Arcibiskup Viganò: Zmluva Svetovej zdravotníckej organizácie je útokom na štátne suverenity a je súčasťou „globálneho prevratu“

Arcibiskup Viganò: Zmluva Svetovej zdravotníckej organizácie je útokom na štátne suverenity a je súčasťou „globálneho prevratu“

Globálne riadenie zdravia je jedným zo základných prvkov Nového svetového poriadku a ako také ho treba odmietnuť a postaviť sa proti nemu.
V najbližších dňoch budú štáty, ktoré sú vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), hlasovať o rezolúciách týkajúcich sa riadenia pandémií touto organizáciou. Prijaté rezolúcie tak prenesú suverenitu týkajúcu sa zdravia občanov na nadnárodný orgán, ktorý je z veľkej časti financovaný farmaceutickým priemyslom a Nadáciou Billa a Melindy Gatesových.

Ak tieto rezolúcie schváli väčšina, WHO bude mať v prípade pandémie výhradnú medzinárodnú právomoc nariadiť všetky pravidlá vrátane karantény, lockdownu, povinného očkovania i očkovacích pasov. Netreba zabúdať ani na to, že táto organizácia požíva imunitu, a teda jej členovia nemôžu byť súdení ani odsúdení, ak by spáchali trestné činy. Títo nevolení technokrati budú mať paradoxne väčšiu moc, než akú občania dávajú svojim zástupcom prostredníctvom demokratického hlasovania vo voľbách.

Vzhľadom na to, že vzdanie sa suverenity je v každom štáte podľa zákona považované za zločin velezrady, a ak parlamenty nemôžu prijímať zákony proti záujmom štátu, tým menej by nemali porušovať prirodzené slobody a základné práva občanov, ktorých zastupujú.

Som presvedčený, že nikomu neunikne informácia o tomto pokuse WHO privlastniť si moc, ktorá patrí iba jednotlivým štátom. Tento proces má za cieľ zabrániť akémukoľvek druhu opozície voči „Agende 2030“, ktorej cieľom je v oblasti zdravotníctva dosiahnuť drastické obmedzenie lekárskych a nemocničných služieb, privatizácia zdravotníctva a prevencia chorôb pomocou vakcín.

Pandemická zmluva posilňuje zločineckú WHO nad štátmi
Psychopandémia ukázala zotročenie vlád, politického systému, médií, súdnictva, celého medicínskeho priemyslu a dokonca aj Svätej stolice, že skupina funkcionárov nadnárodnej entity, ktorá má očividný záujem na konflikte, si diktuje podmienky. Katastrofálne nepriaznivé účinky experimentálneho séra mRNA sa uznávajú až teraz, pričom mnohí oprávnene očakávajú, že osoby zodpovedné za tieto rozhodnutia by sa mali zodpovedať pred nezávislými súdmi.

Znie to absurdne, ale teraz aspoň môžeme povedať, že WHO usiluje o záväznú rozhodovaciu právomoc, napriek tomu, že pri riadení nedávnej pandémie a očkovacej kampane boli spôsobené obrovské škody z hľadiska počtu úmrtí a pacientov s trvalým poškodením zdravia. Okrem beztrestnosti, ktorú WHO požívala a zločiny, ktoré týmto spáchala aj vďaka mlčaniu mainstreamových médií, má WHO teraz úplnú slobodu v otázke, ako reagovať na nastávajúce núdzové situácie, ktoré farmaceutická lobby očividne plánuje. Marginalizácia zdravotníckeho personálu, ktorý sa odvoláva na Hippokratovu prísahu, prináša riziko, že tento prístup sa stane normou na odstránenie každého hlasu nesúhlasu.

V tejto súvislosti je dôležité, že štáty, ktoré sú proti Novému svetovému poriadku – ako Rusko a Brazília – si uvedomujú veľmi vážne dôsledky, ktoré by ratifikácia týchto rozhodnutí priniesla a preto sú proti ich schváleniu. Aj prezident USA Donald Trump počas svojho funkčného obdobia vyslal jednoznačný signál tým, že zastavil financovanie WHO z amerického ministerstva financií. To bol jeden z dôvodov, prečo temný štát zablokoval jeho znovuzvolenie v roku 2020 a podporil skompromitovaného a skorumpovaného Bidena, ktorého syn Hunter sa podieľa na financovaní amerických biolaboratórií na Ukrajine.

Vyjadrujem tu preto svoju plnú podporu občanom – najmä vedcom, lekárom a právnym expertom – ktorí odsudzujú toto ohrozenie štátnej suverenity členských štátov WHO a žiadajú objasniť minulé udalosti a dôsledky rozhodnutí WHO, ktorými bolo poškodené zdravie svetovej populácie. Vyzývam vedúcich predstaviteľov štátov a vlád, ktorí budú vyzvaní, aby vyjadrili svoje názory na ratifikáciu týchto rezolúcií, aby ich odmietli, lebo sú v rozpore so spoločným dobrom a za cieľ majú len uskutočniť celosvetový prevrat, ktorý WHO a Svetové ekonomické fórum (WEF) už roky plánujú pod názvami „Agenda 2030“ a „Veľký reset“.

Globálne riadenie zdravia je jedným zo základných prvkov Nového svetového poriadku, ako to objasnili autority a odborníci, ktorí nie sú kompromitovaní so systémom, ktorý ako taký treba odmietnuť a postaviť sa proti nemu. Logiku kontroly, zisku a masovej patologizácie je potrebné treba nahradiť politikou verejného zdravia, ktorej prvoradým cieľom bude zdravie občanov a ochrana ich neodňateľných práv.

Svätá stolica musí znovu zasadiť za ľudské práva a chrániť bezbranných
Svätá stolica – ktorá je stálym pozorovateľom pri OSN a rok už aj pri WHO – má povinnosť opätovne potvrdiť právo jednotlivcov prijať alebo odmietnuť zdravotnú starostlivosť, najmä vzhľadom na konkrétne nebezpečenstvo nepriaznivých účinkov, ktoré sú stále čiastočne neznáme, pri tejto experimentálnej genetickej liečbe. A ak sa Bergoglio a jeho kabali doteraz tolerovali bludy Gatesa, Schwaba a Sorosa, nastal čas, aby Katolícka cirkev bránila najslabších, bezbranných nenarodených, deti a starých ľudí, ako aj tých, ktorí boli vydieraní cynizmom biznismanov a konšpirátorov, aby ich prinútili očkovať sa sérom kontaminovaným bunkovými líniami potratených plodov.

Súčasné konšpiračné mlčanie Vatikánu – po unáhlených vyhláseniach, ktoré urobil na začiatku pandémie – a vatikánskych hanebných propagáciách Big Pharma priemyslu, bude priťažením pri odsúdení rímskeho sanhedrinu, ktorý sa stal spolupáchateľom zločinu proti Bohu a človeku.

Nikdy v celých dejinách sa cirkevná hierarchia nepoddala svetskej moci takým otrockým a úbohým spôsobom. Modlime sa, aby aspoň niektorí biskupi našli odvahu dištancovať sa od Bergogliovej kolaborantskej línie a našli slová, ktoré by otvorili oči tým dobrým ľuďom, ktorí boli doteraz klamaní globalistickou propagandou.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
21. mája 2022
Preklad AZN
Arcibiskup Viganò: Zmluva Svetovej zdravotníckej organizácie je útokom na štátne suverenity a je súčasťou „globálneho prevratu“
Mária Jana Krištofovičová shares this
77
Coburg shares this
39
Pavel Jaško
Modlime sa za celý svet!