Zorrro
A nasi parlamentarzyści trzymani są krótko za mordę...czy też siedzą w kieszeni BogFarmy. Tradycja jurgieltu jest w Polsce długa!