemôže označiť za bludára keď neveríte jedinému súkromnému zjaveniu a to sa bavím v kategórii schválené takto Verí Katolík ak mu viera stojí na súkromných zjaveniach má vo viere problém taký má vlastne iba presvedčenie nevravím že ani schvaleným sa nemôže venovať ale Viera Katolíka má iný základ
Peter(skala)
hlavne ty tu robiš hanbu so svojim multinikom a že sa prezentuješ ako katolik pričom ignoruješ zjavenia uznané papežmi. Navonok sice hovoriš že uznavaš učenie Cirkvi ale v skutočnosti keby si im veril, tak by si veril aj uznaným zjaveniam.

Hovoríš že hladaš pravdu ale ked ti ju predostre niekto, či dokonca samotná Panna Mária cez ct.Máriu z Agredy, tak operuješ s protestantskou frazou: nič viac …More
hlavne ty tu robiš hanbu so svojim multinikom a že sa prezentuješ ako katolik pričom ignoruješ zjavenia uznané papežmi. Navonok sice hovoriš že uznavaš učenie Cirkvi ale v skutočnosti keby si im veril, tak by si veril aj uznaným zjaveniam.

Hovoríš že hladaš pravdu ale ked ti ju predostre niekto, či dokonca samotná Panna Mária cez ct.Máriu z Agredy, tak operuješ s protestantskou frazou: nič viac len Písmo.
Aj ked hovoríš že uznávaš of.uznane zjavenia, v skutočnosti len tie ktore ti vyhovuju

Takže si nechaj žvasty o pravovernosti a radšej bud uprimnejší k Panne Máriái, lebo ked Jej zjavenia odmietaš, potom odmietaš aj samotnu Pannu Máriu resp. Jej presvätu vôlu.

Môžeš mať na perach jej tituli a vyvšovať Ju do Neba svojimi teologickými, či cudzojazčnými slovami, aj tak to bude len fraška akou sa dopušťali farizeji, čo v reči mali slová posvätné, ale na druhej strane ich zneuživali proti Božím zjaveniam a Jeho služobnikom-prorokom
U.S.C.A.E.
to som nevedel že ja uznávam Sola Scriptura keď som ho práve dnes ten bludný princíp v inom vlákne skritizoval čo sa ja o sebe od vás nedozviem ja ktorý mám jedinú registráciu a žiadnu súbežnú a ani pred tým som nemal viac ako jednu žiaden súbeh registrácii som nikdy nepraktizoval viete vy čo je to multinick? ja nemusím veriť žiadnemu ani uznanému neuznané je na veľmi obozretné zvažovanie a keď …More
to som nevedel že ja uznávam Sola Scriptura keď som ho práve dnes ten bludný princíp v inom vlákne skritizoval čo sa ja o sebe od vás nedozviem ja ktorý mám jedinú registráciu a žiadnu súbežnú a ani pred tým som nemal viac ako jednu žiaden súbeh registrácii som nikdy nepraktizoval viete vy čo je to multinick? ja nemusím veriť žiadnemu ani uznanému neuznané je na veľmi obozretné zvažovanie a keď miestny Biskup vysloví NIE tak padla lebo to hovorí Kristus cez Biskupa On už Vie prečo robil prekážky dokonca aj skutočne ním omilosteným dušiam máte tam vyjadrenie na hranici bludu to čo sa týka Jej vôle takto to vyznelo že Ju dávate na roveň Bohu

no tak hádam v dobe internetu nie je Teotokos až taký problém po grécky to vkladať tiež nebudem sme zvyknutí na latinku chcete doslovný preklad prosím tu ho máte: Teotokos je Nositeľka Boha len farizej? ja mám radšej latiník a Habsburg 😊

ja som taký odporný a vychádzam z toho že Zjavenie sa skončilo smrťou posledného apoštola asi by som podľa vás nemal mať tento kľúč ako sa stavať k zjaveniam ktoré nie sú súčasťou pokladu viery a k ich obsahu ale ja chcem byť Katolík nie len podľa mena tak máte smolu 😊
Peter(skala)
to si zabiiiiiiiiiiiiiiiiil
Presne o tom hovorím: hovoríš že neuznavaš len Bibliu, ale hned na to potvrdzuješ že len Bibliu, lebo mimobiblicke zjavenia považuješ len za niečo irelevantne. Pritom práve oni potvrdzuju marianske dogmy KC resp. na ich podnet boli vyhlasené.

... a čo s biskupom?
Ved pápeži schvalili knihu posolstiev Panny Márie, ktoré zjavila ct.Márie z Agredy.
Vari si myslíš, že …More
to si zabiiiiiiiiiiiiiiiiil
Presne o tom hovorím: hovoríš že neuznavaš len Bibliu, ale hned na to potvrdzuješ že len Bibliu, lebo mimobiblicke zjavenia považuješ len za niečo irelevantne. Pritom práve oni potvrdzuju marianske dogmy KC resp. na ich podnet boli vyhlasené.

... a čo s biskupom?
Ved pápeži schvalili knihu posolstiev Panny Márie, ktoré zjavila ct.Márie z Agredy.
Vari si myslíš, že ked sa vyvyšuješ nad papežov, takže si katolickejšííííííííííííí?
Zabudni na to, vieš čo sa píše ... do pekla....
U.S.C.A.E.
ak ked hned po smrti vystupila do Neba s telom, tak aj dušou. Jedno i druhe sa neodlučilo, ale celá jej bytosť vystupila do Neba vo svojej nádhere. no tak to musím východným povedať to bude pre nich nevídaná novota celý čas sa držali zlého podania alebo to bude ináč 😊 samozrejme že bola vzatá do Neba ako celá ľudská osoba potom ako Jej Boh znovuspojil dušu s telom nanebovzatie a nanebovstúpenie …More
ak ked hned po smrti vystupila do Neba s telom, tak aj dušou. Jedno i druhe sa neodlučilo, ale celá jej bytosť vystupila do Neba vo svojej nádhere. no tak to musím východným povedať to bude pre nich nevídaná novota celý čas sa držali zlého podania alebo to bude ináč 😊 samozrejme že bola vzatá do Neba ako celá ľudská osoba potom ako Jej Boh znovuspojil dušu s telom nanebovzatie a nanebovstúpenie sú značne odlišné pojmy použiť pri Panne Márii pojem evokujúci či priamo pojem nanebovstúpenie je dokonca rúhanie Panna Mária totiž nie je Boh
Peter(skala)
kámo... ale pokial ty sa budeš dívať na to len z pohladu toho, čo je napisane v dogmatických naukach a podotýkam, že LEN tie zoberieš do uvahy ktore poznaš (nie všetky) kde sa píše len vo všeobecnosti, pričom nechceš zobrať do uvahy zjavenia svätých, či už katolickych alebo parvoslavnych, tak potom samozrejme že neprijmeš pravdu o Jej nanebovzatie s telom i dušou.

Pokial budeš odmietať to, čo …More
kámo... ale pokial ty sa budeš dívať na to len z pohladu toho, čo je napisane v dogmatických naukach a podotýkam, že LEN tie zoberieš do uvahy ktore poznaš (nie všetky) kde sa píše len vo všeobecnosti, pričom nechceš zobrať do uvahy zjavenia svätých, či už katolickych alebo parvoslavnych, tak potom samozrejme že neprijmeš pravdu o Jej nanebovzatie s telom i dušou.

Pokial budeš odmietať to, čo samotná Panna Mária zjavila ct.Márie z Agredy, pokial budeš odmietať aj iné zjavenia a čakať len na to, kým spoznáš všetky dogmaticke nauky o tomto tajomstve nanebovzatia, tak vždy budeš pochybovať ...

