Clicks21
lt.news

Mišių draudimas Šv. Petro bažnyčioje: Pranciškaus kardinolas bando pateisinti priemonę

Kardinolas Gambetti, Šv. Petro bazilikos arkivyskupas, pateisino Pranciškaus mišių draudimą Šv. Petro bazilikoje sakydamas „VaticanNews.va“ (birželio 22 d.), kad kunigai turėtų kartu pirmininkauti 7–9 val. numatytose Eucharistijose - raginimo, kurie jie iki šiol nepaisė.

Gambetti teisingai sako, kad liturginės paslaugos nėra privačios funkcijos, tačiau iš to klaidingai daro išvadą, kad „kunigams yra labiau nei tinkama koncelebruoti“. Atvirkščiai, nes bendras pirmininkavimas paverčia kunigus pasyviais ir nereikalingais supernumeriais.

Kardinolas prisipažįsta, kad jam labiau patinka „bendruomenės šventė, kuriai būdingas tikinčiųjų buvimas ir aktyvus dalyvavimas“ - kas Naujosiose apeigose vertinama pagal išorinį ir blaškantį aktyvumą.

Individualios piligrimų grupės, nemokančios italų kalbos, ar Senosios Romos apeigų šventės eucharistijos gali būti pripažintos „išimtimis“, - pripažįsta teisininkas Gambetti.

Prašymai rengti atskirus šventimus gali būti svarstomi tik kiekvienu atveju atskirai. Gambetti teiginys, kad Romos apeigų šventimui „reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad išsipildytų tikinčiųjų ir kunigų noras, kaip numato Summorum Pontificum“, skamba veidmainiškai, kai Pranciškus ketina išmesti „Motu Proprio“.

Paveiksliukas: Mauro Gambetti, © wikicommons, CC BY-SA, #newsSrvhwxguzm