karinka
61.2K

Sześć miesięcy. Tyle ma trwać proces rozeznania dotyczący dopuszczenia rozwiedzionych w ponownych …

Portugalska archidiecezja Braga przedstawiła najdalej idące rozstrzygnięcia dotyczące interpretacji „Amoris laetitia”. Jej autorzy przekonują, że rozwiedzeni katolicy w ponownych związkach mogą …More
Portugalska archidiecezja Braga przedstawiła najdalej idące rozstrzygnięcia dotyczące interpretacji „Amoris laetitia”.
Jej autorzy przekonują, że rozwiedzeni katolicy w ponownych związkach mogą przystępować do Komunii świętej po sześciomiesięcznym procesie rozeznawania.
Jak dotąd zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI przypominali, że przystępowanie do Komunii takich osób możliwe jest tylko wówczas, gdy zdecydują się ona na wstrzemięźliwość seksualną. Jednak dokument portugalskich biskupów stwierdza, że nie jest to konieczne. W ramach rozeznawania rozwodnicy mają spotykać się z księdzem, rozważać swoje przeszłe działania, a także ich wpływ na ich małżonka, dzieci i wspólnotę.
Warto przypomnieć, że gdy w roku 1993 trzech niemieckich biskupów formułowało podobne sugestie dotyczące wyjątkowych sytuacji i Komunii dla rozwodników Kongregacja Nauki Wiary w liście potwierdzonym przez św. Jana Pawła II przypomniała, że nauczanie Kościoła w sprawie Komunii dla rozwodników jest wiążące, i że „…More
Tadeusz Majoch
Pan Bóg jasno mówi że kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa Syna Bożego nie będzie zbawiony , bo tylko Jezus jest drogą i życiem . Takie moje przypomnienie .
Tadeusz Majoch
Syn Boży który jest Bogiem Jezus Chrystus powiedział : " Jestem prawdą drogą i życiem kto we mnie wierzy ten będzie zbawiony i pójdzie do domu Ojca ."
One more comment from Tadeusz Majoch
Tadeusz Majoch
W Kościele Katolickim nie ma rozwodów .
Nemo potest duobus dominis servire !
Matka Boża w Quito:
„Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa.
Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych …
More
Matka Boża w Quito:

„Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa.

Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych w nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła.

Duch chrześcijański szybko upadnie, drogocenne światło Wiary zgaszone będzie do tego stopnia, że nastąpi prawie całkowite zepsucie obyczajów.

Skutki zeświecczonego wychowania będą się nawarstwiać, powodując m. in. niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych.

Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popychając resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie.

Nie będzie można znaleźć niewinności w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej potrzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!”.

"Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł prześladować będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i aby uwodząc wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten pozorny tryumf szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła."
Weronika.S
Chcą grzać się w piekle ze swymi mocodawcami, to niech się grzeją. Towarzystwo może być tam niewątpliwie elitarne...
Spes 1
Przy Pani Fatimskiej takie rzeczy?