Dokonca aj pravoslavni skôr pochopia toto tajomsto ako katolik, ktorý odmieta spoznať viac o tomto tajomstve, pokial si zatvorí srdce pred zjavením Ducha Sväteho skrze ct.Máriu z Agredy alebo aj pravoslavnych svätých...
U.S.C.A.E.
kde sa v Dogme píše že hneď? a telá svätých teda niektorých sa rozkladajú veľmi pomaly alebo fakticky vôbec a iba sa vysušujú a to je každý jeden kvapkou v oceáne oproti svätosti Celej Svätej
Peter(skala)
... a kde sa v dogme píše že ked potrebuješ na zachod, tak musíš ísť hned?
🤭
srandujem, ale aká otazka, taká odpoved: lebo ked vieš velmi dobre, že Pravda o detailoch smrti a nanebovzatia Panny Márie predsa je vždy a v každom čase aktuálna, nedá sa zrušiť a ani poprieť, dokonca sa zjavuje ako maličkým tak aj mudrym, predsa však nebude čakať na to, kým papež rozšíri dogmaticke učenie o detailoch …More
... a kde sa v dogme píše že ked potrebuješ na zachod, tak musíš ísť hned?
🤭
srandujem, ale aká otazka, taká odpoved: lebo ked vieš velmi dobre, že Pravda o detailoch smrti a nanebovzatia Panny Márie predsa je vždy a v každom čase aktuálna, nedá sa zrušiť a ani poprieť, dokonca sa zjavuje ako maličkým tak aj mudrym, predsa však nebude čakať na to, kým papež rozšíri dogmaticke učenie o detailoch spomínaneho tajomstva a to podobne ako tvoj zamestnavatel ti nebude popisovať do detailov, kedy a ako máš požiť WC. Ked to treba, tak máš ísť a nebude ti písať do pracovnej zmluvy detaily, aby si nemal vyhovorky, že si nevedel ...

Capisco?:)
apredsasatoci
Nemôže byť! Pretože telo panny Márie sa nenašlo.
apredsasatoci
Dudko, Prečo by sa tvoje telo nemalo nájsť? Všetkých čo poznám z môjho okolia sa tela nasli.
Veselo si popieras fyzikálne zákony - zákon zachovania energie a ani tá to netankuje. Toto nerobí už ani moj pes.
U.S.C.A.E.
Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto …More
Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. (1 Kor 15, 35-37. 42. 52-53)

ak niečo neexistuje nemôže to ani vstať 😊

vstane to isté telo aké človek mal ale mu ho Boh premení ani Kristus nemá iné len je oslávené resp. pri zatratených sa patrične podľa života na zemi a popáchaných zlých skutkoch zohaví neviem neviem ale mne osobne z týchto koksových myšlienok vanie gnostický dualizmus hmota je zlo duch je dobro čiže veľmi starý blud tu zavanul toto až primitívne zjednodušovanie vzťahu ducha a hmoty sa dá vyvrátiť až smiešne ľahko satan je iba duch a je čistým zlom

alebo ešte to platónske by to mohlo byť tam je Soma zároveň Sema čiže telo väzní dušu čo je hlúposť popierajúca Knihu Genesis
U.S.C.A.E.
a nestoriáni ma trkli zvlášť však týmto fakticky potvrdzujú že JE Teotokos čím vyvracajú samy sebe vlastnú herézu
U.S.C.A.E.
a už vôbec nevieme priebeh znovuspojenia Tela a Duše Teotokos koksove múdra zasa raz v nanebovzatie veríme nie že my Katolíci a pravoslávny a to dokonca nestoriáni a monofyziti ale aj časť anglikánov toto posledné bolo pre mňa tak prekvapivé ako tí nestoriáni a monofyziti
Peter(skala)
šak ked hned po smrti vystupila do Neba s telom, tak aj dušou. Jedno i druhe sa neodlučilo, ale celá jej bytosť vystupila do Neba vo svojej nádhere.
Pozri si čo sama Panna Mária o sebe zjavila ct.Márie z Agredy
U.S.C.A.E.
veľa ľudí pozná iba tú časť Konštitúcie Pia XII obsahujúcu ako hlavnú časť Dogmu ale v kompletnom texte je dokonca citácia východnej liturgie ktorá hovorí o Jej smrti to že sa vyhýba v Dogme slovu smrť treba chápať tak že nik nevie okrem Boha ako tá smrť prebehla ako sa uskutočnilo oddelenie duše od tela to je tak Tajomná časť usnutia Panny Márie že aj Dogmatická definícia to ponechala Tajomstvom
Peter(skala)
smrť a nanebvzatie sa udialo hned, tak preto ťažko hovoriť o Jej smrti ako o smrti v bežnom zmysle slova, kedysi ludia predstavuju bledu tvar zosnuleho, zapach atd...

V pripade Panny Márie išlo o rýchlu smrť a nanebovzatie, takže nebolo potrebne posmrtne ceremonie s ohladom na uloženie tela, či hrobu. Preto jej hrob ani neexistuje, len dom, v ktorom zomrela a vystupila do Neba.

o tom dome - …More
smrť a nanebvzatie sa udialo hned, tak preto ťažko hovoriť o Jej smrti ako o smrti v bežnom zmysle slova, kedysi ludia predstavuju bledu tvar zosnuleho, zapach atd...

V pripade Panny Márie išlo o rýchlu smrť a nanebovzatie, takže nebolo potrebne posmrtne ceremonie s ohladom na uloženie tela, či hrobu. Preto jej hrob ani neexistuje, len dom, v ktorom zomrela a vystupila do Neba.

o tom dome - mieste su viac verzie, kde sa nachadza, ale podstatne ostáva že tajomstvo jej smrti a nanebovzatia je odhalené a len tí, čo prijmaju posolstvá z Neba - viac porozumeju tomuto tajomstvu. Kto uzatvara srdce pred posollstvami, ten si uzatvara srdce pred ohlalením tajomstva
Caesar
Stylita
Caesar
Berte to tak, že původní Panna Maria tam stála jako poděkování za obranu proti Švédům a dneska je to prosba k Panně Marii, abychom nedopadli jako současní Švédi.
Nechápu, proč jsou kolem toho takové výbuchy emocí. Samotný sloup se dá brát jako náboženský symbol (poděkování Panně Marii za ochranu před Švédy), nebo jako historický symbol (připomínka toho, že se tehdy Praha v zoufalé situaci …More
Berte to tak, že původní Panna Maria tam stála jako poděkování za obranu proti Švédům a dneska je to prosba k Panně Marii, abychom nedopadli jako současní Švédi.
Nechápu, proč jsou kolem toho takové výbuchy emocí. Samotný sloup se dá brát jako náboženský symbol (poděkování Panně Marii za ochranu před Švédy), nebo jako historický symbol (připomínka toho, že se tehdy Praha v zoufalé situaci ubránila). Tak jako tak je dobře, že znovu stojí.

Obecně mi přijde, že trochu nespravedlivě opomíjíme naši pozici v Habsburské monarchii, což je škoda, protože jde o dlouhý úsek naší historie, ve kterém se nemusíme nutně stavět do pozice obětí.
Mne se sloup libi, dobre do prostredi zapadne (na rozdil od Husova pomniku) a doufam ze i ti andele se nakonec pridaji. A vy vsichni, co v tom hledate nejakou ideologii ci politiku, se jdete bodnout.

Určite tá rekatolizácia nebola ani zďaleka taká brutálna ako "husizácia". Husiti sa správali veľmi podobne ako dnešný Islamský štát - brutálne mimo dobové zvyklosti a veľmi ortodoxne. Vraždili vo veľkom, dokonca aj kňazov, čo bolo v stredoveku absolútne neprijateľné. V mestách, ktoré sa husitom, nechceli vzdať, po dobytí rozpútali krvavú lázeň. Bez milosti povraždili všetkých mužov, a často aj ženy. Aj preto sa im neskôr mestá vzdávali bez odporu.
Ďalšiu vec mali husiti spoločnú s Islamským štátom - ako vojakov používali nielen ženy, ale aj deti. Tým zneužívali stredoveké, na dnešnú dobu rytierske pravidlá boja, že proti ženám a zvlášť proti deťom dospelí vojaci nebojujú. Mnohí to teraz chápu ako českú vychytralosť, ale metódy Islamského štátu určite za vychytralé nepovažujeme.
Ďalšia podobnosť s Islamským štátom je ničenie je ničenie kostolov a ich výzdoby. Husiti nepripúšťali žiadne maľby, sochy či iné výtvarné umenie. Presne ako súčasní islamisti. Ako by boli dopadli dejiny, keby husiti (a v podstate všetci protestanti, ktorí mali na umenie podobný názor) boli ovládli civilizáciu, nie je ťažké si domyslieť. Stredoveký pokrok bol výsledkom HLAVNE vďaka náboženskému umeniu, akým boli stavba katedrál, maľby obrazov (vďaka nim bol objavená perspektíva v maľovaní) či vytváranie sôch. Vďaka sochárskemu umeniu sa zintenzívňovali snahy o pochopenie toho, ako funguje ľudské telo.
Bývam na Slovensku neďaleko Moravy, ale aj moje mesto niekedy v polovici 15. storočia husiti či ich nasledovníci - bratríci, vypálili. A aká je tá katolícka "brutálna" rekatolizácia? Husiti región prevalcovali len 15.storočí, ale dodnes tu - v striktne katolíckom prostredí - zostali dediny čisto protestantské. Jedná sa hlavne o dediny v kopcoch, pretože husiti neputovali klasickými cestami, ale po hrebeňoch hôr.
Caesar
Nie je niekde aj zaznam z povatenia Marianskeho Sloupu?
A tu mozete precítat, co napísal ten zid Sauer o strhnutí Mariánskeho Sloupu: www.osacr.cz/…/Franta-Sauer-Na…
apredsasatoci
Včera to vysielala Noe.tv. Nájdi si v ich archíve.
Dana22
Postreh zo slávnosti od očitého svedka.

pravyprostor.cz/par-osobnich-po…

Sobota 15.srpna 2020 se zapíše do dějin naší země jako jeden z nejslavnostnějších dnů symbolizující navrácení křesťanských kořenů zpátky naší matičce Praze.
Den, kdy arcibiskup Dominik Duka, primas český požehnal Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.

