+

Bez maseczki nie wejdziesz - Segregacja osób niepełnosprawnych.

BEZPRAWNE DZIAŁANIE LICHWIARZY - DOBRA ZMIANA W PRAKTYCE - GORZEJ JAK ZA KOMUNY !!!

Kto nie musi nosić maseczki mówi o tym dokument ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia

19 czerwca 2020 r.pozycja 1066,

§ 19. ustęp 3, punkt 3)

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samoch…
More
+

Bez maseczki nie wejdziesz - Segregacja osób niepełnosprawnych.

BEZPRAWNE DZIAŁANIE LICHWIARZY - DOBRA ZMIANA W PRAKTYCE - GORZEJ JAK ZA KOMUNY !!!

Kto nie musi nosić maseczki mówi o tym dokument ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia

19 czerwca 2020 r.pozycja 1066,

§ 19. ustęp 3, punkt 3)

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielny
dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf - link do tej ustawy.