Edward7
21903

Przemówienie Abp. Viganò do lekarzy z "Covid International Ethics"

Zwracamy uwagę na to ważne wystąpienie arcybiskupa Carlo Maria Viganò podczas wydarzenia promowanego przez Lekarzy Medycznych dla "Covid Ethics International". Szczęśliwej lektury i rozpowszechniania.

PRZEMÓWIENIE DLA LEKARZY DLA "COVID ETYKA MIĘDZYNARODOWA"

Lekarze medyczni "Covid Ethics International" (MD4CE International) dziękują Abp. Carlo Maria Vigano za wystąpienie i podzielenie się swoimi refleksjami na temat obecnego globalnego kryzysu, który rozpoczął się od oszukańczego zagrożenia pandemią Covid-19, wspieranego i prowadzonego przez kryminalny "psy-op" na poziomie wojskowym, który nie wykluczał rażącego użycia propagandy lęku i strachu; kampania ta została rozpętana w skoordynowany sposób na niczego nie podejrzewających ludziach na całym świecie przez ich własne rządy na początku lat 2020, z przewidywalnymi katastrofalnymi rezultatami.

"MD4CE International" jest międzynarodową grupą lekarzy, naukowców, prawników, dziennikarzy, ekonomistów, historyków, polityków, filozofów, analityków danych, bankierów, ekspertów wojskowych i wywiadowczych oraz innych osób z całego świata, pracujących razem z determinacją, aby ujawnić straszną prawdę o tym, co stało się w ciągu ostatnich trzech lat ludziom na całym świecie, ich rodzinom, społecznościom i krajom. Instytucja ta działa na rzecz postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za wielkie zbrodnie, które zostały popełnione.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Carlo Maria Vigano pełnił funkcję Nuncjusza Apostolskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (od 19 października 2011 do 12 kwietnia 2016).

Drodzy i zacni przyjaciele,

Pozwolę sobie przede wszystkim podziękować dr. Stephenowi Frostowi za zaproszenie, które do mnie skierował. Wraz z Frostem dziękuję również wszystkim Państwu: Wasze zaangażowanie w walkę z psychopandemiczną propagandą jest godne pochwały. Doskonale zdaję sobie sprawę z trudności, jakie napotkałeś, będąc konsekwentnym w swoich zasadach, i mam nadzieję, że szkody, jakich doznałeś, mogą być odpowiednio naprawione przez tych, którzy cię dyskryminowali, pozbawili cię pracy i wynagrodzenia, a także naznaczyli cię jako niebezpiecznego antyszczepionkowca.

Cieszę się, że mogę zabrać głos i podzielić się z państwem moimi refleksjami na temat obecnego kryzysu światowego. Kryzys, który możemy uznać za rozpoczęty wraz z pandemią, ale o którym wiemy, że był planowany od dziesięcioleci, z bardzo precyzyjnymi celami i przez znane osobistości. Zajmowanie się wyłącznie pandemią byłoby w rzeczywistości poważnym błędem, ponieważ nie pozwoliłoby nam rozpatrywać wydarzeń w ich spójności, uniemożliwiając ich zrozumienie, a przede wszystkim zidentyfikowanie przestępczych zamiarów. Również Państwo - każdy z własnym doświadczeniem w dziedzinie medycyny, nauki, prawa lub innej - zgodzą się ze mną, że ograniczanie się do własnej dyscypliny, która w niektórych przypadkach jest niezwykle specyficzna, nie wyjaśnia w pełni przesłanek stojących za niektórymi decyzjami podejmowanymi przez rządy, organy międzynarodowe i agencje farmaceutyczne. Na przykład znalezienie materiału "grafenopodobnego" we krwi osób poddanych eksperymentalnej inokulacji surowicy nie ma sensu dla wirusologa, natomiast ma dla eksperta od nanomateriałów i nanotechnologii, który rozumie, do czego grafen może być wykorzystany; lub dla eksperta od patentów medycznych, który natychmiast identyfikuje treść wynalazku i odnosi go do innych podobnych patentów; lub dla eksperta od technologii wojennych, który zna opracowania dotyczące "wzmocnionego" człowieka (dokument brytyjskiego Ministerstwa Obrony nazywa go w terminach transhumanistycznych "augmented man") i dlatego jest w stanie rozpoznać w nanostrukturach grafenowych technologię, która może zwiększyć sprawność bojową personelu wojskowego. Specjalista od telemedycyny będzie mógł rozpoznać w tych nanostrukturach niezbędne urządzenie, które wysyła parametry biomedyczne do serwera monitorującego pacjenta i odbiera od niego określone sygnały.