Celý obřad žehnání trval tři hodiny a jednalo se pro věřícího křesť…More
Postreh zo slávnosti od očitého svedka.

pravyprostor.cz/par-osobnich-po…

Sobota 15.srpna 2020 se zapíše do dějin naší země jako jeden z nejslavnostnějších dnů symbolizující navrácení křesťanských kořenů zpátky naší matičce Praze.
Den, kdy arcibiskup Dominik Duka, primas český požehnal Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.

Celý obřad žehnání trval tři hodiny a jednalo se pro věřícího křesťana o skutečný zážitek, nejprve proběhla mše přenášená obrazovkami z Týnského chrámu, následně samotné žehnání, vše provázeno od začátku krásnými mariánskými zpěvy.
Osobní účast je něčím jedinečným, co nikdy nemůže nahradit sterilní TV přenos, poněvadž cítíte atmosféru napětí, očekávání i konfrontace a cítíte i vůni klobásků ze zadní části náměstí, zpíváte (v mém případě spíš brumláte) krásné mariánské písně (organizátoři perfektně zvládali)- dostali jsme krásnou knížečku, kde byly nejen písně, ale i průběh celého procesu žehnání i další podrobnosti.
Záměrně jsem stál naproti Mariánskému sloupu u radnice po levé straně, kde za námi byla malá skupinka protestujících. Jejich chování bylo v průběhu 1.části kromě ojedinělých výkřiků ještě akceptovatelné, ale při žehnání, kdy již vyšel průvod k Mariánskému sloupu, začali vyřvávat tak intenzivně včetně urážek, že jste přestávali slyšet i z mikrofonů. Proto jsem vyrazil proti nim, ale dostat se k nim nebylo možné, poněvadž je chránil „bezkonfliktní tým“ policajtů, tak jsem seřval policajty, od čeho tady jsou, když jsou placení z našich daní a záměrně nekonají. A najednou to šlo a byl klid.
Já hlavně nechápal protestanty, paradoxně jste s nimi museli jen souhlasit, když zrovna křičeli „Ježíš je pán“, ale místo toho, aby se radovali a prožívali radost jako naši bratři, tak projevovali nenávist. Prostě ekumena v praxi. Ale všechny protestanty neházejme do stejného pytle.
Další postřeh je slabá účast, tady si neodpustím kritiku nás Pražáků, hlavně věřících katolíků. Ať se na na mě nikdo nezlobí, ale u takovéto krásné naprosto ojedinělé akce účast pouze 1500lidí, to je fakt hodně trapné. A to ještě většina přítomných byla mimopražských. Je jasné, že část „pokrokových“ pražských katolíků bude schválně bojkotovat všechno, co je spjato s pane arcibiskupem Dukou, ale zbývající drtivá většina zase seděla doma nebo si odjeli na chajdičku. Jenom pro zajímavost, tam, kde jsem stál, byla paní se třemi dětmi, dvě z nich do 5 let, a když jsem se zeptal odkud je, odkud myslíte, že byla? Z Prahy? Velký kulový, z Prostějova! Prostě my Pražáci se budeme nejraději válet doma a křupat brambůrky u televize.
A ještě ke „konzervativnímu“ europoslanci panu Janu Zahradilovi z ODS. Gratuluji mu z plného srdce, že si konečně našel nosné téma, 20m2 zastavěné plochy na Staroměstském náměstí a jeho vlastenecký boj proti nebezpečným monarchistům, kteří by nám mohli dosadit nadvládu krutých Habsburků, to si zaslouží speciální bruselský bonus. Alespoň víme, co pan europoslanec Zahradil ze svého platu za naše peníze řeší. Dokonce si platil sponsorovaný příspěvek na Facebooku, kde svolával k protestu na den svěcení sloupu. V EU probíhá největší zadlužení v historii v částce „pouhých“ 750 miliard EUR, což je určitě podružné téma a jako předseda konzervativní frakce jej přece nebude řešit.
Pikantní je ještě fakt, že jeho straničtí kolegové z ODS Marek Benda a Saša Vondra jsou katolíci, Saša Vondra byl prý dokonce mezi účastníky v Týnském chrámu, ale z jejich strany je po celou dobu ticho po pěšině. Znamená jejich mlčení souhlas s argumenty pana Zahradila? Nebo příště Saša Vondra bude stát společně se Zahradilem u transparentu, aby prokázali živoucí konzervatismus v ODS?
A ještě k některým argumentačním faulům odpůrců:
Sekulární Staromák
Sekulární stát umožňuje svobodné vyjádření občanů včetně jejich náboženského přesvědčení za podmínky, že neomezuje svobodu vyznání jiných.
Sekularismus neznamená zákaz náboženského vyznání. Sekulární stát odděluje moc církevní od světské, ale povoluje náboženské projevy na veřejnosti včetně mariánských slavností. Pokud odpůrci považují za synonymum sekularity ateismus, pak se jedná o jasný argumentační faul.
Kam vede čistý ateismus jsme se mohli přesvědčit v minulém století na komunismu i nacismu.
Oslava habsburské moci
Argument poukazující na spojitost stavby Mariánského pomníku a popravy 27 protestantů na Staroměstském náměstí je také lichý. Habsburkové dovolili vystavět Mariánský sloup na poděkování Panně Marii po úspěšné obraně pravého břehu Vltavy před švédskými vojsky v roce 1648. Obránci se tehdy vroucně modlili k Panně Marii, která jejich modlitby vyslyšela a pravý břeh Vltavy tak zůstal ušetřen rabování a zabíjení.
Stavba Mariánského sloupu začala v roce 1650, kdežto poprava 27 pánů proběhla v roce 1621, proto nemá s Mariánským pomníkem nic společného, jedná se o dvě rozdílné události. Argumentovat příčinou souvislostí je něco podobného jako kdybychom dávali do spojitosti invazi v roce 1968 a rozdělení Československa v roce 1992. Jiní vládci (politici), jiná mezinárodní situace.
A ještě jedna podstatná maličkost, Mariánský pomník, jeho znovuobnovení vzniklo na základě iniciativy obyčejných lidí, nikoliv ze strany vedení církve, jak se někteří mylně domnívají.
A vůbec to nejdůležitější, Mariánský pomník je pro všechny, nejen pro věřící. Jde o místo poděkování i proseb lidí, kteří si v životě procházejí různými strastmi a těžkostmi. Mohou sem zajít a prosit Pannu
Marii nebo se pomodlit podle svého uvážení.
Video slavnostního dokončení Mariánského sloupu přikládám ZDE.
www.youtube.com/watch
Dana22
www.protiproud.cz/duchovni-svet/5272-dvoji-svat…

www.christianitas.sk/sedem-faktov-kt…

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie bola prijatá až v 20.storočí, čo môže vyvolať množstvo nedorozumení. Preto by mal veriaci katolík poznať odpovede na najčastejšie kladené otázky a námietky v tejto problematike. Tajomstvo Nanebovzatia teda úzko súvisí s tajomstvom Nepoškvrneného počatia, ktoré ako článok viery …More
www.protiproud.cz/duchovni-svet/5272-dvoji-svat…

