Clicks6.6K

Právo vraždit děti. Fuj!

Libor Halik
V českomoravské demokracii je právo vraždit děti nadřazeno právu na život dětí. Proč, když jsou obě práva na papíře v rovnováze? Protože vrahové dětí získali moc v době komunismu. Tuto moc si …More
V českomoravské demokracii je právo vraždit děti nadřazeno právu na život dětí. Proč, když jsou obě práva na papíře v rovnováze? Protože vrahové dětí získali moc v době komunismu. Tuto moc si udržují skrze návyk společnosti, který udržují skrze televizní zpravodajství. Tam vůbec neinformují o protestech nevraždících rodičů, nebo protestující jen pomlouvají a chválí potratáře. Křesťanská víra svatého Václava i českého císaře Karla IV. učila, to co Kristus: Vaše slova ať jsou ano ano, nebo ne ne, čili jednoznačně přímá, nedvojznačná. Dnešní právnička říká, že těhotná žena má právo na to být, či nebýt matkou a dítě má právo na život. Jaká to faleš, dvojtvářnost, nepoctivost nekřesťanského právního systému! Cituji právničku: „Je to právo každé ženy rozhodnout se zdali bude, či nebude matkou.“ „Ale na druhé straně platí zde úmluva o právech dítěte a každé dítě má právo na život.“ Reálně mají právo jen vrahové. Silou vraha je schopnost nestydatě obelhávat druhé, čili zatloukat. Tak se budou největší lháři chovat navzdory důkazům - jako nekající velekněží, když měli důkaz, že ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Čeká je za to posmrtné peklo. Ty největší lháře nedokáže přivést k pokání nikdo, s tím musíme počítat. Menší lháře však vysvobodit z otročení zlu je možné. To je misie, když beze strachu říkáme pravdu, že zabít dítě před narozením je vražda. V čase pozemského života se z menších lhářů mohou stát největší lháři, nesetkají-li se včas s nebojácnými pravdomluvnými křesťany.