Ponadto ocena wydarzeń z medycznego punktu widzenia powinna uwzględniać konsekwencje prawne niektórych decyzji, takich jak nakładanie masek lub, co gorsza, masowe "szczepienia" z naruszeniem podstawowych praw obywateli. I jestem pewien, że w dziedzinie zarządzania zdrowiem pojawią się również manipulacje kodami klasyfikacyjnymi patologii i terapii, mające na celu niewykrywalność szkodliwych skutków środków przeciwko Covid-19, od głębokiej respiracji na oddziałach intensywnej terapii po protokoły leczenia, nie wspominając już o skandalicznym łamaniu zasad przez Komisję Europejską, która - jak państwo wiedzą - nie ma delegacji Parlamentu w sprawach zdrowotnych i która nie jest instytucją publiczną, lecz prywatnym konsorcjum biznesowym.

Właśnie w tych dniach, podczas szczytu G20 na Bali, Klaus Schwab poinformował szefów rządów - prawie wszystkich z grupy Młodych Globalnych Liderów Jutra Światowego Forum Gospodarczego - o przyszłych krokach w kierunku globalnego zarządzania. Prezes potężnej organizacji prywatnej dysponującej ogromnymi środkami finansowymi sprawuje nienależną władzę nad rządami światowymi, uzyskując posłuszeństwo przywódców politycznych, którzy nie mają powszechnego mandatu do poddawania swoich narodów ułudzie władzy elity: jest to sprawa o bezprecedensowej wadze. Klaus Schwab oświadczył: "W czwartej rewolucji przemysłowej zwycięzcy wezmą wszystko, więc jeśli jako pierwsi przybędą na WEF, będą zwycięzcami" (tutaj)..

Te bardzo poważne stwierdzenia mają dwie implikacje: pierwsza jest taka, że "zwycięzcy wezmą wszystko" i będą "zwycięzcami", nie wiadomo w jakim charakterze i za czyim przyzwoleniem; druga jest taka, że ci, którzy nie podporządkują się tej "czwartej rewolucji przemysłowej", znajdą się w stanie eksmisji i stracą, utracą wszystko, łącznie z wolnością. W skrócie Schwab grozi szefom rządów dwudziestu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, że zrealizują w swoich narodach programowe punkty Wielkiego Resetu. To coś więcej niż pandemia: to globalny zamach stanu, w obliczu którego konieczne jest powstanie narodów i zainicjowanie przez organy państw, które pozostały zdrowe, procesu międzynarodowego. Zagrożenie jest bezpośrednie i poważne, ponieważ Światowe Forum Ekonomiczne jest w stanie zrealizować swój wywrotowy projekt, a rządzący są wszyscy zniewoleni, lub szantażowani, przez tę międzynarodową mafię.

W świetle tych stwierdzeń - oraz innych, nie mniej delirycznych, autorstwa doradcy Schwaba, Yuvala Noah Harari - rozumiemy, jak pandemiczna farsa posłużyła za balon próbny w nakładaniu kontroli, środków przymusu, ograniczaniu swobód jednostki oraz zwiększaniu bezrobocia i ubóstwa. Kolejne kroki będą musiały być przeprowadzone poprzez kryzysy gospodarcze i energetyczne, instrumentalne do ustanowienia synarchicznego rządu w rękach globalistycznych elit.

I tu, drodzy przyjaciele, pozwólcie, że będę mówił jako biskup. Wasze zaangażowanie w tę serię wydarzeń, których jesteśmy i będziemy świadkami, mogłoby narazić was na ryzyko bycia sfrustrowanym lub ograniczonym przez brak chęci dostrzeżenia jej zasadniczo duchowej natury. Doskonale zdaję sobie sprawę, że dwa wieki oświecenia, rewolucji, ateistycznego materializmu czy antyklerykalnego liberalizmu przyzwyczaiły nas do uważania wiary za fakt osobisty lub że nie ma obiektywnej Prawdy, do której wszyscy muszą się dostosować. Ale to jest owoc indoktrynacji przygotowującej do tego, co dzieje się dzisiaj, i byłoby głupotą wierzyć, że antychrześcijańska ideologia, która ożywiała tajne sekty i loże masońskie XVIII wieku, nie ma nic wspólnego z antychrześcijańską ideologią, która napędza takich jak Klaus Schwab, George Soros i Bill Gates. Zasady inspirujące są takie same: bunt przeciwko Bogu, nienawiść do Kościoła i ludzkości, destrukcyjna wściekłość przeciwko stworzeniu, a zwłaszcza przeciwko człowiekowi, ponieważ został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

Jeśli zaczniecie od tych dowodów, to doskonale zrozumiecie, że nie można udawać, że to, co dzieje się na naszych oczach, jest po prostu wynikiem żądzy zysku lub żądzy władzy. Z pewnością, biorąc pod uwagę liczbę osób, które udzieliły wsparcia WEF, nie należy pomijać aspektu ekonomicznego. Ale poza motywem zysku istnieją niewypowiedziane cele, które wynikają z "teologicznej" wizji - odwróconej, owszem, ale wciąż teologicznej - która widzi w działaniu dwie przeciwstawne siły: Chrystusa i Antychrysta.