www.christianitas.sk/sedem-faktov-kt…

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie bola prijatá až v 20.storočí, čo môže vyvolať množstvo nedorozumení. Preto by mal veriaci katolík poznať odpovede na najčastejšie kladené otázky a námietky v tejto problematike. Tajomstvo Nanebovzatia teda úzko súvisí s tajomstvom Nepoškvrneného počatia, ktoré ako článok viery slávnostne definoval pápež Pius IX. v roku 1854.
1.Prečo bola Matka Božia vzatá do neba?
Panna Mária nepodliehala nadvláde smrti z viacerých dôvodov. Pápež Pius XII. vo svojej slávnostnej formulácii tohto článku viery použil slovné spojenie „Panna Mária po skončení pozemského života”. Vyhol sa tak vyjadreniu o tom, či Panna Mária umrela a bola tak vzatá do neba s telom a dušou, alebo či bola priamo vzatá do nebeskej slávy. Mariánsku dogmu o Nanebovzatí /ako štvrtú v mariánskych dogmách/ po dogmách o Máriinom božskom materstve, o jej večnom panenstve a o jej Nepoškvrnenom počatí vyhlásil Pius XII. 1.11.1950.
Teológovia až do prijatia dogmy o Nanebovzatí Panny Márie riešili túto otázku rôzne. Niektorí tvrdili, že aj Pán Ježiš zomrel na Kríži, po troch dňoch zmŕtvychvstal a Panna Mária preto išla rovnakou cestou. Iní boli ale presvedčení, že Panna Mária neumrela, pretože bola uchránená od dedičného a každého osobného hriechu /dogma/, preto nemohla umrieť.
2. Musíme veriť v Nanebovzatie Panny Márie?

Áno, táto skutočnosť je dogmou svätej katolíckej viery, preto sa veriacim nedáva ako dobrovoľná ( ako napríklad viera v súkromné zjavenie). Formálne bola dogma vyhlásená relatívne nedávno – pápežom Piusom XII. 1. novembra 1950 v apoštolskej ústave Munificentissimus Deus: „… dôstojnosťou nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla vyhlasujeme, súdime a definujeme ako dogmu odhalenú Bohom : že Nepoškvrnená Matka Božia, vždy Panna Mária, bola po ukončení svojho pozemského života s telom a dušou prijatá do nebeskej slávy.“
3. Verili katolíci v Nanebovzatie pred rokom 1950, ešte pred vyhlásením dogmy o Nanebovzatí Panny Márie?

V katolíckej Cirkvi žilo povedomie, že Pán Ježiš nenechal telo svojej matky na Zemi, ale ho oslávil a Pannu Máriu vzal do neba. Presvätá Bohorodička Panna Mária dosiahla dokonalú a oslávenú telesnosť a ako individuálna osoba bola s telom i dušou vzatá do Neba. Toto učenie vyznáva katolícka, pravoslávna i časť anglikánskej Cirkvi.
Názory o Nanebovzatí Panny Márie sa začali objavovať už v 3. a 4.storočí. O tejto téme hovorili postupne mnohí svätci, napr. sv. Hieronymus, sv. Augustín, sv. Gregor z Tours, sv. Ján Damaský. Byzantský cisár Maurikius I. s prispením jeruzalemských mníchov sviatok Nanebovzatia Panny Márie určil na 15. august, v gréčtine sa sviatok nazíva koimésis – usnutie. Bezpečne doložený je tento sviatok už v liturgii pápeža Gelézia I. /492-496/, počas pontifikátu pápeža Sergia I /687-701/. už išlo o jeden z najväčších sviatkov.
4.Slávia sviatok Nanebovzatia Panny Márie iba rímski katolíci?
Nie, sviatok slávi aj pravoslávna Cirkev, niektoré frakcie anglikánskej Cirkvi. Arméni začínajú nové obdobie liturgického roka slávením práve Nanebovzatím Panny Márie, v habešskej a etiópskej liturgii sa v mariánskych antifónach spieva „v tento deň /15.8. pozn. red./ je telo Panny Márie, Matky Božej vzaté do neba”
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie slávia aj Chaldejci, Sýrčania, Maroniti a Kopti.
5. Zomrela teda Panna Mária pred Nanebovzatím, alebo nezomrela?
Ako už bolo spomenuté v úvode, odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Východné Cirkvi nikdy neboli presvedčené o fyzickej smrti Panny Márie. Dogma pápeža Pia XII. sa nezmieňuje o smrti Panny Márie, ale v dogme sa píše, že po skončení pozemského života“ (expleto terrestris vitae cursu) bola Panna Mária vzatá do neba s telom aj dušou. O Panne Márii sa pomerne často hovorí, že neumrela, ale usnula a v spánku bola s telom a dušou vzatá do neba.
6. Sú tvrdenia teológov v rozpore s vedeckými poznatkami medicíny, chémie, alebo biológie? Ako sa k dogme stavia moderná veda
Moderní vedci samozrejme neboli pri Nanebovzatí Panny Márie, takže žiaden výskum vykonať nemohli. V poslednej dobe však vedci objavili určitú zvláštnosť, ktorá má pomenovanie ako mikrochimerizmus. Niektoré bunky žijú v tele hostiteľa, aj keď sú už definitívne úplne oddelené od hostiteľa. Každé dieťa navždy zanecháva v tele matky mikroskopický kúsok seba.
Čo z toho možno vyvodiť? Kristus bol dokonalý Bohočlovek, ktorý prebýval pred svojím narodením v tele Panny Márie. Dogma katolíckej Cirkvi /paragraf 491/ o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX. vyznáva: „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“
A tu nastupujú teológovia. Keďže sa Kristovo telo nemohlo rozpadnúť, kvôli mikrochimerizmu sa nemohlo rozpadnúť ani telo Panny Márie. Navyše Panna Mária bola uchránená od každého hriechu, takže umrieť nemohla, pretože smrť je následkom hriechu. Katechizmus katolíckej Cirkvi vo svojom paragrafe 402 hovorí: Do Adamovho hriechu boli zatiahnutí všetci ľudia. Sv. Pavol /Rim 5,12/ hovorí: „Neposlušnosťou jedného človeka sa všetci stali hriešnikmi. Ako skrze jedného človeka vstúpil do svreta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili”
Svätý Pavol však aj dodáva /Rim 5,18/ „Ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného [Krista] priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život“ (Rim 5,18).
Moderná veda a teológia kráčajú ruka v ruke. Panna Mária bola uchránená dedičného a každého hriechu, teda nemusela byť potrestaná smrťou. Keďže telo Panny Márie aj po narodení Pána Ježiša /mikrochimerizmus/ obsahovalo jeho mikroskopické čiastky, nemohlo ostať na zemi, preto je logické, že Panna Mária sa musela pripojiť po skončení svojho života hneď ku Kristovi v nebeskej ríši Nanebovzatím.
7. Prečo sa na sviatok Nanebovzatia Panny Márie požehnávajú kvety a bylinky?
Keď Panna Mária ukončila svoju pozemskú púť, apoštoli a veriaci, ktorí ju poznali a žili v jej blízkosti našli na mieste jej odpočinku kvety s nádhernou vôňou. Ustálila sa tradícia, že byliny, zasvätené v tento deň prostredníctvom Panny Márie majú veľkú uzdravovaciu silu a dokážu chrániť pred chorobami.
V minulosti roľníci 15.augusta ďakovali Bohu za úrodu a obilie, na svojich poliach. Sv. Ján Damascénsky napísal: „Kristovi sa kedysi zapáčilo vziať si telo z Panny Márie, stať sa človekom a narodiť sa z nej. Po pôrode zachoval panenstvo Panny Márie neporušené a zapáčilo sa mu takisto po ukončení jej pozemskej púte uctiť si Jej nepoškvrnené telo prenesením do Neba, ešte pred osobným a konečným vzkriesením.”
Dana22
Nepáči sa mi,ako neúctivo si formuloval svoj text.

