TerezaK
3656

2.den DÍTĚ SPÍCÍ V MATČINĚ NÁRUČÍ

Odevzdat se mi neznamená nejprve se soužit, bouřit se, zoufat si a pak se teprve obrátit na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal za vámi. …
TerezaK
TerezaK
TerezaK