Nie może być mowy o neutralności, bo w obliczu konfrontacji dwóch armii nawet wybór niewalczenia pozostaje wyborem obozu, który wpływa na wynik bitwy. Z drugiej strony, jak to możliwe, aby w waszych zawodach, tak szlachetnych i wzniosłych, uznawać godny podziwu porządek, który Stwórca odcisnął na naturze (od konstelacji po cząstki atomu), a następnie zaprzeczać, że człowiek, ze swoją moralnością, swoimi prawami, swoją kulturą, swoimi odkryciami, również jest częścią tego porządku? Jak człowiek, stworzenie Boże, mógłby przypuszczać, że sam nie podlega wiecznym i doskonałym prawom?

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Ef 6,12

Z jednej strony miasto Boga - o którym pisze św. Augustyn - a z drugiej strony miasto diabła. Można powiedzieć, że w tym wieku miasto diabła jest dobrze rozpoznawalne w neomaltuzjańskim globalizmie, w NWO, w ONZ, w WEF, w UE, w Banku Światowym, w MFW i we wszystkich tych tak zwanych "fundacjach filantropijnych", które podążają za ideologią śmierci, chorób, zniszczenia i tyranii. I te siły infiltrują instytucje, które nazywamy głębokim państwem i głębokim kościołem.

Na drugim froncie - trzeba przyznać - Miasto Boga jest trudniejsze do zidentyfikowania: wydaje się, że nawet władze religijne zdradziły swoją rolę przewodnika wiernych, woląc służyć władzy i propagować jej kłamstwa; ci, którzy powinni chronić i uświęcać dusze, rozpraszają i sieją zgorszenie, uważając dobrych chrześcijan za sztywnych fundamentalistów. Jak widać, atak odbywa się na kilku frontach i jako taki stanowi śmiertelne zagrożenie dla ludzkości, która jest poobijana na ciele i duszy.

A jednak w czasach, gdy trudno jest znaleźć autorytatywne punkty odniesienia - zarówno pod względem religijnym, jak i czasowym - widzimy, jak coraz liczniejsze są szeregi tych, którzy rozumieją, otwierają oczy i rozpoznają zbrodniczy umysł stojący za rozgrywającymi się wydarzeniami. Widać, jak wszystko jest ze sobą powiązane, nie będąc przy tym naznaczonym jako "teoretycy spiskowi". Spisek już istnieje: nie teoretyzujemy, ograniczamy się do jego potępienia, mając nadzieję, że ludzie obudzą się z tej samobójczej narkozy i zażądają zakończenia globalnego zamachu stanu. Operacje inżynierii społecznej i manipulacji masami wykazały ponad wszelką wątpliwość premedytację tej zbrodni i jej spójność z "duchową" wizją toczącego się konfliktu: trzeba stanąć po stronie i walczyć, nie poddając się. Prawda - która jest atrybutem Boga - nie może być unieważniona przez błędy, a Życie nie może być pokonane przez śmierć: pamiętajmy, że Pan - który powiedział o Sobie "Ja
Jestem Drogą, Prawdą i Życiem" - już pokonał Szatana, a to, co pozostało z walki, służy jedynie temu, byśmy mieli możliwość dokonania właściwego wyboru, byśmy wiedzieli, jak wykonać te działania, które umieszczają nas pod sztandarem Chrystusa, po stronie Dobra.

Ufam, że to wielkie dzieło, które wykonujecie, przyniesie wkrótce oczekiwane owoce, kończąc czas próby, w którym widzimy, czym stanie się świat, jeśli nie wrócimy do Chrystusa, jeśli nadal będziemy uważać, że można żyć ze złem, z kłamstwem, z kultem samego siebie. Miasto Boga jest przecież wzorem tych, którzy żyją w miłości do Boga, w samozaparciu i w pogardzie dla świata; miasto diabła jest wzorem tych, którzy żyją w miłości do siebie, w konformizmie ze światem i w pogardzie dla Boga.

+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup 20 listopada 2022 r.

Pierwotnie opublikowane w języku włoskim 22 listopada 2022 r w - Viganò ai Medici di Covid Ethics International. La Pandemia è Solo il Primo Passo.
--rN-- shares this
42
JOKAMA shares this
27
Andre Ob
Super katecheza o. Pelaniwskiego o Bergoglio i sytuacji w Kościele. Polecam na otworzenie oczu. o. Augustyn Pelanowski - Co się zdarzyło w Gibea (cykl nagrań cz. 8/11)