Ja sa nepovažujem za "modernú",ale veriacu.
Ja verím v to,že Panna Mária bola vzatá do neba s telom.
Svoju Matku tak mal Pán pri sebe aj s telom.
To je logické.
Stala sa našou Matkou.
Tá,ktorá bola pred vekmi vyvolená.
Ako sa to stalo, presne vie iba BOH.
Dana22
www.kolbeweb.sk/single-post/Loreto

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
www.kolbeweb.sk/single-post/Loreto

25. marca roku 1969 bola v Nazarete požehnaná nová Bazilika zvestovania Panne Márii, dielo Giovanniho Muzia. Počas prác na stavbe chrámu vykonali dvaja františkáni Bellarmino Bagatti a Emmanuele Testa archeologický výskum v okolí tzv. jaskyne zvestovania, miesta, ktoré …More
www.kolbeweb.sk/single-post/Loreto

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
www.kolbeweb.sk/single-post/Loreto

25. marca roku 1969 bola v Nazarete požehnaná nová Bazilika zvestovania Panne Márii, dielo Giovanniho Muzia. Počas prác na stavbe chrámu vykonali dvaja františkáni Bellarmino Bagatti a Emmanuele Testa archeologický výskum v okolí tzv. jaskyne zvestovania, miesta, ktoré bolo podľa tradície dejiskom stretnutia Márie s anjelom Gabrielom. Františkáni odkryli jeden z prvých kresťanských kostolíkov, vlastne ešte synagógu, budovu, v ktorej sa na počiatku 2. storočia schádzali židokresťania a mnohí z nich boli príbuznými Márie a Jozefa. Ide o tých, ktorých evanjelia nazývajú Ježišovi bratia. Na skromnom mieste kultu z antických čias identifikovali archeológovia znaky najstaršej mariánskej úcty. Na jednej zo stien sa nachádza zrejme najstarší známy grafit hovoriaci: „Chaire Maria" (Zdravas Mária).

Toto najstaršie kultové miesto svedčiace o úcte k Panne Márii, bolo vytvorené v bezprostrednom kontakte s miestom, kde Mária skutočne vyrastala, kde bol jej rodný dom, kde prijala návštevu anjela a kde pravdepodobne so sv. Jozefom vychovávala malého Ježiška. Predpokladáme teda, že s istotou vieme, kde stál Máriin dom. Vlastne, vieme, kde stojí, pretože jaskynka, ktorá bola jeho súčasťou, sa nikdy zo svojho miesta nepohla. To sa však nedá povedať o druhej, murovanej časti nazaretského domčeka. Ten sa už takmer 800 rokov uctieva ako výnimočná relikvia v talianskom mestečku Loreto.

Na krídlach anjelov
Loreto je pútnické miesto v strednom Taliansku (provincia Ancona). Tamojší mariánsky pútnický kostol stojí na pahorku pri pobreží Jadranského mora. Pôvodne to bol vrch, na ktorom rástol vavrínový háj, ktorý vlastnila pani s menom Laureta. V latinčine je slovom „laurea" nazývaný vavrín. V bazilike nad morom sa ukrýva kaplnka, ktorú nazývame Domček Božej Matky. Uctieva sa v nej loretánska Madona s Ježiškom v náručí. Figúrka má čiernu farbu.

Stredoveká legenda tvrdí, že v roku 1291, keď sa definitívne ukončili križiacke vojny v Palestíne, murované steny Máriinho domu boli „tajomným anjelským spôsobom“ prenesené najskôr do dnešnej Rijeky v Dalmácii. Nazaretský domček našli údajne drevorubači cestou do práce na kopci Tersato ráno 10. mája roku 1291. Bola to malá kamenná stavba, ktorá tam predtým nestála. Nemala žiadne základy, stála iba na tráve. Vo vnútri sa nachádzal krb, police, stôl, kamenný oltár s krížom a socha Panny Márie s Ježiškom na rukách. Správa o objavení domčeka vyvolala rozruch. Po krátkom čase došlo k náhlemu uzdraveniu ťažko nemocného Alexandra de Giorgi, ktorý sa vraj predtým modlil k tajomstvu zvestovania. Ľuďom odovzdal tento uzdravený muž odkaz Panny Márie, že kamenný domček je vlastne nazaretským domčekom Svätej rodiny. Miestny panovník Mikuláš Franga následne poslal do Nazareta štyroch mužov, aby zistili, čo je na tom pravda. Vrátili sa s tým, že v Nazarete skutočne našli už len základy bez domu a zvyšky odneseného domčeka mali taký istý materiál i rozmery, aký mal domček, ktorý sa u nich objavil. Kostolík na kopci Tersato sa stal okamžite cieľom pútnikov z celej Dalmácie. Dlho tam však nezostal. O pozemok pod Svätým domčekom sa vraj škaredo sporili dvaja muži; iné legendy vravia, že pútnikov prepadávali zbojníci. Anjeli teda dom Svätej rodiny zdvihli a z Dalmácie ho preniesli do Loreta (bolo to v noci z 9. na 10. decembra roku 1294).

Legenda prežila veky a stala sa obľúbeným motívom výtvarníkov. Panna Mária z Loreta bola v roku 1920 vyhlásená pápežom Benediktom XV. za patrónku letcov. Jeden z kardinálov sa vtedy vyjadril, že letci majú byť spojení so Svätým domčekom v Lorete nielen kvôli prastarej tradícii o zázračnom lete anjelov, ale najmä kvôli letu, ktorý podnikol sv. archanjel Gabriel do nazaretského domčeka k Panne Márii. Úlohou letcov je prijať za svoj štýl letu let archanjela Gabriela a z každej svojej misie učiniť posolstvo pokoja, aby sa z každého miesta na svete stále viac šírila radostná zvesť, že Boh si postavil svoj príbytok medzi ľuďmi“.

Loretánsky domček, foto: www.santuarioloreto.it

Slávni pútnici
Celé stáročia patrí mariánsky chrám v Lorete k najviac navštevovaným pútnickým miestam. Ján Pavol II. ho nazval „srdcom kresťanskej mariánskej úcty“. Duchovnú službu pútnikom v Lorete poskytovali donedávna otcovia minoriti, dnes v nej slúžia bratia kapucíni. Toto populárne sanktuárium oficiálne navštívilo údajne až 12 pápežov. Klement V. bulou zo dňa 18. júla 1310 potvrdil pravosť Svätého domu a Inocent XII. v roku 1699 dokonca zaviedol do cirkevného kalendára sviatok jeho zázračného prenesenia z Nazareta. Dvaja pápeži (Pius II. a Pavol II.) navštívili Loreto, aby sa Panne Márii poďakovali za zázračné uzdravenie z vážnych chorôb. Ján XXIII. ho navštívil v roku 1962, Ján Pavol II. tam zavítal až päťkrát, Benedikt XVI. ho navštívil v roku 2007. Pápeža Františka vyzval na návštevu Loreta malý chlapec, ktorý mu pred rokom v liste položil otázku: „Kedy prídeš do Loreta?" Pápež mu odpovedal prostredníctvom masmédií slovami: „Nikdy nehovor nikdy!"

Okrem pápežov si púť do Loreta vykonali aj sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terézia z Lisieux. Sv. Maximilián Mária Kolbe tam putoval v roku 1930 pred misijnou cestou do Japonska. V 17. storočí zavítal do Loreta Galileo Galilei, v 18. storočí zase Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý následne zhudobnil Loretánske litánie.
Čo na to veda?
Historické a archeologické výskumy, ktoré boli v posledných desaťročiach vykonané v sanktuáriu Domčeka Panny Márie, potvrdili starú tradíciu. Kaplnka, ktorá je považovaná za dom Svätej rodiny, bola s najvyššou pravdepodobnosťou ozaj privezená z Palestíny. Výskumy v nazaretskom Chráme zvestovania i v Chráme zvestovania v Lorete potvrdili, že pôvodný dom Ježišovej Matky pozostával z dvoch priestorov. Prvý priestor, jaskyňa vytesaná do skaly, je pod bazilikou v Nazarete. Druhým priestorom domu bola neveľká predná izba pozostávajúca z troch murovaných stien pripojených k otvoru spomínanej jaskyne.

Vďaka archívnym výskumom sa podarilo osvetliť i legendu o anjeloch a dnes je všeobecne akceptovaná hypotéza, že steny Máriinho domu boli do Loreta privezené po Stredozemnom mori loďou. Transport však iniciovala šľachtická rodina s menom „Angeli“ (tzn. Anjeli). Dokument zo septembra roku 1294 svedčí, že Niceforo Angeli, panovník z Epíri, pri príležitosti svadby svojej dcéry Ithamar s Filippom z Taranta, štvrtým synom neapolského kráľa Carla II. d´Angio, odovzdal veno, ktorého súčasťou boli „sväté kamene prinesené z Domu našej Panej, Panny, Božej Matky“.

