Coburg
694

Kráľovná pokoja, Medžugorie: Satan chce nepokoj

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, aby utíchol každý nečistý duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti Zmŕtvychvstalého vo vás i okolo vás, aby dobro zvíťazilo v každom človeku. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

25 mája, 2022

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú