Krzysztof Bosak chce ukrócić szkodliwą dyktaturę eko-fanatyków. „Składam wniosek o wypowiedzenie pakietu klimatycznego”

nczas.com/…/krzysztof-bosak…

Krzysztof Bosak zamierza złożyć wniosek o wypowiedzenie pakietu klimatycznego. Kandydat Konfederacji na prezydenta zauważa, że wzrost cen energii w Polsce spowodowany jest unijną polityką.

– Wzrost cen energii w Polsce spowodowany jest unijną…More
Krzysztof Bosak chce ukrócić szkodliwą dyktaturę eko-fanatyków. „Składam wniosek o wypowiedzenie pakietu klimatycznego”

nczas.com/…/krzysztof-bosak…

Krzysztof Bosak zamierza złożyć wniosek o wypowiedzenie pakietu klimatycznego. Kandydat Konfederacji na prezydenta zauważa, że wzrost cen energii w Polsce spowodowany jest unijną polityką.

– Wzrost cen energii w Polsce spowodowany jest unijną polityką certyfikacji i handlu certyfikatami na emisję CO2. Polska mając najwyższy udział w energii wytwarzanej z prądu [pewnie, flejtuchu - redaktorze, chodzi mu o węgiel. MD], ponosi tego najwyższego koszty i jest w ten sposób dyskryminowana przez bardziej rozwinięte państwa zachodnie – zauważył Krzysztof Bosak.

– Przypomnijmy też, że emisje CO2 z Polski, to mniej niż 1% globalnych emisji CO2, a cała polityka UE w żaden sposób nie zmienia sytuacji w skali globalnej, ponieważ najwięksi emitenci nie nakładają sobie takich samych obostrzeń, a przemysł ucieka z Europy, poza Europę do państw wysokoemisyjnych dodał Konfederata.

„Wzywamy rząd do obrony polskich interesów”

– Dziś wzywamy, żeby polski rząd odważnie odrzucił regulacje UE i właśnie pod pretekstem wychodzenia z kryzysu, walki o rozwój gospodarczy, postawił tę sprawę na arenie UE – mówił kandydat Konfederacji na prezydenta.

– Wzywamy polski rząd, żeby odważnie, asertywnie bronił, tak jak Czesi, naszych interesów na arenie europejskiej. Po drugie wzywam polski Sejm, by uchwalił podobnie jak czeski Senat, uchwałę specjalną w tej sprawie.

Bosak zamierza złożyć taki projekt. Teraz wystarczy tylko, by PiS go poparł. To wymaga jednak zdecydowanej polityki wobec UE.

– Dziś projekt takiej uchwały przedstawiam. Jest to uchwała mająca na celu wezwanie polskiego rządu i wezwanie również wszystkich państw europejskich do renegocjacji i uchylenia tego nierównego, niesprawiedliwego traktowania Polski – mówił Krzysztof Bosak.