Pravdivosť príbehu potvrdzujú aj nálezy v stenách sanktuária. Pri skúmaní muriva Máriinho domčeka sa našlo päť krížov z červenej látky, ktoré boli znakmi križiakov, alebo rytierov niektorého z početných vojenských rádov, úlohou ktorých bolo ochraňovať dôležité pútnické miesta a relikvie v Palestíne. V murive sa našli i zvyšky škrupín pštrosích vajec. Aj to sa považuje za dôkaz palestínskeho pôvodu a znak, ktorý sa v tradičnej symbolike spája s tajomstvom Kristovej inkarnácie, čiže vtelenia Božieho Syna. Múry domčeka sú vybudované so zvláštnou štruktúrou. Dokázateľne ide o murárske umenie, ktoré nepochádza z loretského kultúrneho konceptu. Technické porovnanie Svätého domčeka v Lorete s jaskynkou pod novou Bazilikou v Nazarete ukázalo, že obe časti pôvodného domu vznikli v rovnakom čase. Majú rozmery, ktoré poukazujú na to, že pôvodne tvorili jeden celok a oddelené časti do seba presne zapadajú. Preukázalo sa, že kamene Máriinho domčeka v Lorete boli opracované tzv. nabatejským spôsobom, teda technikou, ktorá bola rozšírená v Galilei v čase Pána Ježiša.

Loretánsky domček, pohľad na tri steny privezené z Nazareta, foto: www.santuarioloreto.it

Obrovský záujem odborníkov vzbudili nápisy, grafity na stenách loretského domu. Experti poukazujú na ich židokresťanský obsah a na veľkú podobnosť s nápismi nájdenými na zvyškoch toho istého domu v Nazarete.

foto: www.santuarioloreto.it

Stena loretského domčeka, pri ktorej stojí oltár a figúrka Čiernej Madony, nie je originálna. Východná časť príbytku bola totiž na pôvodnom mieste napojená na vytesanú jaskyňu. Tri originálne steny, ktoré sú vysoké takmer tri metre, naozaj nemajú základy. Postavené boli na antickej ceste. Dnes sú sčasti omurované červenými tehlami, ktoré pochádzajú z okolia Loreta a samozrejme, nie sú pôvodné. Dostali sa tam v roku 1536, keď bolo toto miesto upravené pre potreby kultu. Ďalším zásahom do pôvodnej podoby bolo vyhotovenie freskovej výzdoby, ktorá sa dnes zachovala už iba fragmentárne.

Z vonkajšej strany je Máriin domček obložený mramorom. Obloženie inicioval pápež Július II. okolo roku 1507. V roku 1509 nakreslil slávny Donato Bramante jeho návrh. Následne ho realizovali renomovaní talianski renesanční umelci.

Čierna Madona
Pôvodná Čierna Madona z Loreta pochádzala zo 14. storočia (zničil ju požiar v roku 1921). Loretánska Madona je „Čiernou Madonou“. Mnohí ľudia si myslia, že je vyhotovená z ebenového dreva. Nie je to však pravda. Vytesali ju z libanonského cédra. Drevo libanonského cédra má symbolický mariologický význam. Cédre v Libanone produkujú zvláštnu živicu, ktorá obsahuje látky s repelentnými účinkami. Ich drevo netrpí napadnutia drevokazným hmyzom. Je ideálnym materiálom na vytvorenie podoby Nepoškvrnenej Panny plnej milosti, celej krásnej, nedotknutej hriechom. Céder nemá čierne drevo. Mária je zvonka čierna, vo vnútri biela.

V stredovekej mystike, zvlášť vo františkánskom prostredí (a loretskú baziliku spravovali minoriti) sa Mária stotožňovala s dokonale krásnou nevestou, ktorú Boh miluje a obdivuje v biblickom spise Veľpieseň. V Božích očiach je Mária celá krásna a niet na nej nijakej škvrny: „Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet“ (Pies 4,7). Figúrka teda dostala svoj odtieň na základe duchovného výkladu biblickej knihy. Milovaná z Piesne nad piesňami hovorí: „Čierna som, no predsa pôvabná, dcéry jeruzalemské, ako stany Kedáru, ako stanové závesy kmeňa Šalma.“ (Pies 1,5)
Foto: www.santuarioloreto.it

V komentári súčasného biblistu kardinála Gianfranco Ravassiho je koža dievčaťa, čo túto pieseň spieva, opálená slnkom. Ide o farbu, ktorá je podobná farbe beduínskych stanov. Poeta spomína šiatre beduínskeho kmeňa z Kedáru, kmeňa z Izmaelovho potomstva (Gn 25,13). Farba kože milovanej nie je výsledkom radostného života v prírode stredomorskej slnečnej panorámy. Je prirodzeným dôsledkom namáhavého života v palestínskej stepi, kde musí obyčajná žena dbať o poľnohospodárske práce dokonca aj v páľave slnka. Doslovný význam biblického textu Veľpiesne by teda poukazoval na to, že dievča sa na pohľad nijako nelíši od iných chudobných palestínskych dievčat, čo musia od rána do večera namáhavo pracovať na slnku, jej milý ju však medzi nimi rozpoznáva ako úplne výnimočnú, ako tú, ktorá je celá krásna, tú, čo medzi ostatnými dievčatami vyniká jak ľalia medzi tŕním (Pies 2,2).

Stredovekých teológov doslovný význam biblických textov príliš nezaujímal. Prednosť mal spirituálny výklad, ktorý vnímal biblický text ako alegorickú reč slúžiacu k mravnému poučeniu veriacich a cestu k mystickej kontemplácii tajomstva Boha. Jeden z najvplyvnejších autorít stredoveku, cistercitský mních Bernard z Clairvoix, vo svojom komentári na knihu Veľpieseň rozoznáva v čiernej snúbenici obraz svätcov, ktorí vynikajú poníženým a opovrhnutiahodným zovňajškom, často zanedbaným, vo vnútri ale ukrývajú žiarivú Pánovu tvár, lebo sú v stále väčšej sláve premieňaní na jeho obraz. Svätci sú podľa Bernarda navonok čiernymi, vnútorne ale žiaria bielobou.

„Právom svätci opovrhujú nadbytočnými ozdobami a pestovaním svojho ľudského zovňajšku, ktorý nutne podľahne skaze a so všetkou starostlivosťou sa venujú tomu, aby rozvíjali svoje vnútro, ktoré je Božím obrazom a zo dňa na deň sa obnovuje. Majú totiž istotu, že Bohu nemôže byť milšie nič nad jeho obraz, ak bude obnovený do svojej pôvodnej krásy. Preto je všetka sláva svätcov vnútri, nie na povrchu,“ hovorí Bernard. V podobnom duchu vysvetľuje slová o čiernej snúbenici Anton Paduánsky: „Navonok som čierna pre popol a kajúci pás okolo mojich bedier, pre pôsty a nočné bdenia, ale vnútri som krásna pre čistotu mysle a pravdivosť mojej viery.“

Bernard sa odvažuje povedať aj o Ženíchovi, o Kristovi, že bol čierny. Veď Boží služobník, o ktorom spieva svoju pieseň prorok Izaiáš, nemal podoby ani krásy, aby sme sa mu klaňali, čiže „bol čierny“, no zažiaril v Božskej sláve na hore premenenia. „Sám seba stotožnil s hriechom a ja by som sa mal báť nazvať ho čiernym?“, pýta sa Bernard.

Sv. Bernard. Foto: wikimedia.com

Mária - nasledovníčka Boha, ktorý sa stal človekom
Na záver svojej meditácie adresuje sv. Bernard Kristovi nasledujúce slová: „Akého pôvabného ťa vidím, milý Pane Ježišu, v mojej ľudskej podobe! Nielen pre Božské zázraky, ktoré z teba vyžarujú, ale i pre pravdu, miernosť a spravodlivosť. Blažený ten, kto ťa horlivo pozoruje, keď jednáš ako človek vo svojom prebývaní medzi nami a zo všetkých síl chce byť tvojím nasledovníkom! Tento dar blaženosti prijala ako prvotinu zo svojho vena tvoja pôvabná snúbenica, a tak neváha napodobňovať to, čo je na tebe pôvabné, ani sa nezdráha znášať to, čo je čierne. Preto aj povedala: „Čierna som, no predsa pôvabná, dcéry jeruzalemské.“ A pridala prirovnanie: „Ako stany Kedáru, ako stanové závesy kmeňa Šalma.“

Ľúbezná Kristova služobnica a najmilšie dievča, Panna Mária, bezvýhradne nasleduje svojho Syna, je navonok ako ostatné dcéry matky Evy. Vo vnútri je však celá krásna. Niet v nej žiadnej skazy dedičného hriechu – je zdravá a silná ako libanonský céder. Toto je Nepoškvrnená Panna, Madona z Loreta, ktorej nábožní veriaci dávali pri vzývaní jej príhovoru tie najkrajšie prívlastky, biblické tituly a tak vytvorili tzv. Loretánske litánie. Vždy, keď ich budeme spievať, túžme sa premieňať na Kristovho najvernejšieho učeníka, ktorý vzal Máriu do svojho domu a po zvyšok života s ňou prebýval ako jej vlastný syn.

Modlitba pútnika z Loreta
Pane Ježišu! Príbeh tvojho veľkonočného putovania do Jeruzalema, keď si mal dvanásť rokov, sa končí návratom do Nazareta, kde si žil v poslušnosti voči Márii a Jozefovi. Idem spolu s tebou a vchádzam do chudobného domčeka, ktorý si posvätil modlitbou a prácou. Sadám si na zem a uctievam tajomstvá tvojho skrytého života. Ty si ma vyzval, aby som sa stal členom Svätej rodiny, ktorá z loretánskeho pahorku pomáha svojim členom a poskytuje im útechu, zveruje im úlohu opatrovať Boží dar milosti, šíriť pravdu a lásku a prinášať svojim bratom a sestrám odlesk svetla, ktoré rozptyľuje temnotu, premáha strach a ohlasuje vzkriesenie. Ježišu, ty žiara Svätej rodiny z Nazareta, posväť našu rodinu, našu malú domácu cirkev, oživuj stále moju vieru, podrobuj ju skúške, zabezpeč jej zásluhy a rozširuj pole pôsobenia svojej milosti,
lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
apredsasatoci
Dana22, To si zle pochopila. Dudko nie je neuctivy. On len chudák nachytal vydriducha ducha akého nachytal.
apredsasatoci
Dudko, A či vinica nie je Panova? Či si On vo svojom nemôže robiť čo chce?
Peter(skala)
Dudko ani mne sa nechce veriť žeby bola vzatá do Neba ako stará babka, ale vieš prečo tomu neverím? Lebo Boh zjavil ct.Márie z Agredy, že Panna Mária zomrela síce vo veku seniorov, ale vzhladom stále vyzerala ako 33 ročná žena resp. od toho veku už svojim výzorom nestarla. Až do konca svojho života vyzerala ako 33 ročná.

Ešte ináč sa to dá povedať: vyzerala tak ako Eva, ked ju Boh stvoril v Eden…More
Dudko ani mne sa nechce veriť žeby bola vzatá do Neba ako stará babka, ale vieš prečo tomu neverím? Lebo Boh zjavil ct.Márie z Agredy, že Panna Mária zomrela síce vo veku seniorov, ale vzhladom stále vyzerala ako 33 ročná žena resp. od toho veku už svojim výzorom nestarla. Až do konca svojho života vyzerala ako 33 ročná.

Ešte ináč sa to dá povedať: vyzerala tak ako Eva, ked ju Boh stvoril v Edene a naopak: Eva vyzerala tak ako Mária v 33 rokoch svojho života, ale aj ako 34, 35,36.... ročná
Svätý Malachiáš(prorok)
Bola vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy do neba samozrejme ako vyzerajúca mladá. Panna Mária nezomrela.
Peter(skala)
str.732 o smrti a nanebovzatí Panny Márie
docplayer.cz/2771972-Mystick…
Peter(skala)
736.
Přirozený stav a vzhled jejího po svatého a panenského těla odpovídal věku třiceti tří let, protože, jak jsem již uvedla, od té doby
nedoznávalo žádné změny.

Míjející roky na něj neměly žádný vliv, nevykazovalo žádné známky stáří, žádné vrásky ve tváři nebo na těle, ani nejevilo žádné známky slábnutí nebo chřadnutí, jako tomu bývá u ostatních Adamových dětí, které pomalu ztrácí svou …More
736.
Přirozený stav a vzhled jejího po svatého a panenského těla odpovídal věku třiceti tří let, protože, jak jsem již uvedla, od té doby
nedoznávalo žádné změny.

Míjející roky na něj neměly žádný vliv, nevykazovalo žádné známky stáří, žádné vrásky ve tváři nebo na těle, ani nejevilo žádné známky slábnutí nebo chřadnutí, jako tomu bývá u ostatních Adamových dětí, které pomalu ztrácí svou přirozenou dokonalost ranného mužství nebo ženství.
Tato neměnnost byla výsadou pouze nejsvětější Marie i proto,
že byla spojena se stálostí její nejčistší duše,
a také proto, že byla přirozeným důsledkem vyjmutí z Adamova hříchu, jehož účinky se v tom ohledu nedotkly ani jejího posvátného těla ani její nejčistší duše.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Ježiš Kristus: „Má nejdražší Matko, kterou jsem si vyvolil za svůj příbytek,nadešla hodina,ve které máš přejít ze života této smrti a
ze světa do slávy mého Otce a mé, kde je pro tebe připraven trůn
po mé pravici,na kterém se budeš radovat po celou věčnost.
A protože jsem svou mocí způsobil,
že jsi coby má Matka přišla na svět volná
a osvobozená od hříchu,
nemá smrt právo ani svolení se tě při …
More
Ježiš Kristus: „Má nejdražší Matko, kterou jsem si vyvolil za svůj příbytek,nadešla hodina,ve které máš přejít ze života této smrti a
ze světa do slávy mého Otce a mé, kde je pro tebe připraven trůn
po mé pravici,na kterém se budeš radovat po celou věčnost.
A protože jsem svou mocí způsobil,
že jsi coby má Matka přišla na svět volná
a osvobozená od hříchu,
nemá smrt právo ani svolení se tě při tvém odchodu z tohoto světa
dotknout.
Pokud si nepřeješ skrz ni projít, pojď
se mnou a podílej se na mé slávě, kterou sis zasloužila.“

740.

Nejpokornější
Matka padla k nohám svého Syna a s radostnou tváří
odpověděla:

„Můj Synu a Pane, prosím Tě, nech svou Matku a Služebnici
vstoupit do věčného života společnou branou
přirozené smrti stejně, jako jiné Adamovy děti
.
Ty,který jsi pravý Bůh, jsi podstoupil smrt, aniž bys byl povinen
tak učinit. Je proto správné, abych

Tě následovala ve smrti stejně, jako jsem Tě následovala v
životě.“
Kallistratos
Zas ty symbolismy...33 let... 😁 Říkám tomu Barbie efekt... vyleštěné panenky, vyretušované tváře ženských časopisů bez jakékoliv poskvrnky či pihy, to samé předkládají svaté obrázky - oči zvednuté k výšinám, vyhlazené tvářičky občas růžolící... Piha, jizva bradavičky, vráska, šedý vlas nikde nic... Co je to prosím za nesmysl? To samé občas s netlejícími svatými a jejich tvářemi které jsou …More
Zas ty symbolismy...33 let... 😁 Říkám tomu Barbie efekt... vyleštěné panenky, vyretušované tváře ženských časopisů bez jakékoliv poskvrnky či pihy, to samé předkládají svaté obrázky - oči zvednuté k výšinám, vyhlazené tvářičky občas růžolící... Piha, jizva bradavičky, vráska, šedý vlas nikde nic... Co je to prosím za nesmysl? To samé občas s netlejícími svatými a jejich tvářemi které jsou vyspravené voskem... Pro zbožný mainstream... Pocit líbezné dokonalosti... Jenže já chci milovat svou mámu safra právě pro její vrásky, její ne vždy hladkou pleť, její občas šedý vlas, neúplný počet zubů i pro její vnější zdánlivé nedokonalosti těla... Je to moje máma! To znamená vše.Chci milovat mámu a ne iluzi.💓
Svätý Malachiáš(prorok)
Ty si sama taká veľká ilúzia aj fantasmagoria na tejto stránke Gloria.tv mirku - kallistratos už dlhú dobu. 😁
Kallistratos
Malachiáši (proroku), ta závorka ti sluší, zřejmě dusí obě uši. 🌄
PS: Ale to nic, prostě se lidé někdy nepochopí a nepopřejí druhému právo na názor a sebeobhajoba a uniformita je sekáčkem, kterým třeba tnout, že? Takže vidíš-li mne jako velkou iluzi a fantasmagorii a jen pouze toto je Tvůj názor, kterým jsi zareagoval na můj komentář, pak vážně žasnu s jakými kapacitami se zde člověk potká. …More
Malachiáši (proroku), ta závorka ti sluší, zřejmě dusí obě uši. 🌄
PS: Ale to nic, prostě se lidé někdy nepochopí a nepopřejí druhému právo na názor a sebeobhajoba a uniformita je sekáčkem, kterým třeba tnout, že? Takže vidíš-li mne jako velkou iluzi a fantasmagorii a jen pouze toto je Tvůj názor, kterým jsi zareagoval na můj komentář, pak vážně žasnu s jakými kapacitami se zde člověk potká. Takže nezbývá než popřát hezkého dne, pokoj v srdci a lásku, která skutečně miluje své bližní.
Peter(skala)
Kali... jaké symboliky, keby tam bola len jedna veta, kde by písala o 33 rokoch, ale ved tam vo viacerých viet opisuje, že nestarla, jej výzor ostal rovnako ako v rokoch 33. atd...
zaba
Stáří, smrt, stárnutí, nemoci to vše je následek dědičného hříchu, kterého PM byla ušetřená, takže proč by nebylo dokonalé i její tělo, jako kdysi na počátku vyšlé z "ruky Boží" tělo Adama a Evy?
Kallistratos
Idealizujeme si věci a skutečnosti více než třeba. Je to žel občas nepodložené. Ježíška vidíme jako ustrojené a uhlazené nemluvňátko, sochy Panny Marie často také jsou dílem umělce, Kristus má mnohdy ušlechtilou tvář poplatnou době, snad jen El Greco dokázal Modlícího se Krista vystihnout v živoucím rozměru, ale i to je zas a jen vyjádřením umělce... Toužíme po "Barbie efektu" v životě, ve …More
Idealizujeme si věci a skutečnosti více než třeba. Je to žel občas nepodložené. Ježíška vidíme jako ustrojené a uhlazené nemluvňátko, sochy Panny Marie často také jsou dílem umělce, Kristus má mnohdy ušlechtilou tvář poplatnou době, snad jen El Greco dokázal Modlícího se Krista vystihnout v živoucím rozměru, ale i to je zas a jen vyjádřením umělce... Toužíme po "Barbie efektu" v životě, ve vztazích a přitom korektury činíme někdy násilně a s malým úspěchem. Bacha BE jsem vymyslel 😂

Lidé trpí, umírají, zraňují se, mají jizvy po nemocech, zapáchají, mají parazity, oční problémy, drobná i velká zranění a defekty plynoucí z toho, že zkrátka mají tělo vystavené času a životu a to hostí samozřejmě zase další život, bakterie, parazity, plísně... Funguje zde i určitá symbiosa, takže i bakterie třeba ve střevech jsou nezbytnou složkou života, pokud se ovšem nepřemnoží a nebo není stabilita narušena. Takže i Marie byla vystavena všem těmto vlivům a s jistým despektem se stavím k tomu, kdo by prohlásil, že nekašlala, neměla rýmu či průjem, opalovala se přiměřeně a její pot nepodléhal bakteriálnímu rozkladu. Další věcí je bolest, která je signálem ne vždy újmy, ale varovnou kontrolkou, která nás mnohdy koriguje a upozorňuje, abychom něco nezanedbali, nespálili se, nezhmoždili, nepoškodili tkáň... Kdo má neuropatii a nebo něco obdobného dost dobře ví jaké komplikace znecitlivění končetin může způsobit... Takže bolest je někdy třeba k správnému fungování těla. Proto například i kontrakce či vlastní porodní bolesti jsou stejně tak logické a informují o stavu budoucí rodičky. I zde mám problém přijmout názor o bezbolestném porodu, natož o jakémsi "prostoupení" Krista na svět.... bez fyzického porušení panenské blány, jak někde je uváděno. Pro mne jako konvertitu to byl moment, který jsem se někdy dočetl a naprosto nepodstatný a považuji jej za okrajový. Panenskou ctnost nevidím v jakési smyslové a fyzické časné neporušenosti, ale v neporušenosti mravní a neporušenosti věčné. A jde-li o Adama, tak safra, kde má ten pupík :) Tak to je asi vše.... Můžete reagovat, jak to cítíte třeba Vy. O ničem Vás přesvědčovat nehodlám. 😉
Peter(skala)
Kali.čo tým chceš povedať, že ctihodná Mária z Agredy a pápeži ktorí schvalili jej vízie a posolstvá Panny Márie ako samotná Kráľovná Neba i Zeme hovorila o sebe, že po 33 rkoch života jej tvár nestárla, takže sa mýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýlia?

.. a čo tak si skôr priznať vlastnu chybu, na rozdiel od Tej ktorá sa nikdy nemýli, či už samotná Panna Mária alebo Cirkev, ktorá v oficiálnych vyjadreniac…More
Kali.čo tým chceš povedať, že ctihodná Mária z Agredy a pápeži ktorí schvalili jej vízie a posolstvá Panny Márie ako samotná Kráľovná Neba i Zeme hovorila o sebe, že po 33 rkoch života jej tvár nestárla, takže sa mýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýlia?

.. a čo tak si skôr priznať vlastnu chybu, na rozdiel od Tej ktorá sa nikdy nemýli, či už samotná Panna Mária alebo Cirkev, ktorá v oficiálnych vyjadreniach je tiež neomylná.
Dana22
BOH Stvoriteľ,ktorý stvoril vesmír,prírodu, ...nakoniec človeka,určil všetky zákony, mohol urobiť výnimku vo všetkom.
Hneď po tom,ako boli prví ľudia vyhnaní z raja,chce človeku pomôcť.
Dáva prísľub,že príde Spasiteľ.
Postupne proroci hovorili podrobnejšie o tom,čo sa má stať.
Panna Mária bola Vyvolená.

Bola počatá bez dedičného hriechu.
BOH urobil výnimku aj pri jej odchode z tohoto sveta do …More
BOH Stvoriteľ,ktorý stvoril vesmír,prírodu, ...nakoniec človeka,určil všetky zákony, mohol urobiť výnimku vo všetkom.
Hneď po tom,ako boli prví ľudia vyhnaní z raja,chce človeku pomôcť.
Dáva prísľub,že príde Spasiteľ.
Postupne proroci hovorili podrobnejšie o tom,čo sa má stať.
Panna Mária bola Vyvolená.

Bola počatá bez dedičného hriechu.
BOH urobil výnimku aj pri jej odchode z tohoto sveta do neba.
Svätý Malachiáš(prorok)
Však dobre ja to nikomu nevnucujem a nenukam nasilu. Ja som to tak od malička veľa krát počul čo sa týka Panny Márie. Svätý ľudia ( svätci ) mali viac od Boha a Panny Márie informácie čo a jak bolo o konkrétnych veciach.
Zedad
No Theo Stylita tu někde píše, že tě zná, že jsi dáma. No tak snad dojdeš k pravdě.
Christophor
Dáma se nutně projevuje jinak.
Stylita
Dnes požehnání Mariánského sloupu kardinálem Dominikem Dukou
Kallistratos
Moc dobrá věc se zrealizovala... Díky Bohu a lidem, kteří na tom makali a dotáhli do cíle...👍🙏
Coburg
Kde je o tom správa? Prosím o info.
Stylita
apredsasatoci
Dneska bola o tom 2,5 hodinová omša na Noe.tv
Peter(skala)
www.cirkev.cz/…/200813katolicky…
CIRKEV.cz U stĺpa Panny Márie
Peter(skala)
Halík to zabíííííííííííil: Držitel několika prestižních ocenění Duku obvinil z oslav triumfalismu.
www.krestandnes.cz/halik-se-pozehn…

😫
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Halik je typický liberal: na perach Božie meno, ale "skutek utek"
Kallistratos
Tomík je v některých věcech beznadějně mimo.🌛
apredsasatoci
Kallistratos, Keď ty povieš, že niekto je mimo, má veľkú šancu na spásu.
Kallistratos
Milé "A přece se točí" já Tomíkovi Halíkovi nárok na spásu zajisté neupírám, nicméně v některých věcech je mimo. 🧭
Svätý Malachiáš(prorok)
Tomáš halik je čistý psychopat a slobodomurár. Je totálny heretik, bludar, klamár a podvodník. On nieje kresťan a ani kňaz v skutočnosti. Je to satan v ľudskom tele.
Kallistratos
Ty zase meleš, viď ty zpupný křečku 😁 Tomík H. je kněz, esence akademika z ně přímo nestoudně kape, ale co jsi ty, že soudiš jazykem 👅pomatence?
apredsasatoci
Ovladneme univerzity, otitulujeme gojima a budeme mu tlieskať do obmrzenia.
Čo ty na to gojim Kallistratos?
Kallistratos
Druhý exot?